Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2017 

Khoa Khoa học Chính trị 3/29/2017 7:29:22 AM
Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

  KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 3,

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2017

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2017

1. Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

1.1. Tiếp tục công tác giảng dạy học kỳ II năm học 2016 - 2017

»   Thực hiện công việc đúng kế hoạch. CBGD toàn Khoa đang tiếp tục công tác giảng dạy theo kế hoạch chung của Nhà trường.

1.2. Triển khai công tác tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Khoa lần 2.

»   Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Đã triển khai cho CBGD viết bài, hiện nay Khoa đã nhận được 2 báo cáo tham luận.

1.3. Các BM tiếp tục tổ chức sinh hoạt học thuật

»    Thực hiện công việc đúng kế hoạch. BM KHXH&NV đã tổ chức hội thảo khoa học cấp BM về dạy học ngoại khóa các học phần KHXH&NV (ngày 18/3/2017), có 8 báo cáo của các giảng viên trong và ngoài BM.

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền

2.1. Tiếp tục công tác tuyên truyền các hoạt động (chính trị - xã hội, KHCN, HTĐN…) của Nhà trường

»   Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Trong tháng, Khoa đã tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Nhà trường (đã viết, biên tập và đăng 23 tin bài trên website Trường; Mời 13 lượt báo và đài truyền hình đến dự, đưa tin các hoạt động quan trọng do Nhà trường tổ chức - thông tin chi tiết ở trang sau).

2.2. Triển khai công tác tuyên truyền Sứ mạng, Tầm nhìn, Phương châm, Giá trị cốt lõi trong khuôn viên Trường

»    Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Đã hoàn thành thiết kế và xin ý kiến vị trí cập nhật, lắp đặt mới các pano tuyên truyền. Công việc còn lại là: in ấn, lắp đặt - thuộc nhiệm vụ của Trung tâm PV Trường học. Khoa đã làm việc với Trung tâm, đề nghị triển khai khẩn trương, cố gắng hoàn thành trong tháng 3.

2.3. Phối hợp với Phòng Hợp tác Đối ngoại biên tập Bản tin đối ngoại số 01/2017 của Trường

»   Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Khoa đã chuyển một phần nội dung Bản tin (tiếng Việt) cho Phòng Hợp tác Đối ngoại.

2.4. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng

»    Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Khoa đã tuyên truyền: (1) Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), (2) Kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3), (3) Kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2017).

2.5. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa làm phóng sự về Không gian xanh Trường Đại học Nha Trang, phóng sự đã phát trên kênh truyền hình KTV vào lúc: 16h40’, ngày 11/3; Phát lại lúc 16h40’, ngày 14/3.

2.6. Tiếp tục công tác nắm bắt, tuyên truyền và định hướng cho sinh viên khi tham gia các trang mạng xã hội.

»   Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Trong tháng, tình hình chính trị tư tưởng của sinh viên bình thường; Sinh viên tham gia các trang mạng xã hội không có gì nổi bật, bất thường.

   3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường

CBVC tham gia đầy đủ các hoạt động do Nhà trường tổ chức, thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động, chưa phát hiện sai phạm nào.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2017

1. Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

1.1. Tiếp tục công tác giảng dạy học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Vinh, Phương)

1.2. Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Khoa lần 2 (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Vinh, Phương, CBGD toàn Khoa)

1.3. Hỗ trợ các chủ nhiệm đề tài khoa học cấp trường (đợt 2/2016) triển khai công việc đúng tiến độ (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: các chủ nhiệm đề tài)

1.4. Các BM tiếp tục tổ chức sinh hoạt học thuật (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Vinh, Phương)

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền

2.1. Tiếp tục công tác tuyên truyền các hoạt động (chính trị - xã hội, KHCN, HTĐN…) của Nhà trường

-  Tuyên truyền thông qua công tác giảng dạy (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: CBVC toàn Khoa).

-  Viết bài đăng trên website Trường và các báo khác (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: Đ/C Thể, CBVC BM LLCT).

-   Mời báo và đài truyền hình đến dự, đưa tin các hoạt động quan trọng (Đ/C Thể).

2.2. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: Đ/C Thể, CBVC BM LLCT, đảng viên SV)

2.3. Tiếp tục công tắc nắm bắt, tuyên truyền và định hướng cho sinh viên khi tham gia các trang mạng xã hội (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: CBVC toàn Khoa, đảng viên SV).

3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường

CBVC tham gia đầy đủ các hoạt động do Nhà trường tổ chức, thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động (Đ/C Trọng Đạo, CBVC toàn Khoa).

