Chi tiết tin
Minimize
Hội thảo công bố Dự thảo khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Khánh Hòa 

Khoa Kinh Tế 2/18/2014 8:04:15 AM
Sáng ngày 14 tháng 02 năm 2014, tại Hội trường Sở Nội vụ Khánh Hòa đã công bố dự thảo khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Khánh Hòa. Tham dự hội thảo, ngoài cơ quan chủ trì và đơn vị tư vấn còn có hơn 70 cán bộ chủ chốt đến từ các Sở, Ban ngành trong toàn tỉnh.

Dự thảo báo cáo “Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Khánh Hòa” được triển khai thực hiện theo Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án xây dựng Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cũng như Kế hoạch số 4733/KH-UBND ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Để triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu, Sở Nội vụ đã lựa chọn Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang là đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công tại tỉnh Khánh Hòa. Sau gần 6 tháng triển khai thực hiện với sự nỗ lực tham gia của hơn 40 cán bộ, giáo viên, chuyên viên đến từ Khoa Kinh tế và một số Sở, ban ngành trong tỉnh, đến nay Dự thảo báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá đã được hoàn thành.

Tại hội thảo, đại diện nhóm tư vấn, Tiến sỹ Đỗ Thị Thanh Vinh - Trưởng Khoa Kinh tế - Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo kết quả nghiên cứu. Theo đó, dự thảo báo cáo đã chỉ ra sự cần thiết của nghiên cứu dựa trên mục tiêu chung của Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa : đến năm 2015, sự hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 70%, đối với đơn vị sự nghiệp công lập đạt trên 60%. Riêng năm 2013 phải đạt mức 60% đối với các cơ quan hành chính và 50% đối với đơn vị sự nghiệp công lập tại Khánh Hòa. Căn cứ vào định hướng mục tiêu, đối tượng, phạm vi khảo sát và sử dụng phương pháp nghiên cứu thích hợp; đề tài đã phân tích chi tiết các nội dung liên quan đến: (1) Bộ thang đo hoàn chỉnh nhằm đo lường sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ hành chính công; (2) Mức độ hài lòng của khách hàng đối với từng lĩnh vực dịch vụ, từng khối cơ quan, khối đơn vị cung cấp dịch vụ, tại từng cấp hành chính địa phương trên 02 lĩnh vực hành chính Nhà nước và sự nghiệp công lập trên địa bàn toàn tỉnh; (3) Các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Khánh Hòa. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị và giải pháp chung nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của khách hàng; bảo đảm đến năm 2015 đạt mục tiêu về sự hài lòng mà Chương trình CCHC tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 đã đề ra.

Kết thúc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Thái, PGĐ Sở Nội vụ (đơn vị chủ trì) đã tổng kết và đánh giá cao những kết quả nghiên cứu của đơn vị tư vấn; xem đây là tiền đề quan trọng có ý nghĩa thiết thực để triển khai thực hiện các kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn tới. Thành công của Chương trình khảo sát một lần nữa đã khẳng định vị thế, vai trò tư vấn chính sách của Khoa Kinh tế - Đại học Nha Trang, đóng góp vào sự nghiệp phát triển Kinh tế-xã hội ở Tỉnh nhà.

Tin bài – Lê Chí Công

15/2/2014


Các tin cùng thể loại
+ Giao lưu ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng với Khách sạn Sunrise Nha Trang.
+ Cuộc họp với đại diện AUF về việc mở các lớp đào tạo cử nhân và master cấp bằng của các trường Đại học ở các nước nói tiếng Pháp trên thế giới.
+ Giao lưu với Giáo sư David Pickus từ Đại Học Bang Arizona
+ Giao lưu giữa Đại Học Ohio và Đại Học Nha Trang
+ Buổi giao lưu “Ice – breaking” của sinh viên Đại Học Nha Trang và Đại Học Ohio(USA)
+ Chương trình Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012- 2015 và định hướng đến năm 2020
+ Lễ ký kết biên bản hợp tác về việc đồng hướng dẫn luận án tiến sĩ quốc tế giữa Đại học Nha Trang với Đại học Auvergne - Clermont I (Pháp)
+ Hội thảo khoa học “Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN: cơ hội và thách thức”.
+ Đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH của Sinh viên
+ Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm đấu thầu Đề tài khoa học cấp Bộ
+ Hợp tác với ĐH Nantes (Pháp) đào tạo cử nhân và thạc sỹ chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp và Du lịch
+ Nghiệm thu đề tài NCKH cấp tỉnh : "Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2020"
+ Ký kết hơp tác giữa Bộ môn Quản trị Du lịch- Khoa Kinh tế và Khách sạn InterContinental Nha Trang
+ Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Tỉnh “Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch Khánh Hòa”
+ Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Tỉnh “Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch Khánh Hòa”