Báo cáo công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6/2016 

Khoa Khoa học Chính trị 5/31/2016 2:10:37 PM
Báo cáo công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

  KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 5

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016:

1. Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học:

1.1.    Hoàn thành công tác giảng dạy và tổ chức thi học kỳ II, năm học 2015 - 2016.

  » Thực hiện công việc đúng kế hoạch. CBGD của Khoa đã hoàn tất công tác giảng dạy và đang tổ chức thi học kỳ cho SV.

1.2.    Chuẩn bị và chủ trì công tác tổ chức hội thảo KH Nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII về phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2015 - 2020.

 » Triển khai công việc đúng kế hoạch. Hội thảo dự kiến tổ chức ngày 13/6, có 47 báo cáo tham luận gửi tham gia hội thảo, dự kiến có 40 báo cáo được đăng kỷ yếu (7 báo cáo không đăng), 9 báo cáo được trình bày tại hội thảo ngày 13/6.

* Theo kế hoạch công tác tháng 5/2016, hội thảo dự kiến tổ chức ngày 27/5. Tuy nhiên, do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bận công tác, nên hội thảo chuyển sang tổ chức ngày 13/6.

1.3.    Các BM tiếp tục tổ chức sinh hoạt học thuật.

  »  Thực hiện công việc đúng kế hoạch.

BM KHXH&NV: Tổ chức 01 hội thảo (ngày 13/5/2016, có 07 báo cáo tham luận) và 02 SHHT cấp BM để thảo luận, đề xuất với Nhà trường về các học phần đại cương do BM quản lý.

BM LLCT: Tổ chức 02 SHHT đề thi vấn đáp học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (phần Chủ nghĩa tư bản độc quyền) và học phần Đường lối cách mạng của ĐCSVN.

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền:

2.1.    Tiếp tục công tác tuyên truyền các hoạt động của Nhà trường.

» Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Trong tháng, Khoa đã thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động do Nhà trường tổ chức; Đã viết, biên tập và đăng 22 tin bài lên website Trường; Mời Báo, Đài Truyền hình đến dự và đưa tin các hoạt động quan trọng do Nhà trường tổ chức (có 13 lượt Báo, Đài Tuyền hình đến dự và đưa tin 4 hoạt động, thông tin chi tiết ở trang sau).

2.2.    Tham gia công tác tổ chức Ngày Mở Trường - Open day 2016.

»  Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Khoa đã tham gia tích cực, hiệu quả các công việc do Ban Tổ chức phân công, gồm:

-   Trước khi sự kiện diễn ra: Chuẩn bị thông tin và đăng trên website Trường, đăng thông báo (quảng cáo) trên Đài PT & TH Khánh Hòa (KTV), Báo Khánh Hòa (báo in), FM SV Khánh Hòa, face book Đoàn TN và Hội SV Trường. Mời VTV9, KTV, Báo Khánh Hòa, Báo Tuổi trẻ, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Khánh Hòa đến dự và đưa tin sự kiện; Chuẩn bị phim giới thiệu Trường và một số phim về các hoạt động khác.

-   Trong sự kiện: Phân công 6 đảng viên SV mở cửa và quản lý Nhà Truyền thống, chiếu phim giới thiệu Trường và một số phim về các hoạt động khác; Chụp hình.

-   Sau sự kiện: Lưu dữ, đăng hình ảnh sự kiện trên face book của Đoàn TN và Hội SV Trường; Viết tin bài đăng trên website Trường.

2.3.       Tiếp tục tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

»   Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Khoa đã tham gia tích cực, hiệu quả công tác tuyên truyền bầu cử:

-   Trước bầu cử: Hướng dẫn và đề nghị CBGD toàn Khoa tuyên truyền cho SV khi giảng dạy; Viết bài đăng trên website Trường (5 bài) và treo băng rôn trong khuôn viên Trường (02 băng rôn); Phân công 01 đảng viên SV đọc (có ghi âm) lý lịch các ứng cử viên để phát thanh trên hệ thống truyền thanh của ký túc xá và khu vực bầu cử.

