Báo cáo công tác tháng 3/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2013 

Trần Thị Hà Trang 5/13/2013 9:43:59 AM
Kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 3/2013 và kế hoạch công tác tháng 4/2013

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2013:

1. Công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học:

1.1.    Triển khai giảng dạy học kỳ II năm học 2012 - 2013 theo đúng kế hoạch chung của Nhà trường:

Đã triển khai giảng dạy đúng kế hoạch của Nhà trường.

1.2.    Tổ chức thi lần 2 học kỳ I năm học 2012 - 2013 và báo kết quả đúng hạn:

Đã triển khai đúng kế hoạch, quy định của Khoa và Nhà trường, chưa phát hiện sai phạm nào của CBVC.

1.3.    Các BM:

·   Xây dựng chương trình giảng dạy học phần cho khóa 54 và lịch trình giảng dạy cho các khóa 51, 52, 53:

Đã triển khai đúng kế hoạch, các BM đã đưa chương trình giảng dạy học phần, lịch trình giảng dạy của CBGD lên website như quy định.

·   Lựa chọn, thẩm định giáo trình/tài liệu chính và tài liệu tham khảo phục vụ dạy học từng học phần:

BM KHXH&NV đã triển khai đúng kế hoạch và quy định của Nhà trường

BM LLCT trễ hơn 3 ngày so với quy định của Trường (thông báo của Phòng ĐT).

·   Triển khai công tác dự giờ học kỳ II năm học 2012 - 2013:

Các BM đã triển khai cho CBGD đăng ký thời gian để BM bố trí CB đi dự giờ.

1.4.    BM KHXH&NV đã tổ chức góp ý cho mẫu Chương trình học phần, Chương trình giảng dạy học phần; giới thiệu 2 Chương trình giảng dạy học phần của cô Huyền và cô Lan cho Phòng ĐBCL&KT.

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền:

2.1.    Tiếp tục công tác tuyên truyền theo kế hoạch, trong đó tập trung tuyên truyền các hoạt động của Nhà trường:

·   Công tác tuyên truyền vẫn được duy trì theo kế hoạch, các chuyên mục: Khoa học công nghệ, Hợp tác Đối ngoại, Tin tức chung có bài mới thường xuyên, cập nhật. Trong tháng, Khoa có 20 tin bài các loại đăng trên website Trường.

·   Khoa đã mời Báo và Truyền hình Khánh Hòa về đưa tin hoạt động:

-   Hội thi Cắm hoa, kết trái chào mừng ngày 08/3.

-   Ngày mở (Open day).

-   Giao lưu văn nghệ với SV ĐH Udon Thani Jajabhat, Thái Lan.

-   Hội nghị sơ kết thi đua năm học 2012 - 2013 của khối thi đua các trường chuyên nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

2.2.    Nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng và học tập của CBVC, HSSV trong tuần đầu tiên của học kỳ II năm học 2012 - 2013:

Đã triển khai và báo cáo kết quả với Ban Giám hiệu ngày 11/3.

2.3.    Triển khai công tác bố trí, sắp xếp và bổ sung tư liệu, hiện vật cho Nhà truyền thống của Trường.

Công việc đã làm:

-   Khảo sát hiện trạng của Nhà truyền thống.

-   Lên maket phương án sắp xếp, bổ sung tư liệu, hiện vật.

-   Làm việc 2 lần với Trung tâm Phục vụ Trường học (Đ/C Tải) để thảo luận và cơ bản thống nhất phương án sắp xếp, bổ sung tư liệu, hiện vật.

2.4.    Phối hợp với Phòng Hợp tác Đối ngoại viết bài cho Bản tin đối ngoại của Trường - Newsletter No4:

Đã thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ.

2.5.    Hoàn thiện Phiếu khảo sát nhận xét của CBVC về hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và xin ý kiến lãnh đạo Nhà trường để triển khai:

Đã hoàn thiện và gửi xin ý kiến lãnh đạo Nhà trường.

2.6.    Tiếp tục làm việc với Đoàn Trường về công tác tuyên truyền trên website và bảng tin Nhà trường, trong đó tập trung tuyên truyền gương người tốt, việc tốt:

Đã làm việc với Đ/C Chung (Bí thư Đoàn Trường), An (Phó Bí thư Đoàn Trường):

-   Rà soát bản Nội dung và biện pháp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2012 - 2013, xem công việc nào đã làm, công việc nào chưa làm để triển khai làm.

