Cơ sở vật chất
Minimize

- Phòng bảo tàng ngư cụ

Với diện tích gần 500m2, phòng bảo tàng ngư cụ là nơi sưu tầm, lưu giữ của gần 100 ngư cụ khai thác cá biển và cá nước ngọt trên khắp mọi miền tổ quốc phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học và khách thăm quan.

Toàn cảnh phòng bảo tàng ngư cụ

  

 

 Một số mô hình ngư cụ tại phòng bảo tàng

-          Phòng thực hành gia công chế tạo ngư cụ

Với diện tích khoảng 200m2 và được trang bị đầy đủ vật tư (lưới, dây, phao, chì, kéo, dao, ghim….) phục vụ quá trình thực tập chế tạo ngư cụ cho sinh viên và cho cán bộ nghiên cứu khoa học.

-          Phòng thực hành hàng hải

Với diện tích 200m2, cùng với đầu đủ trang thiết bị phục vụ việc học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực hàng hải và khai thác. Phòng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ sinh viên thực tập tác nghiệp hải đồ, máy điện hàng hải, hệ thống luồng lạch…

    

Định vị DGPS                                                 Định vị GPS

                         

                           Radar Hàng hải                                             Đo sâu dò cá

                     

Đàm thoại tầm xa ICOM                                              Đàm thoại tầm ngắn Super Star 2400

Sinh viên thực tập tác nghiệp hải đồ

Sinh viên thực tập hàng hải thiên văn

     

     Luồng lạch ở Việt Nam                              Sinh viên thực tập máy điện hàng hải

-          Phòng thực hành thủy nghiệp

Với diện tích khoảng 100m2, trang thiết đầy đủ các phục vụ thực tập công tác giây nút, sơn vỏ tàu, phòng nạn …

Một số trang thiết bị tại phòng thực hành thủy nghiệp

-          Tàu huấn luyện

Với hai tàu huấn luyện phục vụ công tác thực tập trên biển trong quá trình đào tạo, phục vụ công tác thử nghiệm hệ thống ngư cụ, khảo sát các yếu tố hải dương phục vụ nghiên cứu khoa học của Viện.

- Hiện nay, Viện đang triển khai dự án Trung tâm huấn luyện thuyền viên, dự án có kinh phí trên 100 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẻ là nơi cung cấp đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khai thác thủy sản và hàng hải.

Thiết bị mô phòng điều động tàu và mô phỏng đánh cá