QUYỀN TRƯỞNG KHOA

Trần Trọng ĐạoCÁC BÁO, ĐÀI TRUYỀN HÌNH ĐƯA TIN HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I. Lễ ký kết hợp tác với Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (4 báo, đài TH):

1. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa (thời sự tối ngày 10 - 3 - 2017 (từ 07 phút 40’)):

http://ktv.org.vn/truyen-hinh/thoi-su-truyen-hinh-truyen-hinh/ban-tin-thoi-su/thoi-su-toi-ngay-10-3-2017/

2. Đài Truyền hình Việt Nam VTV8 (bản tin 18h - 10/3/2017 - Video đã phát trên vtv8, VTV.VN (từ 21 phút 40 giây)):

http://vtv.vn/video/ban-tin-18h-10-3-2017-208490.htm

3. Báo Khánh Hòa (10/03/2017, 23:27 [GMT+7]):

http://www.baokhanhhoa.com.vn/xa-hoi/201703/hop-tac-xay-dung-cac-mo-hinh-nuoi-bien-cong-nghiep-5524677/

4. Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Khánh Hòa (ngày 11/3/2017 - 06:56 - AM):

http://khanhhoa.gov.vn/ArticleId/968817a1-ad49-4101-9fe7-07ff94e4be20/truong-dai-hoc-nha-trang-va-hiep-hoi-nuoi-bien-viet-nam-br-ky-ket-hop-tac-xay-dung-cac-mo-hinh-nuoi-bien-cong-nghiep

II. Phóng sự về không gian xanh Trường Đại học Nha Trang:

Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, chương trình Sống xanh (11/3/2017):

http://ktv.org.vn/truyen-hinh/song-xanh/song-xanh-1132017-khong-gian-xanh-truong-dai-hoc-nha-trang/   

https://youtu.be/PunITgNMHqs

III. Hợp tác đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên (2 báo, đài TH):

1. Báo Khánh Hòa (13/03/2017, 18:26 [GMT+7]):

http://baokhanhhoa.com.vn/xa-hoi/giao-duc/201703/tu-15-3-day-tieng-nhat-tai-truong-dai-hoc-nha-trang-5524978/

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa (thời sự trưa 13/3/2017 (từ 04 phút 13 giây)):

http://ktv.org.vn/truyen-hinh/thoi-su-truyen-hinh-truyen-hinh/ban-tin-thoi-su/thoi-su-trua-ngay-13-3-2017/

IV. Khai trương quán trà, bánh - không gian Pháp ngữ (2 báo, đài TH):

1. Báo Khánh Hòa (15/03/2017, 22:36 [GMT+7])

http://baokhanhhoa.com.vn/doi-song/201703/truong-dai-hoc-nha-trang-khai-truong-quan-tra-banh-khong-gian-phap-ngu-5525314/

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa (chương trình “Khởi động ngày mới” phát lúc: 06h30’sáng - ngày 18/3/2017):

http://ktv.org.vn/truyen-hinh/

Được chỉnh sửa và đăng lại lên trang youtube:

https://youtu.be/kBI3aFFrXJw

V. Hội thảo quốc tế “Thu nhận và ứng dụng các sản phẩm giá trị gia tăng từ phế liệu tôm” (3 báo, đài TH):

1. Đài phát thanh và truyền hình Khánh Hòa (thời sự tối 15/3/2017 (từ 08 phút 03 giây)):

http://ktv.org.vn/truyen-hinh/thoi-su-truyen-hinh-truyen-hinh/ban-tin-thoi-su/thoi-su-toi-ngay-15-3-2017/

2. Báo Khánh Hòa (15/03/2017, 14:52 [GMT+7]):

http://www.baokhanhhoa.com.vn/xa-hoi/giao-duc/201703/hoi-thao-ve-ung-dung-san-pham-tu-phe-lieu-tom-5525259/

3. Trang báo điện tử ktv.org.vn (đã đăng vào 15/03/2017 lúc 21:42)

http://ktv.org.vn/tin-tong-hop/chinh-tri-xa-hoi/hoi-thao-quoc-te-ve-thu-nhan-va-ung-dung-cac- san-pham-gia-tri-gia-tang-tu-phe-lieu-tom/

VI. Hội thảo chuyên đề với Trường Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ (Báo Khánh Hòa (22/03/2017, 22:07 [GMT+7]):

http://baokhanhhoa.com.vn/xa-hoi/201703/hoi-thao-ve-phat-trien-kinh-te-viet-nam-5526327/