-   Viết tin bài tuyên truyền trong tháng 3.

3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường:

3.1.    Kiện toàn nhân sự Hội đồng Thi đua khen thưởng Khoa:

Đã thực hiện theo đúng kế hoạch và quy trình.

3.2.    Rà soát công tác phân công giờ giảng đối với CBGD kiêm nhiệm và công tác mời giảng:

- BM KHXH&NV không mời giảng, việc phân giờ cho CBGD kiêm nhiệm đúng quy định của Khoa và Nhà trường.

- BM LLCT không thực hiện việc rà soát và báo cáo. BM có 2 GV GD kiêm nhiệm, 2 GV nghỉ hưu và đã mời giảng học kỳ I, II năm học 2012 - 2013 nhưng hiện nay chưa làm kế hoạch mời giảng, hợp đồng mời giảng (cả học kỳ I, II) mặc dù Khoa đã có ý kiến, nhắc việc 4 lần (lần 1 - 13/7/2012, lần 2 - 03/9/2012, lần 3 - 04/10/2012, lần 4 - 04/2/2013).

3.3.    Các BM xây dựng bản Phân công nhiệm vụ cho từng giảng viên:

Đã thực hiện theo đúng kế hoạch và quy trình.

3.4.    Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3:

Công việc đã làm:

-   Tham gia Hội thi cắm hoa, kết trái do CĐ Trường tổ chức, kết quả đạt giải 3.

-   Công đoàn Khoa tổ chức buổi gặp mặt thân mật, liên hoan với sự tham dự của CBVC toàn Khoa.

3.5.    100% cán bộ thực hiện đúng quy định về kỷ luật lao động, văn hóa hội họp, sinh hoạt tập thể... của Nhà trường và Khoa, không có trường hợp vi phạm nào:

CBVC đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà trường, chưa phát hiện vi phạm nào.

3.6.    Các BM đã phân công CBGD trực và dọn vệ sinh BM.

3.7.    Đã tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2013:

1. Công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học:

1.1.    Tiếp tục công tác giảng dạy học kỳ II năm học 2012 - 2013 theo đúng kế hoạch chung của Nhà trường.

1.2.    Tổ chức thi kết thúc học phần cho các lớp trung cấp.

1.3.    BM KHXH&NV tổ chức Hội thảo cấp BM (dự kiến).

1.4.    Các BM triển khai dự giờ CBGD.

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền:

2.1.    Tiếp tục công tác tuyên truyền theo kế hoạch, trong đó tập trung tuyên truyền các hoạt động của Nhà trường, hoạt động nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam (30.4) và Quốc tế lao động (1.5).

2.2.    Tiếp tục triển khai công tác bố trí, sắp xếp và bổ sung tư liệu, hiện vật cho Nhà truyền thống của Trường.

2.3.    Tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng.

3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường:

3.1.    Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Khoa.

3.2.    100% cán bộ thực hiện đúng quy định về kỷ luật lao động, văn hóa hội họp, sinh hoạt tập thể... của Nhà trường và Khoa, không có trường hợp vi phạm nào (CBVC toàn Khoa).

QUYỀN TRƯỞNG KHOA

 

