ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (I) 

Khoa Khoa học Chính trị 3/31/2020 10:26:42 AM
Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Khánh Hòa. Đảng bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Nhà trường. Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang đã qua 20 kỳ đại hội. Hướng tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI, nhiệm kỳ (2020 - 2025), Ban Tuyên giáo Đảng ủy xin trân trọng giới thiệu Lịch sử Đảng bộ Trường qua các kỳ đại hội.

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1966 -1975)
Ngày 16/8/1966, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 155/CP thành lập Trường Thủy sản trên cơ sở khoa thủy sản thuộc Trường Đại học Nông nghiệp và trường kỹ thuật thủy sản Hải phòng. Tiếp đó. Ngày 29 tháng 12 năm 1966, Thành ủy Hà Nội ra nghị quyết thành lập Đảng bộ Trường Thủy sản và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời, gồm 3 đồng chí:

(1) Đồng chí Trần Văn Thai - Bí thư

(2) Đồng chí Trịnh Ngọc Ấn - Phó Bí thư

(3) Đồng chí Lâm Bá Nhụy - Ủy viên, kiêm Thường trực Đảng ủy.

  v Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ I

Từ ngày 7/6/1968 - 9/6/1968, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ I được tổ chức tại Chi Long, Yên Mỹ, Hưng Yên.

Đánh giá kết quả hoạt động của Nhà trường sau 2 năm xây dựng và phát triển, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ nhất khẳng định: Trong thời gian ngắn, bằng tinh thần tự lực cánh sinh, khắc phục khó khăn, vừa đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng mọi mặt, vừa tổ chức công tác sơ tán, Nhà trường đã "giành được những thuận lợi bước đầu có ý nghĩa to lớn"[1]. Đội ngũ giảng viên tăng lên gần 100 người, đảm nhiệm giảng dạy hơn 90 môn học. Có nhiều cố gắng biên soạn giáo trình và ngày càng mở rộng quy mô đào tạo; đến hết năm học 1967 - 1968, Trường đã có hơn 1.000 kỹ sư tốt nghiệp, gần 1.000 sinh viên đang theo học. Một số đề tài NCKH ứng dụng vào phục vụ sản xuất có hiệu quả. Trong 2 năm đã kết nạp được 22 đảng viên. Công tác sơ tán được coi trọng, bảo đảm an toàn, cán bộ và sinh viên tham gia chiến đấu dũng cảm, được Đảng bộ và nhân dân địa phương yêu mến.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức, Đại hội đã quyết định chủ trương: Tiếp tục hoàn chỉnh mục tiêu và chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, cải tiến phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập. Làm tốt công tác sơ tán, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chi bộ và Đảng bộ 4 tốt, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của công tác xây dựng Đảng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 1 (1968 - 1969), gồm 7 đồng chí:

(1)    Đồng chí Trần Văn Thai  -  Bí thư

(2)     Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư

(3)    Đồng chí Trịnh Ngọc Ấn - Uỷ viên Ban Thường vụ

(4)    Đồng chí Lâm Bá Nhụy - Đảng uỷ viên

(5)    Đồng chí Phan Thế Phương - Đảng uỷ viên

(6)    Đồng chí Lê Xuân Thưởng - Đảng uỷ viên

(7)    Đồng chí Nguyễn Kim Quang - Đảng uỷ viên.

    v Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ II

    Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ II được tổ chức từ ngày 3/11 - 5/11/1969 tại Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.

Đại hội tiến hành trong điều kiện Mỹ tạm ngừng ném bom đánh phá Miền Bắc. Nghị quyết đại hội khẳng định: toàn Đảng bộ, toàn Trường tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, ra sức phát huy thắng lợi, tích cực khắc phục khó khăn, tuyệt đối tin tưởng vào BCH TW Đảng, quyết tâm thực hiện các lời dạy và Di chúc của Hồ Chủ Tịch. Ra sức thực hiện đường lối đào tạo của Đảng để xây dựng Nhà trường về mọi mặt, đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt và 3 cải tiến, tăng cường công tác quản lý Nhà trường, phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện lên một bước, đồng thời tích cực chuẩn bị điều kiện để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trong những năm sau nhằm đào tạo những cán bộ KHKT, cán bộ quản lý kinh tế kế tục một cách xuất sắc và trung thành sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng.

Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là: nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường vai trò của bộ môn và tính độc lập suy nghĩ của sinh viên; tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho các hệ chính quy, tại chức, chuyên tu và dự bị lên 800; xây dựng một số phòng thí nghiệm khoa học cơ bản, cơ sở; xúc tiến có địa điểm chính thức và cố định của Trường; đẩy mạnh các phong trào và sẵn sàng sơ tán khi chiến tranh xảy ra.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ II, gồm 9 đồng chí:

(1)    Đồng chí Trần Văn Thai - Bí thư

(2)    Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư

(3)    Đồng chí Trịnh Ngọc Ấn - UV Ban Thường vụ

(4)    Đồng chí Đặng Bằng - Đảng uỷ viên

(5)    Đồng chí Trương Kỳ Hiếu - Đảng uỷ viên

(6)    Đồng chí Nguyễn Duy Nhất -  Đảng uỷ viên

(7)    Đồng chí Phan Thế Phương - Đảng uỷ viên

(8)    Đồng chí Nguyễn Kim Quang - Đảng uỷ viên

(9)    Đồng chí Phan Lương Tâm - Đảng uỷ viên

  v Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ III

Tháng 2/1971, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ III được tổ chức tại Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.