-   Trong bầu cử: Chụp hình, cập nhật tin và hình ảnh về bầu cử trên website Trường (08h00’ sáng 22/5 đăng trên website Trường 01 tin và hình ảnh bầu cử - sau khai mạc bầu cử 1h).

-   Sau bầu cử: Viết tin bài đăng trên website Trường.

2.4.    Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng: Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động (01.5.1886); Thành lập Mặt trận Việt Minh (19.5.1941); Chiến thắng Điện Biên Phủ (07.5.1954); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890).

» Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Khoa đã hướng dẫn và đề nghị CBGD toàn Khoa tăng cường tuyên truyền cho SV khi giảng dạy, viết bài đăng trên website Trường (4 bài) và treo băng rôn trong khuôn viên Trường.

3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường:

3.1.    Tổ chức cho CB đăng ký tham gia công tác thi, kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

3.2.    CBVC tham gia đầy đủ các hoạt động do Nhà trường tổ chức, thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016:

1. Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học:

1.1.    Hoàn thành công tác tổ chức thi học kỳ II, năm học 2015 - 2016 và báo điểm cho SV đúng quy định (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Vinh, Phương).

1.2.    Tổ chức hội thảo KH Nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII về phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2015 - 2020 (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C An, Phương, CBVC BM LLCT).

1.3.    BM KHXH&NV: Tổ chức 02 SHHT cấp BM về học phần Pháp luật đại cương và Nhập môn hành chính nhà nước (Thực hiện: Đ/C Phương).

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền:

2.1.    Tuyên truyền các hoạt động (chính trị - xã hội, KHCN, HTĐN, công tác tổ chức thi THPT quốc gia…) của Trường: Viết bài đăng trên website Trường và các báo khác; Mời Báo và Truyền hình Khánh Hòa đến dự, đưa tin các hoạt động quan trọng (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: Đ/C Thể, CBVC BM LLCT).

2.2.    Phối hợp với Phòng Hợp tác Đối ngoại biên tập Bản tin đối ngoại số 2/2016 (Newsletter) (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: Đ/C Thể).

2.3.    Nắm bắt, tuyên truyền và định hướng cho sinh viên khi tham gia các trang mạng xã hội (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: CBVC toàn Khoa, đảng viên SV).

2.4.    Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: Đ/C Thể, CBVC BM LLCT).

3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường:

Triển khai công tác tổng kết, phân loại lao động và xét duyệt các danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016 theo kế hoạch chung của Nhà trường (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, phối hợp: BCH Công đoàn Khoa, thực hiện: Đ/C Trọng Đạo, Vinh, Phương).

QUYỀN TRƯỞNG KHOA

 

