Minimize

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên:


BÙI THU HOÀI

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1988

Học vị:

Cử nhân, Năm đạt học vị: 2010

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Ngoại ngữ :

IEFTS 7.5

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

64 Nguyễn Biểu, Nha Trang

E-mail:

hoaibt@ntu.edu.vn

Điện thoại:

0989.298.197

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Ngoại Thương – TP. Hồ Chí Minh

Kinh tế đối ngoại

2010

Thạc sỹ

Tiến sĩ

Thực tập sinh

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

2011 - nay

Giảng viên

Bộ môn Kinh doanh Thương mại , Khoa kinh tế


3. Các công trình công bố chủ yếu: