Báo cáo công tác tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7,8/2017 

Khoa Khoa học Chính trị 7/12/2017 2:56:24 PM
Báo cáo công tác tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7,8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
    KHOA KHOA HỌC XH&NV
       -----------------------------

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 6,

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7,8/2017

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017

1. Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

1.1.    Hoàn thành công tác tổ chức thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 và công bố điểm cho SV đúng quy định

»   Đang triển khai công tác thi đúng kế hoạch và quy định, các công việc sẽ được hoàn tất trong tháng 6/2017.

1.2.   Tổ chức, động viên CBVC tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT 2017 theo điều động của Nhà trường

»  Thực hiện công việc đúng kế hoạch. CBVC của Khoa đã tham gia công tác thi nghiêm túc, đúng quy chế, không có sai sót nào.

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền

2.1.   Tiếp tục công tác tuyên truyền các hoạt động (chính trị - xã hội, KHCN, HTĐN…) của Nhà trường

»   Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Trong tháng, Khoa đã thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động do Nhà trường tổ chức; Đã viết, biên tập và đưa 18 tin bài lên website; Mời Báo, Đài Truyền hình về đưa tin các hoạt động quan trọng do Nhà trường tổ chức (có 15 lượt Báo, Đài Truyền hình đến dự và đưa tin, thông tin chi tiết ở trang sau).

2.2.    Phối hợp với Phòng Hợp tác Đối ngoại biên tập Bản tin đối ngoại số 2/2017 (Newsletter)

»  Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Khoa đã chuẩn bị nội dung tiếng Việt cho Bản tin.

2.3.    Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng

»   Thực hiện công việc đúng kế hoạch.

2.4.   Tiếp tục công tác nắm bắt, tuyên truyền và định hướng cho sinh viên khi tham gia các trang mạng xã hộiThực hiện công việc đúng kế hoạch.

»   Qua báo cáo của CBVC trong Khoa, đảng viên SV, tình hình tư tưởng chính trị của CBVC và SV khi tham gia các trang mạng xã hội nhìn chung bình thường; Không có phản ánh gì bất thường về Nhà trường và CBVC. Khoa đã chỉ đạo CBVC và đảng viên SV tham gia đấu tranh với Võ Văn Tạo, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa.

2.5.    Hoàn thành xây dựng dự thảo quy định về quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong Trường Đại học Nha Trang (Quy định v/v treo băng rôn khẩu hiệu, panô khẩu hiệu, phướn khẩu hiệu, phướn trang trí, trang trí trong hội trường, bảng tin).

3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường

3.1.   Tiếp tục triển khai công tác cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo kế hoạch chung của Nhà trường

»  Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Khoa đã hoàn thành các công việc trong quy trình nhân sự Trưởng khoa nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3.2.    CBVC tham gia đầy đủ các hoạt động do Nhà trường tổ chức, thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7,8/2017

1. Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

1.1.    Triển khai công tác giảng dạy và tổ chức thi học kỳ hè, thi lại học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Vinh, Phương).

1.2.    Đánh giá hoạt động giảng dạy năm học 2016 - 2017 (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: Đ/C Vinh, Phương).

1.3.    Phân công CBGD và tổ chức giảng dạy học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: Đ/C Vinh, Phương).

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền

2.1.   Tiếp tục công tác tuyên truyền các hoạt động (chính trị - xã hội, KHCN, HTĐN…) của Nhà trường

-   Tuyên truyền thông qua công tác giảng dạy (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: CBVC toàn Khoa).

-   Viết bài đăng trên website Trường và các báo khác (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: Đ/C Thể, CBVC BM LLCT).

-    Mời báo và đài truyền hình đến dự, đưa tin các hoạt động quan trọng (Đ/C Thể).

2.2.    Phối hợp chuẩn bị nội dung cho Tuần sinh hoạt công dân SV năm học 2017 - 2018 (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: CBVC BM LLCT).

2.3.    Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: Đ/C Thể, CBVC BM LLCT, đảng viên SV).

3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường

3.1.    Tổng kết, phân loại lao động và xét duyệt các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 cấp BM, cấp Khoa và hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018 (Đ/C Trọng Đạo, An và các Trưởng BM).

