Báo cáo công tác tháng 7, 8/2013 và kế hoạch công tác tháng 9/2013 

Khoa Khoa học Chính trị 9/5/2013 10:47:20 PM
Báo cáo công tác tháng 7, 8/2013 và kế hoạch công tác tháng 9/2013

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 7, 8/2013

VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2013

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7, 8/2013:

1. Công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học:

1.1.   Xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá các môn Lý luận Chính trị theo hướng hiệu quả, thiết thực.

Bộ môn Lý luận Chính trị đã xây dựng xong dự thảo.

1.2.   Hoàn tất công tác chấm thi kết thúc học kỳ II năm học 2012 - 2013 và báo kết quả đúng hạn theo quy định của Trường.

Thực hiện đúng kế hoạch: các GV chấm thi kết thúc học kỳ II năm học 2012 - 2013 và báo kết quả đúng hạn theo quy định của Trường. Không có trường hợp vi phạm nào.

1.3.   Coi thi tốt nghiệp và chấm bài thi tốt nghiệp môn Lý luận Chính trị.

Thực hiện đúng kế hoạch và quy định.

1.4.   Tham gia công tác tổ chức, bố trí CB tham dự lớp Bồi dưỡng giảng viên các môn Lý luận chính trị năm 2013.

Thực hiện đúng kế hoạch. 100% VCGD Bộ môn Lý luận Chính trị tham dự lớp Bồi dưỡng giảng viên các môn Lý luận chính trị năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Công tác phối hợp tổ chức lớp Bồi dưỡng giảng viên các môn Lý luận chính trị năm 2013 diễn ra đúng kế hoạch, kết quả tốt và được Ban tổ chức của Bộ GD&ĐT đánh giá cao.

1.5.   Tham gia công tác coi thi tuyển sinh, chấm thi và thư ký chấm thi tuyển sinh đại học năm 2013.

Thực hiện đúng kế hoạch: CB của Khoa tham gia coi thi tuyển sinh, chấm thi và thư ký chấm thi tuyển sinh đại học năm 2013 đúng quy định. Không có trường hợp vi phạm nào.

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền:

2.1.   Sơ kết việc thực hiện Đề án công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2012 - 2013 và xây dựng nội dung, biện pháp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2013 - 2014 của Trường.

Đã xây dựng xong dự thảo báo cáo sơ kết.

2.2.   Xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền năm học 2013 - 2014 của Khoa.

Đã xây dựng xong kế hoạch.

2.3.   Hoàn tất công tác xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung tư liệu, hiện vật cho Nhà truyền thống của Trường.

Đã xây dựng xong dự thảo kế hoạch sắp xếp, bổ sung và được Giám hiệu thông qua.

2.4.   Tuyên truyền các hoạt động của Nhà trường, trọng tâm tuyên truyền công tác tuyển sinh ĐH năm 2013.

Thực hiện đúng kế hoạch.

- Công tác tuyên truyền tuyển sinh ĐH năm 2013:

·  Mời Truyền hình Khánh Hòa về làm phóng sự công tác chuẩn bị tuyển sinh ĐH, năm 2013 của Trường (ngày 01/7/2013).

·    Phối hợp với Trung tâm Phục vụ Trường học treo băng rôn, cờ trong khuôn viên Trường.

·  Viết bài đăng trên website Trường (2 bài).

- Công tác tuyên truyền lễ tốt nghiệp và phát bằng ĐH, CĐ, TC năm 2013:

·  Mời Báo và Truyền hình Khánh Hòa về đưa tin lễ TN của Khoa CNTP.

·  Viết tin bài đăng trên website Trường (1 bài).

- Tuyên truyền 68 năm cách mạng tháng Tám và Quốc kháng 02/9: phối hợp với Trung tâm Phục vụ Trường học treo băng rôn ở cổng Trường.

- Tuyên truyền các hoạt động của Trường: viết tin bài các hoạt động đăng trên website Trường (tin bài về khoa học công nghệ, tuyển sinh SĐH, hoạt động tình nguyện mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi... 20 tin bài).

3.     Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường:

3.1.   Tổ chức cho CB nghỉ hè theo quy định.

CB nghỉ hè theo đúng quy định, an toàn.

3.2.   Các BM hoàn tất công tác kê khai giờ vật chất của VCGD, kiểm tra giờ giảng năm học 2012 - 2013.

3.3.   100% cán bộ thực hiện đúng quy định về kỷ luật lao động, văn hóa hội họp, sinh hoạt tập thể... của Nhà trường và Khoa, không có trường hợp vi phạm nào (CBVC toàn Khoa).

     CBVC đã thực hiện đúng các quy định, chưa phát hiện sai phạm nào.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2013:

1. Công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học:

1.1.   Các BM tổ chức cho GV đăng ký hoạt động đổi mới công tác giảng dạy và xây dựng chương trình giảng dạy học phần, lịch trình giảng dạy (thầy Phương, cô Vinh).

1.2.   Thảo luận và hoàn thiện kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá các môn Lý luận Chính trị theo hướng hiệu quả, thiết thực (thầy Trọng Đạo, cô Vinh).

1.3.   Triển khai công tác giảng dạy học kỳ I năm học 2013 - 2014 (thầy Phương, cô Vinh và VCGD toàn Khoa).

1.4.   BM KHXH&NV: triển khai biên soạn lại Chương trình học phần Pháp luật đại cương và cập nhật bài giảng Pháp luật đại cương (ĐH,CĐ), Giáo dục pháp luật (THCN) nhằm đưa nội dung Luật Phòng chống tham nhũng vào giảng dạy cho HS, SV trong Trường từ năm học 2013 - 2014 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (thầy Phương).

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền:

2.1.   Triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống của Trường (02/10/1959 - 02/10/2013) (thầy Trọng Đạo, cô Trang, VCGD BM LLCT).

2.2.   Nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng của CBVC và HSSV trong tuần đầu tiên của năm học 2013 - 2014 (VCGD BM LLCT).

2.3.   Tuyên truyền các hoạt động của Nhà trường, trọng tâm tuyên truyền công tác tuyển sinh SĐH năm 2013, đón tiếp SV K55 (thầy Trọng Đạo, cô Trang, VCGD BM LLCT).

2.4.   Phối hợp với Phòng Hợp tác Đối ngoại biên tập Bản tin đối ngoại của Trường (thầy Trọng Đạo, cô Trang).

2.5.   Phối hợp với Phòng CTSV tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm, đầu Khóa (thầy Trọng Đạo, cô Trang, VCGD BM LLCT).

3.      Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường:

100% cán bộ thực hiện đúng quy định về kỷ luật lao động, văn hóa hội họp, sinh hoạt tập thể... của Nhà trường và Khoa, không có trường hợp vi phạm nào (VC toàn Khoa).

