Chi tiết tin
Minimize
Giới thiệu các ngành đào tạo của Khoa 

Khoa Kinh Tế 3/20/2013 11:15:29 AM
Giới thiệu ngành Kinh tế & Quản lý Thủy sản, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Du lịch và lữ hành, Kinh doanh thương mại
Ngành Kinh tế & Quản lý thủy sản
Ngành Hệ thống thông tin quản lý
Ngành Quản trị Du lịch & lữ hành
Ngành Kinh doanh Thương mại
Ngành Quản trị Kinh doanh

Các tin cùng thể loại
+ Đăng ký hoạt động đổi mới công tác giảng dạy năm học 2011-2012
+ Chiêu sinh lớp Cử nhân song ngữ Pháp-Việt ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị du lịch
+ Đổi mới phương pháp đánh giá trong đào tạo tín chỉ : Mời doanh nghiệp du lịch tham gia đánh giá thực hành, thực tập của sinh viên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K52
+ Diễn đàn "Chương trình đào tạo cử nhân song ngữ Pháp - Việt và du học Pháp"