3.2.    Tổ chức cho CBVC nghỉ hè, thăm quan du lịch (Đ/C Trọng Đạo, An).

TRƯỞNG KHOA

 

Trần Trọng Đạo 

 

CÁC BÁO, ĐÀI TRUYỀN HÌNH ĐƯA TIN HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I. Hội thảo Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Phát triển Chương trình đào tạo đại học

1.  Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Khánh Hòa (ngày 02 / tháng 06 / năm 2017 - 09:48 - PM)

http://khanhhoa.gov.vn/ArticleId/b4545168-2fb0-49ea-8023-062ca91d0414/150-dai-bieu-tham-du-hoi-thao-khung-trinh-do-quoc-gia-viet-nam

2. Báo điện tử Đài Phát thanh và truyền hình Khánh Hòa (đã đăng vào 02/06/2017 lúc 14:54)

http://ktv.org.vn/tin-tong-hop/giao-duc/hoi-thao-quoc-te-ve-khung-trinh-do-quoc-gia-viet-nam/

3.  Báo giáo dục và thời đại (thứ sáu, 2/6/2017 22:57)

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/khong-ngung-nang-cao-chat-luong-dao-tao-dai-hoc-3375558-v.html

4.  Đài truyền hình Việt Nam VTV8 (bản tin 11h30 - 02/6/2017 (phút thứ 11:45 giây))

http://vtv.vn/video/ban-tin-11h30-02-6-2017-225394.htm

5.  Báo mới (02/06/2017 22:57 GMT+7)

http://www.baomoi.com/khong-ngung-nang-cao-chat-luong-dao-tao-dai-hoc/c/22442644.epi

6.  Báo Khánh Hòa (thứ sáu, 02/06/2017, 18:35 [GMT+7])

http://www.baokhanhhoa.com.vn/xa-hoi/201706/hoi-thao-ve-phat-trien-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-8043017/

7.  Báo Thanh niên (báo giấy số ra ngày 5/6/2017 (thứ hai))

8.  Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa (thời sự trưa ngày 2 - 6 - 2017 (phút thứ: 00:23 giây))

http://ktv.org.vn/truyen-hinh/thoi-su-truyen-hinh-truyen-hinh/ban-tin-thoi-su/thoi-su-trua-ngay-2-6-2017/

II. Hội thảo chương trình hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giảng viên nữ

1.     Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa (thời sự tối ngày 6 - 6 - 2017 (phút thứ 18:35 giây))

http://ktv.org.vn/truyen-hinh/thoi-su-truyen-hinh-truyen-hinh/ban-tin-thoi-su/thoi-su-toi-ngay-6-6-2017/

2.    Báo Khánh Hòa (thứ ba, 06/06/2017, 19:14 [GMT+7])

http://www.baokhanhhoa.com.vn/xa-hoi/201706/truong-dai-hoc-nha-trang-hoi-thao-ho-tro-phat-trien-nghe-nghiep-cho-giang-vien-nu-8043457/

3.    Báo điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa (đã đăng vào 07/06/2017 lúc 15:12)

http://ktv.org.vn/tin-tong-hop/giao-duc/dai-hoc-nha-trang-hoi-thao-quoc-te-xay-dung-chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-nghe-nghiep-cho-giang-vien-nu/

III. Lễ tốt nghiệp khóa 1 và khai giảng khóa 3 cao học Norhed, 2017

1.     Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa (đưa tin thời sự trưa ngày 7 - 6 - 2017)

2.   Báo Khánh Hòa (thứ tư, 07/06/2017, 18:59 [GMT+7])

http://www.baokhanhhoa.com.vn/xa-hoi/giao-duc/201706/truong-dai-hoc-nha-trang-khai-giang-khoa-3-lop-cao-hoc-quoc-te-ve-quan-ly-he-sinh-thai-bien-8043605/

3.   Báo Giáo dục và Thời đại (thứ năm, 8/6/2017 08:58)

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-dh-nha-trang-khai-giang-lop-cao-hoc-quoc-te-ve-bien-doi-khi-hau-3395262-c.html