QUYỀN TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

Trần Trọng Đạo


Các tin cùng thể loại
+ Báo cáo tháng 2 & 3/2018 và Kế hoạch công tác tháng 04/2018
+ Tiếp tục áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh khi thực hiện đào tạo tập trung
+ Hoàn thiện và đưa vào sử dụng phòng thực hành diễn án cho sinh viên ngành Luật
+ Bài viết của Chủ tịch Quốc hội kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
+ Cuộc tiến công Tết Mậu Thân tại Khánh Hòa
+ TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾNG ANH PHÁP LÝ CHO SINH VIÊN NGÀNH LUẬT
+
+ Trường ĐH Nha Trang tuyển sinh 3500 chỉ tiêu
+ Khai giảng khóa Bồi dưỡng cán bộ quản lý tại Trường ĐH Nha Trang
+ Tổ chức "Lễ hội thiếu nhi" cho học sinh có hoàn cảnh khó khắn
+ Gặp mặt tri ân nhân Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Sinh viên Luật tham dự buổi đối thoại với lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang
+ Chủ tịch Tôn Ðức Thắng – Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân
+ Đại thắng Mùa xuân 1975 – Mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam
+ Khoa KHXH-NV gặp mặt sinh viên ngành Luật năm học 2019-2020
+ Nâng cao sự tương thích giữa chuẩn đầu ra đào tạo đại học với yêu cầu về nguồn nhân lực của xã hội
+ Tổ chức thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu Luật dân sự và Luật hình sự
+ Triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả việc đào tạo trực tuyến
+ Những giá trị cốt lõi của Di chúc Hồ Chí Minh
+ Thẩm định chương trình đào tạo ngành Luật Trường Đại học Nha Trang
+ Tổ chức tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Luật
+ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 – 2021
+ Trồng người không biên giới
+ Bài Viết Tri Ân Thầy Cô 2019
+ Tập huấn "Thiết kế và sử dụng Rubric trong đánh giá" cho giảng viên
+ Thư ngỏ của Hiệu trưởng gửi tới sinh viên Trường Đại học Nha Trang về việc học tập trực tuyến trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19
+ Sinh viên nên làm gì để học trực tuyến hiệu quả?
+ Thăm hỏi và tặng quà gia đình sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
+ Chuyến xe “Xuân yêu thương” đưa gần 400 sinh viên về quê ăn Tết
+ Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nền tảng nhân lực để đào tạo trực tuyến hiệu quả
+ Hội nghị học tốt ngành Luật chia sẻ kinh nghiệm hướng tới thành công
+ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NHỮNG DỰ BÁO THIÊN TÀI VỀ THẮNG LỢI CUỐI CÙNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC
+ Thăm hỏi và tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Khánh Vĩnh
+ Chuyến đi thực tế ngày 29/10 của sinh viên Luật Trường ĐH Nha Trang
+ Đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ dành cho giảng viên Trường Đại học
+ Hội nghị cán bộ viên chức Khoa năm học 2017 - 2018
+ Kế hoạch về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến 2015
+ Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-HSSV đầu khóa 53 (đợt II) năm học 2011-2012 và điều chỉnh lịch học chính trị khóa 50,51,52.
+ Kế hoạch viết lại bài thu hoạch chính trị đầu năm học 2011 - 2012 của học sinh, sinh viên
+ Báo cáo công tác tháng 5/2014 và kế hoạch công tác tháng 6/2014
+ Báo cáo công tác tháng 12/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 1, 2/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 1, 2
+ Hành trình Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc
+ Báo cáo công tác tháng 4/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2014
+ ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2020 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2016
+ Báo cáo công tác tháng 5/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 6/2013
+ Quyết định v/v thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Ngành
+ Báo cáo công tác tháng 3/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2013
+ Báo cáo công tác tháng 4/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2013
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 9, năm học 2013 - 2014
+ Thông báo cuộc thi ý tưởng kiến trúc mang tính biểu tượng ĐHNT
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 11, năm học 2013 - 2014
+ Báo cáo công tác tháng 10/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 11/2013
+ Quà Tết Xuân Giáp Ngọ
+ Báo cáo công tác tháng 1,2/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 3/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 3/2014
+ Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2017
+ Quy trình viết bài, đưa tin về các hoạt động của Nhà trường
+ Báo cáo công tác tháng 32014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 4/2014
+ Các biểu mẫu tiếp nhận thông tin
+ Mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam
+ Lễ kỷ niệm 55 năm Truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2014 - 2018
+ Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Trường Đại học Nha Trang
+ Báo cáo công tác tháng 01/2015 và kế hoạch công tác tháng 02, 3/2015
+ HỌC LUẬT KINH TẾ- CƠ HỘI THÀNH CÔNG CHO SỰ NGHIỆP CỦA BẠN
+ LỊCH SỬ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)
+ Báo cáo công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6/2016
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8 và kế hoạch công tác tháng 9-2016
+ Báo cáo công tác tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2016
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công việc tháng 12/2016
+ ĐẠI HỌC NHA TRANG THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ NGHIỆP “TRỒNG NGƯỜI”
+ Báo cáo công tác tháng 12/2016, kế hoạch công tác tháng 1,2/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo lần II năm 2017
+ LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
+ Báo cáo công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2017
+ Thư ngỏ của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang gửi cán bộ, giảng viên về việc triển khai đào tạo trực tuyến
+ Báo cáo công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2017
+ Báo cáo công tác tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7,8/2017
+ LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975
+ Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm các Trưởng Bộ môn và Phó trưởng Khoa nhiệm kỳ 2016 - 2021
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2017
+ Cách mạng tháng 8/1945 - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới
+ Báo cáo tháng 12/2017 và Kế hoạch công tác tháng 01, 02/2018