Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2017 

Khoa Khoa học Chính trị 10/8/2017 10:20:58 PM
Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
   KHOA KHOA HỌC XH&NV


BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 9,

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017

1. Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

1.1.    Triển khai công tác giảng dạy học kỳ I năm học 2017 – 2018 Ø

Ø  Triển khai công việc đúng kế hoạch. CBGD của Khoa đã xây dựng Đề cương chi tiết học phần và đang giảng dạy các lớp theo kế hoạch chung của Nhà trường.

1.2.    Triển khai các hoạt động KHCN theo Nghị quyết hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018 của Khoa

Ø  Các công việc đã triển khai: (1) xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Khoa lần 1; (2) Triển khai công tác biên soạn 1 tài liệu học tập cho sinh viên; (3) BM KHXH&NV triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ môn, các CBGD đang đăng ký viết bài (dự kiến sẽ tổ chức hội thảo vào đầu tháng 10/2017).

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền

2.1.    Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng

Ø Đã tổ chức hội nghị vào sáng 11/9/2017, báo cáo viên của hội nghị là CB Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa.

2.2.    Phối hợp tổ chức Tuần sinh hoạt công dân SV năm học 2017 - 2018

Ø  Khoa đang triển khai cho CBVC chuẩn bị nội dung (phần Khoa sẽ báo cáo) để giảng dạy khi Nhà trường có lịch học cụ thể.

2.3.    Phối hợp với Phòng Hợp tác Đối ngoại biên tập Bản tin đối ngoại của Trường

Ø Triển khai công việc đúng kế hoạch. Khoa đã chuẩn bị các nội dung tiếng Việt của Bản tin.

2.4.    Tiếp tục công tác tuyên truyền các hoạt động (chính trị - xã hội, KHCN, HTĐN…) của Nhà trường

Ø  Triển khai công việc đúng kế hoạch. Trong tháng, Khoa đã viết, biên tập và đăng 18 tin bài lên website Trường, mời Báo và Đài Phát thanh & Truyền hình Khánh Hòa đến dự, đưa tin các hoạt động quan trọng (đưa 9 lượt tin bài về các hoạt động, chi tiết ở phần sau). Đặc biệt, Khoa đã phối hợp với Tổ CNTT tổ chức phát trực tuyến Lễ TN, trao bằng cho SV Nhà trường (các ngày 15 - 18/9/2017) trên mạng xã hội youtube.

2.5.    Tiếp tục công tác nắm bắt, tuyên truyền và định hướng cho sinh viên khi tham gia các trang mạng xã hội

Ø  Triển khai công việc đúng kế hoạch. Nhìn chung, ý thức chính trị của sinh viên khi tham gia các trang mạng xã hội tốt, không có vấn đề gì bất thường.

2.6.    Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng

Ø  Triển khai công việc đúng kế hoạch. Trong tháng, Khoa đã tuyên truyền kỷ niệm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 02/9 (treo băng rôn trong khuôn viên Trường, đăng 2 tin bài trên website Trường); Đang triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 58 năm Ngày Truyền thống Trường.

3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường

3.1.    Triển khai công tác nhân sự Phó trưởng Khoa, các Trưởng BM nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ø  Các công việc đã triển khai: (1) Nhân sự Phó trưởng Khoa, Khoa đã triển khai bước 01 vào ngày 15/8/2017, gửi hồ sơ cho Phòng Tổ chức - Hành chính ngày 15/8/2017, đang chờ Nhà trường cho triển khai bước tiếp theo; (2) Nhân sự Trưởng BM, đã triển khai bước 01 vào ngày 21/9/2017.

3.2.  Rà soát việc thực hiện qui hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn của viên chức giảng dạy giai đoạn 2016 - 2021; Xây dựng qui hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đạt tiêu chuẩn chức danh giảng viên chính (hạng II)

Ø  Các công việc đã triển khai: (1) Rà soát việc thực hiện qui hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn của viên chức giảng dạy giai đoạn 2016 - 2021; (2) Đang rà soát, xây dựng qui hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đạt tiêu chuẩn chức danh giảng viên chính (hạng II).

3.3.    Triển khai, tham gia các hoạt động phục vụ công tác kháo sát của Đoàn đánh giá ngoài.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

1. Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

1.1.    Tiếp tục công tác giảng dạy học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Trưởng các BM Lý luận Chính trị, KHXH&NV).

1.2.    Triển khai công tác tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Khoa (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Trưởng các BM Lý luận Chính trị, KHXH&NV).

1.3.   BM KHXH&NV tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ môn về chủ đề: “Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Trường Đại học Nha Trang” (Chủ trì, thực hiện: Trưởng BM KHXH&NV).

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền

2.1.    Phối hợp tổ chức Tuần sinh hoạt công dân SV năm học 2017 - 2018 (các nội dung học tập nghị quyết…) (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: CBVC BM LLCT).