4.   Báo dân sinh (08/06/2017 22:16)

http://baodansinh.vn/dao-tao-cao-hoc-quoc-te-ve-bien-doi-khi-hau-tai-nha-trang-d59018.htmlCác tin cùng thể loại
+ Báo cáo tháng 2 & 3/2018 và Kế hoạch công tác tháng 04/2018
+ Tiếp tục áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh khi thực hiện đào tạo tập trung
+ Hoàn thiện và đưa vào sử dụng phòng thực hành diễn án cho sinh viên ngành Luật
+ Bài viết của Chủ tịch Quốc hội kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
+ Cuộc tiến công Tết Mậu Thân tại Khánh Hòa
+ TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾNG ANH PHÁP LÝ CHO SINH VIÊN NGÀNH LUẬT
+
+ Trường ĐH Nha Trang tuyển sinh 3500 chỉ tiêu
+ Khai giảng khóa Bồi dưỡng cán bộ quản lý tại Trường ĐH Nha Trang
+ Tổ chức "Lễ hội thiếu nhi" cho học sinh có hoàn cảnh khó khắn
+ Gặp mặt tri ân nhân Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Sinh viên Luật tham dự buổi đối thoại với lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang
+ Chủ tịch Tôn Ðức Thắng – Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân
+ Đại thắng Mùa xuân 1975 – Mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam
+ Khoa KHXH-NV gặp mặt sinh viên ngành Luật năm học 2019-2020
+ Nâng cao sự tương thích giữa chuẩn đầu ra đào tạo đại học với yêu cầu về nguồn nhân lực của xã hội
+ Tổ chức thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu Luật dân sự và Luật hình sự
+ Triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả việc đào tạo trực tuyến
+ Những giá trị cốt lõi của Di chúc Hồ Chí Minh
+ Thẩm định chương trình đào tạo ngành Luật Trường Đại học Nha Trang
+ Tổ chức tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Luật
+ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 – 2021
+ Trồng người không biên giới
+ Bài Viết Tri Ân Thầy Cô 2019
+ Tập huấn "Thiết kế và sử dụng Rubric trong đánh giá" cho giảng viên
+ Thư ngỏ của Hiệu trưởng gửi tới sinh viên Trường Đại học Nha Trang về việc học tập trực tuyến trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19
+ Sinh viên nên làm gì để học trực tuyến hiệu quả?
+ Thăm hỏi và tặng quà gia đình sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
+ Chuyến xe “Xuân yêu thương” đưa gần 400 sinh viên về quê ăn Tết
+ Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nền tảng nhân lực để đào tạo trực tuyến hiệu quả
+ Hội nghị học tốt ngành Luật chia sẻ kinh nghiệm hướng tới thành công
+ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NHỮNG DỰ BÁO THIÊN TÀI VỀ THẮNG LỢI CUỐI CÙNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC
+ Thăm hỏi và tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Khánh Vĩnh
+ Chuyến đi thực tế ngày 29/10 của sinh viên Luật Trường ĐH Nha Trang
+ Đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ dành cho giảng viên Trường Đại học
+ Hội nghị cán bộ viên chức Khoa năm học 2017 - 2018
+ Kế hoạch về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến 2015
+ Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-HSSV đầu khóa 53 (đợt II) năm học 2011-2012 và điều chỉnh lịch học chính trị khóa 50,51,52.
+ Kế hoạch viết lại bài thu hoạch chính trị đầu năm học 2011 - 2012 của học sinh, sinh viên
+ Báo cáo công tác tháng 5/2014 và kế hoạch công tác tháng 6/2014
+ Báo cáo công tác tháng 12/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 1, 2/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 1, 2
+ Hành trình Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc
+ Báo cáo công tác tháng 4/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2014
+ ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2020 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2016
+ Báo cáo công tác tháng 5/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 6/2013
+ Quyết định v/v thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Ngành
+ Báo cáo công tác tháng 3/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2013
+ Báo cáo công tác tháng 4/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2013
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8/2013 và kế hoạch công tác tháng 9/2013
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 9, năm học 2013 - 2014
+ Thông báo cuộc thi ý tưởng kiến trúc mang tính biểu tượng ĐHNT
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 11, năm học 2013 - 2014
+ Báo cáo công tác tháng 10/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 11/2013
+ Quà Tết Xuân Giáp Ngọ
+ Báo cáo công tác tháng 1,2/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 3/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 3/2014
+ Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2017
+ Quy trình viết bài, đưa tin về các hoạt động của Nhà trường
+ Báo cáo công tác tháng 32014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 4/2014
+ Các biểu mẫu tiếp nhận thông tin
+ Mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam
+ Lễ kỷ niệm 55 năm Truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2014 - 2018
+ Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Trường Đại học Nha Trang
+ Báo cáo công tác tháng 01/2015 và kế hoạch công tác tháng 02, 3/2015
+ HỌC LUẬT KINH TẾ- CƠ HỘI THÀNH CÔNG CHO SỰ NGHIỆP CỦA BẠN
+ LỊCH SỬ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)
+ Báo cáo công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6/2016
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8 và kế hoạch công tác tháng 9-2016
+ Báo cáo công tác tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2016
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công việc tháng 12/2016
+ ĐẠI HỌC NHA TRANG THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ NGHIỆP “TRỒNG NGƯỜI”
+ Báo cáo công tác tháng 12/2016, kế hoạch công tác tháng 1,2/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo lần II năm 2017
+ LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
+ Báo cáo công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2017
+ Thư ngỏ của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang gửi cán bộ, giảng viên về việc triển khai đào tạo trực tuyến
+ Báo cáo công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2017
+ LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975
+ Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm các Trưởng Bộ môn và Phó trưởng Khoa nhiệm kỳ 2016 - 2021
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2017
+ Cách mạng tháng 8/1945 - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới
+ Báo cáo tháng 12/2017 và Kế hoạch công tác tháng 01, 02/2018