Trần Trọng Đạo


Các tin cùng thể loại
+ Báo cáo tháng 2 & 3/2018 và Kế hoạch công tác tháng 04/2018
+ Tiếp tục áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh khi thực hiện đào tạo tập trung
+ Hoàn thiện và đưa vào sử dụng phòng thực hành diễn án cho sinh viên ngành Luật
+ Bài viết của Chủ tịch Quốc hội kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
+ Cuộc tiến công Tết Mậu Thân tại Khánh Hòa
+ TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾNG ANH PHÁP LÝ CHO SINH VIÊN NGÀNH LUẬT
+
+ Trường ĐH Nha Trang tuyển sinh 3500 chỉ tiêu
+ Khai giảng khóa Bồi dưỡng cán bộ quản lý tại Trường ĐH Nha Trang
+ Tổ chức "Lễ hội thiếu nhi" cho học sinh có hoàn cảnh khó khắn
+ Gặp mặt tri ân nhân Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Sinh viên Luật tham dự buổi đối thoại với lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang
+ Chủ tịch Tôn Ðức Thắng – Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân
+ Đại thắng Mùa xuân 1975 – Mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam
+ Khoa KHXH-NV gặp mặt sinh viên ngành Luật năm học 2019-2020
+ Nâng cao sự tương thích giữa chuẩn đầu ra đào tạo đại học với yêu cầu về nguồn nhân lực của xã hội
+ Tổ chức thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu Luật dân sự và Luật hình sự
+ Triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả việc đào tạo trực tuyến
+ Những giá trị cốt lõi của Di chúc Hồ Chí Minh
+ Thẩm định chương trình đào tạo ngành Luật Trường Đại học Nha Trang
+ Tổ chức tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Luật
+ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 – 2021
+ Trồng người không biên giới
+ Bài Viết Tri Ân Thầy Cô 2019
+ Tập huấn "Thiết kế và sử dụng Rubric trong đánh giá" cho giảng viên
+ Thư ngỏ của Hiệu trưởng gửi tới sinh viên Trường Đại học Nha Trang về việc học tập trực tuyến trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19
+ Sinh viên nên làm gì để học trực tuyến hiệu quả?
+ Thăm hỏi và tặng quà gia đình sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
+ Chuyến xe “Xuân yêu thương” đưa gần 400 sinh viên về quê ăn Tết
+ Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nền tảng nhân lực để đào tạo trực tuyến hiệu quả
+ Hội nghị học tốt ngành Luật chia sẻ kinh nghiệm hướng tới thành công
+ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NHỮNG DỰ BÁO THIÊN TÀI VỀ THẮNG LỢI CUỐI CÙNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC
+ Thăm hỏi và tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Khánh Vĩnh
+ Chuyến đi thực tế ngày 29/10 của sinh viên Luật Trường ĐH Nha Trang
+ Đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ dành cho giảng viên Trường Đại học
+ Hội nghị cán bộ viên chức Khoa năm học 2017 - 2018
+ Kế hoạch về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến 2015
+ Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-HSSV đầu khóa 53 (đợt II) năm học 2011-2012 và điều chỉnh lịch học chính trị khóa 50,51,52.
+ Kế hoạch viết lại bài thu hoạch chính trị đầu năm học 2011 - 2012 của học sinh, sinh viên
+ Báo cáo công tác tháng 5/2014 và kế hoạch công tác tháng 6/2014
+ Báo cáo công tác tháng 12/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 1, 2/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 1, 2
+ Hành trình Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc
+ Báo cáo công tác tháng 4/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2014
+ ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2020 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2016
+ Báo cáo công tác tháng 5/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 6/2013
+ Quyết định v/v thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Ngành
+ Báo cáo công tác tháng 4/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2013
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8/2013 và kế hoạch công tác tháng 9/2013
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 9, năm học 2013 - 2014
+ Thông báo cuộc thi ý tưởng kiến trúc mang tính biểu tượng ĐHNT
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 11, năm học 2013 - 2014
+ Báo cáo công tác tháng 10/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 11/2013
+ Quà Tết Xuân Giáp Ngọ
+ Báo cáo công tác tháng 1,2/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 3/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 3/2014
+ Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2017
+ Quy trình viết bài, đưa tin về các hoạt động của Nhà trường
+ Báo cáo công tác tháng 32014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 4/2014
+ Các biểu mẫu tiếp nhận thông tin
+ Mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam
+ Lễ kỷ niệm 55 năm Truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2014 - 2018
+ Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Trường Đại học Nha Trang
+ Báo cáo công tác tháng 01/2015 và kế hoạch công tác tháng 02, 3/2015
+ HỌC LUẬT KINH TẾ- CƠ HỘI THÀNH CÔNG CHO SỰ NGHIỆP CỦA BẠN
+ LỊCH SỬ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)
+ Báo cáo công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6/2016
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8 và kế hoạch công tác tháng 9-2016
+ Báo cáo công tác tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2016
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công việc tháng 12/2016
+ ĐẠI HỌC NHA TRANG THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ NGHIỆP “TRỒNG NGƯỜI”
+ Báo cáo công tác tháng 12/2016, kế hoạch công tác tháng 1,2/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo lần II năm 2017
+ LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
+ Báo cáo công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2017
+ Thư ngỏ của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang gửi cán bộ, giảng viên về việc triển khai đào tạo trực tuyến
+ Báo cáo công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2017
+ Báo cáo công tác tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7,8/2017
+ LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975
+ Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm các Trưởng Bộ môn và Phó trưởng Khoa nhiệm kỳ 2016 - 2021
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2017
+ Cách mạng tháng 8/1945 - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới
+ Báo cáo tháng 12/2017 và Kế hoạch công tác tháng 01, 02/2018