2.2.    Tham gia các công tác của Lễ kỷ niệm 58 năm Ngày Truyền thống (02/10/1959 - 02/10/2017) và khai giảng năm học 2017 - 2018 (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: Đ/C Thể, CBVC BM LLCT).

2.3.    Tuyên truyền các hoạt động (chính trị - xã hội, KHCN, HTĐN…) của Trường: viết bài đăng trên website Trường và các báo khác; Mời các Báo, Đài Truyền hình đến dự và đưa tin các hoạt động quan trọng (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: Đ/C Thể, CBVC BM LLCT).

2.4.    Tiếp tục công tác nắm bắt, tuyên truyền và định hướng cho sinh viên khi tham gia các trang mạng xã hội (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: CBVC toàn Khoa, đảng viên SV).

2.5.   Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: Đ/C Thể, CBVC BM LLCT, đảng viên SV).

3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường

CBVC tham gia đầy đủ các hoạt động do Nhà trường tổ chức, thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: CBVC toàn Khoa).

 

TRƯỞNG KHOA

Trần Trọng Đạo

CÁC BÁO, ĐÀI TRUYỀN HÌNH ĐƯA TIN HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I. Lễ tốt nghiệp ĐH, CĐ 2017

1. Báo Khánh Hòa: thứ Sáu, ngày 15/09/2017, 15:24 [GMT+7]

http://www.baokhanhhoa.com.vn/xa-hoi/giao-duc/201709/truong-dai-hoc-nha-trang-trao-bang-tot-nghiep-cho-hon-2200-sinh-vien-8052916/

2. Báo điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa: đăng ngày 15/09/2017 lúc 15:37

http://ktv.org.vn/tin-tong-hop/giao-duc/truong-dai-hoc-nha-trang-trao-bang-tot-nghiep-cho-hon-2-000-ky-su-cu-nhan-nam-2017/

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa: thời sự trưa, ngày 15/9/2017 (02 phút, 19 giây)

http://ktv.org.vn/truyen-hinh/thoi-su-truyen-hinh-truyen-hinh/ban-tin-thoi-su/thoi-su-trua-ngay-15-9-2017/

II. Ngày hội tuyển dụng lần II năm 2017

1. Báo Khánh Hòa: chủ nhật, ngày 17/09/2017, 21:42 [GMT+7]

http://www.baokhanhhoa.com.vn/xa-hoi/giao-duc/201709/truong-dai-hoc-nha-trang-to-chuc-ngay-hoi-tuyen-dung-8053065/

2. Báo điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa: đăng ngày 18/09/2017 lúc 7:27

http://ktv.org.vn/tin-tong-hop/giao-duc/dai-hoc-nha-trang-ngay-hoi-tuyen-dung-viec-lam/

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa: thời sự trưa, ngày 17/9/2017 (00phút 15 giây):

http://ktv.org.vn/truyen-hinh/thoi-su-truyen-hinh-truyen-hinh/ban-tin-thoi-su/thoi-su-trua-ngay-17-9-2017/

III. Lễ khai giảng cao học đợt II, 2017

1. Báo Khánh Hòa: chủ nhật, ngày 17/09/2017, 21:42 [GMT+7]

http://www.baokhanhhoa.com.vn/xa-hoi/giao-duc/201709/truong-dai-hoc-nha-trang-to-chuc-ngay-hoi-tuyen-dung-8053065/

2. Báo điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa: đăng ngày 18/09/2017 lúc 7:27

http://ktv.org.vn/tin-tong-hop/giao-duc/truong-dai-hoc-nha-trang-khai-giang-khoa-cao-hoc-2017/

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa: thời sự trưa, ngày 17/9/2017 (00phút 15 giây):