Các tin cùng thể loại
+ Báo cáo tháng 2 & 3/2018 và Kế hoạch công tác tháng 04/2018
+ Tiếp tục áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh khi thực hiện đào tạo tập trung
+ Hoàn thiện và đưa vào sử dụng phòng thực hành diễn án cho sinh viên ngành Luật
+ Bài viết của Chủ tịch Quốc hội kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
+ Cuộc tiến công Tết Mậu Thân tại Khánh Hòa
+ TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾNG ANH PHÁP LÝ CHO SINH VIÊN NGÀNH LUẬT
+
+ Trường ĐH Nha Trang tuyển sinh 3500 chỉ tiêu
+ Khai giảng khóa Bồi dưỡng cán bộ quản lý tại Trường ĐH Nha Trang
+ Tổ chức "Lễ hội thiếu nhi" cho học sinh có hoàn cảnh khó khắn
+ Gặp mặt tri ân nhân Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Sinh viên Luật tham dự buổi đối thoại với lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang
+ Chủ tịch Tôn Ðức Thắng – Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân
+ Đại thắng Mùa xuân 1975 – Mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam
+ Khoa KHXH-NV gặp mặt sinh viên ngành Luật năm học 2019-2020
+ Nâng cao sự tương thích giữa chuẩn đầu ra đào tạo đại học với yêu cầu về nguồn nhân lực của xã hội
+ Tổ chức thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu Luật dân sự và Luật hình sự
+ Triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả việc đào tạo trực tuyến
+ Những giá trị cốt lõi của Di chúc Hồ Chí Minh
+ Thẩm định chương trình đào tạo ngành Luật Trường Đại học Nha Trang
+ Tổ chức tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Luật
+ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 – 2021
+ Trồng người không biên giới
+ Bài Viết Tri Ân Thầy Cô 2019
+ Tập huấn "Thiết kế và sử dụng Rubric trong đánh giá" cho giảng viên
+ Thư ngỏ của Hiệu trưởng gửi tới sinh viên Trường Đại học Nha Trang về việc học tập trực tuyến trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19
+ Sinh viên nên làm gì để học trực tuyến hiệu quả?
+ Thăm hỏi và tặng quà gia đình sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
+ Chuyến xe “Xuân yêu thương” đưa gần 400 sinh viên về quê ăn Tết
+ Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nền tảng nhân lực để đào tạo trực tuyến hiệu quả
+ Hội nghị học tốt ngành Luật chia sẻ kinh nghiệm hướng tới thành công
+ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NHỮNG DỰ BÁO THIÊN TÀI VỀ THẮNG LỢI CUỐI CÙNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC
+ Thăm hỏi và tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Khánh Vĩnh
+ Chuyến đi thực tế ngày 29/10 của sinh viên Luật Trường ĐH Nha Trang
+ Đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ dành cho giảng viên Trường Đại học
+ Hội nghị cán bộ viên chức Khoa năm học 2017 - 2018
+ Kế hoạch về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến 2015
+ Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-HSSV đầu khóa 53 (đợt II) năm học 2011-2012 và điều chỉnh lịch học chính trị khóa 50,51,52.
+ Kế hoạch viết lại bài thu hoạch chính trị đầu năm học 2011 - 2012 của học sinh, sinh viên
+ Báo cáo công tác tháng 5/2014 và kế hoạch công tác tháng 6/2014
+ Báo cáo công tác tháng 12/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 1, 2/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 1, 2
+ Hành trình Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc
+ Báo cáo công tác tháng 4/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2014
+ ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2020 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2016
+ Báo cáo công tác tháng 5/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 6/2013
+ Quyết định v/v thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Ngành
+ Báo cáo công tác tháng 3/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2013
+ Báo cáo công tác tháng 4/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2013
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8/2013 và kế hoạch công tác tháng 9/2013
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 9, năm học 2013 - 2014
+ Thông báo cuộc thi ý tưởng kiến trúc mang tính biểu tượng ĐHNT
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 11, năm học 2013 - 2014
+ Báo cáo công tác tháng 10/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 11/2013
+ Quà Tết Xuân Giáp Ngọ
+ Báo cáo công tác tháng 1,2/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 3/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 3/2014
+ Quy trình viết bài, đưa tin về các hoạt động của Nhà trường
+ Báo cáo công tác tháng 32014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 4/2014
+ Các biểu mẫu tiếp nhận thông tin
+ Mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam
+ Lễ kỷ niệm 55 năm Truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2014 - 2018
+ Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Trường Đại học Nha Trang
+ Báo cáo công tác tháng 01/2015 và kế hoạch công tác tháng 02, 3/2015
+ HỌC LUẬT KINH TẾ- CƠ HỘI THÀNH CÔNG CHO SỰ NGHIỆP CỦA BẠN
+ LỊCH SỬ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)
+ Báo cáo công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6/2016
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8 và kế hoạch công tác tháng 9-2016
+ Báo cáo công tác tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2016
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công việc tháng 12/2016
+ ĐẠI HỌC NHA TRANG THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ NGHIỆP “TRỒNG NGƯỜI”
+ Báo cáo công tác tháng 12/2016, kế hoạch công tác tháng 1,2/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo lần II năm 2017
+ LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
+ Báo cáo công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2017
+ Thư ngỏ của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang gửi cán bộ, giảng viên về việc triển khai đào tạo trực tuyến
+ Báo cáo công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2017
+ Báo cáo công tác tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7,8/2017
+ LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975
+ Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm các Trưởng Bộ môn và Phó trưởng Khoa nhiệm kỳ 2016 - 2021
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2017
+ Cách mạng tháng 8/1945 - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới
+ Báo cáo tháng 12/2017 và Kế hoạch công tác tháng 01, 02/2018