Chi tiết tin
Minimize
Chương trình Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012- 2015 và định hướng đến năm 2020 

Khoa Kinh Tế 5/22/2012 9:43:34 PM
Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ IX đã thông qua “Chương trình Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012- 2015 và định hướng đến năm 2020”

          “Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020” là một trong bốn chương trình trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2015. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã lựa chọn Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang là đơn vị tư vấn soạn thảo Chương trình. Sau hơn 6 tháng triển khai, đến nay Chương trình trọng điểm này đã được thông qua tại Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ IX.vào ngày 29/3/2012.

Tại hội nghị Tỉnh ủy, Tiến sỹ Đỗ Thị Thanh Vinh – Trưởng Khoa Kinh tế - Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo những kết quả nghiên cứu chính. Chương trình đã chỉ ra mục tiêu về nhân lực của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 là đảm bảo cơ bản nhân lực về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, đến năm 2015 phấn đấu có khoảng 62% lao động làm việc được đào tạo và tỷ lệ này tăng lên đến 77% vào năm 2020. Chương trình đã phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Khánh Hòa và dự báo nhu cầu nhân lực cho các ngành kinh tế đến năm 2020. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những giải pháp chủ yếu để thực hiện chương trình như: nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về phát triển nhân lực; đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nhân lực; đào tạo và bồi dưỡng nhân lực; huy động nguồn vốn xã hội cho phát triển nhân lực; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách cũng như công cụ khuyến khích phát triển nhân lực… Chương trình đã gợi ý các chính sách phát triển nhân lực cho bốn lĩnh vực : Đảng - Đoàn thể, Hành chính Nhà nước, Sự nghiệp và Sản xuất - kinhdoanh cũng như cho từng địa phương trong Tỉnh.

Hội nghị Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả nghiên cứu của đơn vị tư vấn và xem đây là chương trình chính làm nòng cốt để triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn tới.

Tin bài - Võ Văn Diễn


Các tin cùng thể loại
+ Giao lưu ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng với Khách sạn Sunrise Nha Trang.
+ Cuộc họp với đại diện AUF về việc mở các lớp đào tạo cử nhân và master cấp bằng của các trường Đại học ở các nước nói tiếng Pháp trên thế giới.
+ Giao lưu với Giáo sư David Pickus từ Đại Học Bang Arizona
+ Giao lưu giữa Đại Học Ohio và Đại Học Nha Trang
+ Buổi giao lưu “Ice – breaking” của sinh viên Đại Học Nha Trang và Đại Học Ohio(USA)
+ Lễ ký kết biên bản hợp tác về việc đồng hướng dẫn luận án tiến sĩ quốc tế giữa Đại học Nha Trang với Đại học Auvergne - Clermont I (Pháp)
+ Hội thảo khoa học “Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN: cơ hội và thách thức”.
+ Đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH của Sinh viên
+ Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm đấu thầu Đề tài khoa học cấp Bộ
+ Hợp tác với ĐH Nantes (Pháp) đào tạo cử nhân và thạc sỹ chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp và Du lịch
+ Hội thảo công bố Dự thảo khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Khánh Hòa
+ Nghiệm thu đề tài NCKH cấp tỉnh : "Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2020"
+ Ký kết hơp tác giữa Bộ môn Quản trị Du lịch- Khoa Kinh tế và Khách sạn InterContinental Nha Trang
+ Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Tỉnh “Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch Khánh Hòa”
+ Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Tỉnh “Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch Khánh Hòa”