http://ktv.org.vn/truyen-hinh/thoi-su-truyen-hinh-truyen-hinh/ban-tin-thoi-su/thoi-su-trua-ngay-17-9-2017/Các tin cùng thể loại
+ Báo cáo tháng 2 & 3/2018 và Kế hoạch công tác tháng 04/2018
+ Tiếp tục áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh khi thực hiện đào tạo tập trung
+ Hoàn thiện và đưa vào sử dụng phòng thực hành diễn án cho sinh viên ngành Luật
+ Bài viết của Chủ tịch Quốc hội kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
+ Cuộc tiến công Tết Mậu Thân tại Khánh Hòa
+ TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾNG ANH PHÁP LÝ CHO SINH VIÊN NGÀNH LUẬT
+
+ Trường ĐH Nha Trang tuyển sinh 3500 chỉ tiêu
+ Khai giảng khóa Bồi dưỡng cán bộ quản lý tại Trường ĐH Nha Trang
+ Tổ chức "Lễ hội thiếu nhi" cho học sinh có hoàn cảnh khó khắn
+ Gặp mặt tri ân nhân Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Sinh viên Luật tham dự buổi đối thoại với lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang
+ Chủ tịch Tôn Ðức Thắng – Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân
+ Đại thắng Mùa xuân 1975 – Mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam
+ Khoa KHXH-NV gặp mặt sinh viên ngành Luật năm học 2019-2020
+ Nâng cao sự tương thích giữa chuẩn đầu ra đào tạo đại học với yêu cầu về nguồn nhân lực của xã hội
+ Tổ chức thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu Luật dân sự và Luật hình sự
+ Triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả việc đào tạo trực tuyến
+ Những giá trị cốt lõi của Di chúc Hồ Chí Minh
+ Thẩm định chương trình đào tạo ngành Luật Trường Đại học Nha Trang
+ Tổ chức tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Luật
+ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 – 2021
+ Trồng người không biên giới
+ Bài Viết Tri Ân Thầy Cô 2019
+ Tập huấn "Thiết kế và sử dụng Rubric trong đánh giá" cho giảng viên
+ Thư ngỏ của Hiệu trưởng gửi tới sinh viên Trường Đại học Nha Trang về việc học tập trực tuyến trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19
+ Sinh viên nên làm gì để học trực tuyến hiệu quả?
+ Thăm hỏi và tặng quà gia đình sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
+ Chuyến xe “Xuân yêu thương” đưa gần 400 sinh viên về quê ăn Tết
+ Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nền tảng nhân lực để đào tạo trực tuyến hiệu quả
+ Hội nghị học tốt ngành Luật chia sẻ kinh nghiệm hướng tới thành công
+ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NHỮNG DỰ BÁO THIÊN TÀI VỀ THẮNG LỢI CUỐI CÙNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC
+ Thăm hỏi và tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Khánh Vĩnh
+ Chuyến đi thực tế ngày 29/10 của sinh viên Luật Trường ĐH Nha Trang
+ Đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ dành cho giảng viên Trường Đại học
+ Hội nghị cán bộ viên chức Khoa năm học 2017 - 2018
+ Kế hoạch về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến 2015
+ Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-HSSV đầu khóa 53 (đợt II) năm học 2011-2012 và điều chỉnh lịch học chính trị khóa 50,51,52.
+ Kế hoạch viết lại bài thu hoạch chính trị đầu năm học 2011 - 2012 của học sinh, sinh viên
+ Báo cáo công tác tháng 5/2014 và kế hoạch công tác tháng 6/2014
+ Báo cáo công tác tháng 12/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 1, 2/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 1, 2
+ Hành trình Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc
+ Báo cáo công tác tháng 4/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2014
+ ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2020 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2016
+ Báo cáo công tác tháng 5/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 6/2013
+ Quyết định v/v thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Ngành
+ Báo cáo công tác tháng 3/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2013
+ Báo cáo công tác tháng 4/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2013
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8/2013 và kế hoạch công tác tháng 9/2013
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 9, năm học 2013 - 2014
+ Thông báo cuộc thi ý tưởng kiến trúc mang tính biểu tượng ĐHNT
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 11, năm học 2013 - 2014
+ Báo cáo công tác tháng 10/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 11/2013
+ Quà Tết Xuân Giáp Ngọ
+ Báo cáo công tác tháng 1,2/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 3/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 3/2014
+ Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2017
+ Quy trình viết bài, đưa tin về các hoạt động của Nhà trường
+ Báo cáo công tác tháng 32014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 4/2014
+ Các biểu mẫu tiếp nhận thông tin
+ Mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam
+ Lễ kỷ niệm 55 năm Truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2014 - 2018
+ Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Trường Đại học Nha Trang
+ Báo cáo công tác tháng 01/2015 và kế hoạch công tác tháng 02, 3/2015
+ HỌC LUẬT KINH TẾ- CƠ HỘI THÀNH CÔNG CHO SỰ NGHIỆP CỦA BẠN
+ LỊCH SỬ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)
+ Báo cáo công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6/2016
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8 và kế hoạch công tác tháng 9-2016
+ Báo cáo công tác tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2016
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công việc tháng 12/2016
+ ĐẠI HỌC NHA TRANG THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ NGHIỆP “TRỒNG NGƯỜI”
+ Báo cáo công tác tháng 12/2016, kế hoạch công tác tháng 1,2/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo lần II năm 2017
+ LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
+ Báo cáo công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2017
+ Thư ngỏ của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang gửi cán bộ, giảng viên về việc triển khai đào tạo trực tuyến
+ Báo cáo công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2017
+ Báo cáo công tác tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7,8/2017
+ LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975
+ Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm các Trưởng Bộ môn và Phó trưởng Khoa nhiệm kỳ 2016 - 2021
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2017
+ Cách mạng tháng 8/1945 - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới
+ Báo cáo tháng 12/2017 và Kế hoạch công tác tháng 01, 02/2018