Trần Trọng Đạo


Các tin cùng thể loại
+ Báo cáo tháng 2 & 3/2018 và Kế hoạch công tác tháng 04/2018
+ Tiếp tục áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh khi thực hiện đào tạo tập trung
+ Hoàn thiện và đưa vào sử dụng phòng thực hành diễn án cho sinh viên ngành Luật
+ Bài viết của Chủ tịch Quốc hội kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
+ Cuộc tiến công Tết Mậu Thân tại Khánh Hòa
+ TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾNG ANH PHÁP LÝ CHO SINH VIÊN NGÀNH LUẬT
+
+ Trường ĐH Nha Trang tuyển sinh 3500 chỉ tiêu
+ Khai giảng khóa Bồi dưỡng cán bộ quản lý tại Trường ĐH Nha Trang
+ Tổ chức "Lễ hội thiếu nhi" cho học sinh có hoàn cảnh khó khắn
+ Gặp mặt tri ân nhân Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Sinh viên Luật tham dự buổi đối thoại với lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang
+ Chủ tịch Tôn Ðức Thắng – Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân
+ Đại thắng Mùa xuân 1975 – Mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam
+ Khoa KHXH-NV gặp mặt sinh viên ngành Luật năm học 2019-2020
+ Nâng cao sự tương thích giữa chuẩn đầu ra đào tạo đại học với yêu cầu về nguồn nhân lực của xã hội
+ Tổ chức thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu Luật dân sự và Luật hình sự
+ Triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả việc đào tạo trực tuyến
+ Những giá trị cốt lõi của Di chúc Hồ Chí Minh
+ Thẩm định chương trình đào tạo ngành Luật Trường Đại học Nha Trang
+ Tổ chức tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Luật
+ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 – 2021
+ Trồng người không biên giới
+ Bài Viết Tri Ân Thầy Cô 2019
+ Tập huấn "Thiết kế và sử dụng Rubric trong đánh giá" cho giảng viên
+ Thư ngỏ của Hiệu trưởng gửi tới sinh viên Trường Đại học Nha Trang về việc học tập trực tuyến trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19
+ Sinh viên nên làm gì để học trực tuyến hiệu quả?
+ Thăm hỏi và tặng quà gia đình sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
+ Chuyến xe “Xuân yêu thương” đưa gần 400 sinh viên về quê ăn Tết
+ Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nền tảng nhân lực để đào tạo trực tuyến hiệu quả
+ Hội nghị học tốt ngành Luật chia sẻ kinh nghiệm hướng tới thành công
+ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NHỮNG DỰ BÁO THIÊN TÀI VỀ THẮNG LỢI CUỐI CÙNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC
+ Thăm hỏi và tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Khánh Vĩnh
+ Chuyến đi thực tế ngày 29/10 của sinh viên Luật Trường ĐH Nha Trang
+ Đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ dành cho giảng viên Trường Đại học
+ Hội nghị cán bộ viên chức Khoa năm học 2017 - 2018
+ Kế hoạch về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến 2015
+ Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-HSSV đầu khóa 53 (đợt II) năm học 2011-2012 và điều chỉnh lịch học chính trị khóa 50,51,52.
+ Kế hoạch viết lại bài thu hoạch chính trị đầu năm học 2011 - 2012 của học sinh, sinh viên
+ Báo cáo công tác tháng 5/2014 và kế hoạch công tác tháng 6/2014
+ Báo cáo công tác tháng 12/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 1, 2/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 1, 2
+ Hành trình Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc
+ Báo cáo công tác tháng 4/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2014
+ ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2020 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2016
+ Báo cáo công tác tháng 5/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 6/2013
+ Quyết định v/v thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Ngành
+ Báo cáo công tác tháng 3/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2013
+ Báo cáo công tác tháng 4/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2013
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8/2013 và kế hoạch công tác tháng 9/2013
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 9, năm học 2013 - 2014
+ Thông báo cuộc thi ý tưởng kiến trúc mang tính biểu tượng ĐHNT
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 11, năm học 2013 - 2014
+ Báo cáo công tác tháng 10/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 11/2013
+ Quà Tết Xuân Giáp Ngọ
+ Báo cáo công tác tháng 1,2/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 3/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 3/2014
+ Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2017
+ Quy trình viết bài, đưa tin về các hoạt động của Nhà trường
+ Báo cáo công tác tháng 32014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 4/2014
+ Các biểu mẫu tiếp nhận thông tin
+ Mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam
+ Lễ kỷ niệm 55 năm Truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2014 - 2018
+ Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Trường Đại học Nha Trang
+ Báo cáo công tác tháng 01/2015 và kế hoạch công tác tháng 02, 3/2015
+ HỌC LUẬT KINH TẾ- CƠ HỘI THÀNH CÔNG CHO SỰ NGHIỆP CỦA BẠN
+ LỊCH SỬ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8 và kế hoạch công tác tháng 9-2016
+ Báo cáo công tác tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2016
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công việc tháng 12/2016
+ ĐẠI HỌC NHA TRANG THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ NGHIỆP “TRỒNG NGƯỜI”
+ Báo cáo công tác tháng 12/2016, kế hoạch công tác tháng 1,2/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo lần II năm 2017
+ LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
+ Báo cáo công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2017
+ Thư ngỏ của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang gửi cán bộ, giảng viên về việc triển khai đào tạo trực tuyến
+ Báo cáo công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2017
+ Báo cáo công tác tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7,8/2017
+ LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975
+ Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm các Trưởng Bộ môn và Phó trưởng Khoa nhiệm kỳ 2016 - 2021
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2017
+ Cách mạng tháng 8/1945 - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới
+ Báo cáo tháng 12/2017 và Kế hoạch công tác tháng 01, 02/2018