Hướng tới
Minimize
TinThongBao
Minimize
TẬP HUẤN BAN CÁN SỰ LỚP
(Được đăng bởi: Khoa Khoa học Chính trị Ngày đăng:(04-12-2019))

Kính gửi: Ban cán sự các lớp!

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, Nhà trường tổ chức lớp tập huấn Ban cán sự lớp. 

  Thời gian: 7h30 ngày 08/12/2019 (chủ nhật)
  Địa điểm: Hội trường 3

Kính đề nghị Ban cán sự lớp tham gia đông đủ và đúng giờ.

Trân trọng!
Thông báo khác
Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học về "Tác động của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đối với các bên liên quan trong thị trường lao động" (28-07-2020)
Thông báo cảnh báo kết quả học tập học kỳ I/2019-2020 (29-06-2020)
Thông báo phòng chống dịch Covid-19 khi học tập trung tại Trường (13-05-2020)
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong Nhà trường (31-03-2020)
Triển khai dạy học trực tuyến từ 30/3/2020 để đảm bảo kế hoạch Học kỳ II của năm học 2019-2020 (31-03-2020)
Triển khai ứng dụng hệ thống E-learning trong thời gian tạm nghỉ do dịch COVID-19 (31-03-2020)
Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: ”Tác động của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đối với các bên liên quan trong thị trường lao động” (09-01-2020)
Thông báo tổ chức những chuyến xe "Xuân yêu thương" đưa SV về quê đón tết (10-12-2019)
Link đăng kí học phụ đạo các môn Đại cương (10-12-2019)
Tập huấn Ban cán sự lớp (04-12-2019)
 
123