Chi tiết tin
Minimize
Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2015-2017 

Khoa Kinh Tế 4/14/2015 11:00:37 AM
Ngày 06/4/2015, Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế đã diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và đặc biệt là đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

              Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội đã làm rõ các kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ qua trên các mặt công tác: Đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác đối ngoại và công tác xây dựng Đảng. Trên sơ sở đó, báo cáo chính trị đã đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

                 Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo chính trị của Chi bộ Khoa Kinh tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2013 - 2015, kiểm điểm Chi uỷ, báo cáo tài chính. Đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác, quan điểm chỉ đạo, các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2015 – 2017 với các nội dung cơ bản sau: (1) Giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội; (2) Phát triển nghiên cứu khoa học tương xứng với hoạt động đào tạo; (3) Tiếp tục củng cố và khai thác có hiệu quả các mối quan hệ hợp tác hiện có; mở rộng các hợp tác mới về đào tạo, NCKH với các trường Đại học trong và ngoài nước; (4) Giữ vững sự ổn định về mọi mặt trong Khoa để phát triển bền vững; (5) Xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của Khoa, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp cơ sở (Chi bộ, Khoa, Bộ môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên) cho các nhiệm kỳ tới; (6) Lãnh đạo chính quyền khoa xây dựng bộ máy quản lý, lập phương án tách Khoa đáp ứng được tình hình phát triển trong giai đoạn tới; (7) Lãnh đạo tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong Khoa đẩy mạnh các hoạt động phong trào thiết thực; (8) Xây dựng Chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện thành công cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Đại hội đã giao nhiệm vụ cho Chi ủy mới tiếp thu các ý kiến góp ý của các tổ chức đoàn thể, của quần chúng và đảng viên, hoàn chỉnh Báo cáo chính trị của Đại hội; căn cứ Nghị quyết, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống. Thành công của Đại hội chính là kết quả của tinh thần hợp tác, nhất trí, khắc phục mọi khó khăn của toàn thể đảng viên, cán bộ và viên chức trong Khoa.


Các tin cùng thể loại
+ Olympic Economics 2011 – sân chơi sáng tạo và trí tuệ của sinh viên Khoa Kinh tế
+ Chương trình mùa hè Thanh niên Khoa kinh tế
+ Đoàn Khoa Kinh tế phát động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.
+ Economic Olympic 2012
+ Hội nghị triển khai học tập chuyên đề “tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2012”
+ Chương Trình “ Trung thu cho em 2014”
+ Chi bộ Khoa Kinh tế tổ chức lễ kết nạp Đảng viên
+ CHƯƠNG TRÌNH “ MÙA XUÂN CHO EM 2014”
+ Vòng bán kết cuộc thi Olympic Economic 2013 với chủ đề "Sinh viên kinh tế - hôm nay và ngày mai".
+ Vòng chung kết Olympic Economic lần thứ V : “Sinh viên Kinh tế, hôm nay và ngày mai”