Đại hội đánh giá cao sự cố gắng của cán bộ đảng viên và quần chúng trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo, ổn định đời sống và xây dựng cơ sở vật chất. Đại hội chỉ ra những điểm yếu phải khắc phục và khẳng định: Phấn đấu kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất và NCKH, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, giảng viên phải tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng hệ thống giáo trình, phòng thí nghiệm thực tập, xưởng trường và phấn đấu nâng cao đời sống cán bộ giảng viên.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ III, gồm 7 đồng chí:

(1) Đồng chí Trần Văn Thai - Bí thư

(2) Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư

(3) Đồng chí Trịnh Ngọc Ấn - UV Ban Thường vụ

(4) Đồng chí Hoàng Đức Thắng - Đảng uỷ viên

(5) Đồng chí Nguyễn Duy Nhất - Đảng uỷ viên

(6) Đồng chí Phan Thế Phương - Đảng uỷ viên

(7) Đồng chí Nguyễn Thị Ngợi - Đảng uỷ viên.

  v  Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ IV

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ IV được tổ chức vào ngày12/12/1972 tại Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên trong điều kiện cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt.


Đại hội đánh giá cao sự cố gắng của toàn trường đã vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì dạy, học, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ đột xuất; động viên đảng viên, cán bộ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ.  Nghị quyết  Đại hội xác định: Phát huy tinh thần quyết thắng, tiếp tục tiến lên thực hiện Chỉ thị 222 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển hướng công tác đào tạo đại học và THCN trong tình hình mới, tổ chức phục vụ tốt, giảng dạy, học tập tốt và kết hợp giữa công tác phục vụ với công tác giảng dạy và học tập nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện. Tăng cường công tác phòng không sơ tán, thực hiện nếp sống quân sự hoá, đảm bảo an toàn tối đa, tích cực chuẩn bị đưa dần Nhà trường về Hải Phòng. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện và có hiệu lực của Đảng bộ, vai trò tổ chức quản lý của chính quyền, vai trò làm chủ tập thể của quần chúng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV, gồm 9 đồng chí:

(1)    Đồng chí Trần Văn Thai - Bí thư

(2)    Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư

(3)    Đồng chí Trịnh Ngọc Ấn - UV Ban Thường vụ

(4)    Đồng chí Đặng Bằng - Đảng uỷ viên

(5)    Đồng chí Trương Kỳ Hiếu - Đảng uỷ viên

(6)    Đồng chí Nguyễn Duy Nhất - Đảng uỷ viên

(7)    Đồng chí Phan Thế Phương - Đảng uỷ viên

(8)    Đồng chí Nguyễn Kim Quang - Đảng uỷ viên

(9)    Đồng chí Hoàng Đức Thắng - Đảng uỷ viên

  v  Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ V

Tháng 7/1975, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ V được tổ chức tại An Thụy, Hải Phòng trong điều kiện cuộc kháng chiến chống Mỹ đã thắng lợi hoàn toàn, Nhà trường chính thức chuyển địa điểm về Hải Phòng.

Đại hội đã khẳng định quyết tâm tiếp tục xây dựng, phát triển Nhà trường và triển khai ổn định địa điểm đứng chân. Nghị quyết Đại hội xác định: Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, tăng cường đoàn kết, dân chủ và kỷ luật, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ V, gồm 9 đồng chí:

(1)   Đồng chí Nguyễn Ngọc Ngoạn - Bí thư

(2)   Đồng chí Nguyễn Tấn Trịnh - Phó Bí thư

(3)   Đồng chí Đào Trọng Hùng - UV Ban Thường vụ

(4)   Đồng chí Nguyễn Thế Ánh - Đảng uỷ viên

(5)   Đồng chí Nguyễn Trọng Bình - Đảng uỷ viên

(6)   Đồng chí Vũ Cần - Đảng uỷ viên

(7)   Đồng chí Đoàn Trọng Loan - Đảng uỷ viên

(8)   Đồng chí Nguyễn Thị Muội - Đảng uỷ viên

(9)   Đồng chí Trần Lê Thể - Đảng uỷ viên.

Chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển Trường Thủy sản trong kháng chiến chống Mỹ (1966 -1975),  mặc dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với đường lối, chủ trương đúng đắn, Đảng bộ đã lãnh đạo Nhà trườngkhông ngừng phát triển và ngày càng khẳng định vị trí xứng đáng đối với ngành Thủy sản Việt Nam và xã hội. Nhà trường đã đào tạo được 1.225 sinh viên tốt nghiệp; thực hiện thành công 41 công trình NCKH; xây dựng được đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, góp phần quan trọng cho sự phát triển của giai đoạn tiếp theo./.

Ngô Văn An – Khoa KH Xã hội và Nhân văn (Trích lược tài liệu Lịch sử Trường đại học Nha Trang 1959-2019)[1] Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất.


Các tin cùng thể loại
+ HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ
+ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (II)
+ KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
+ NHỮNG MỐC SON CHÓI LỌI TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM VINH QUANG CỦA ĐẢNG
+ Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 năm 2019
+ V.I LÊNIN - LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG
+ Cơ chế phối hợp hoạt động giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong Khoa
+ Nghị quyết công tác tháng 11.2013
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý IV - 2013
+ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015
+ Chương trình hành động Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2013
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
+ Ý nghĩa lịch sử vĩ đại của đại thắng mùa xuân năm 1975
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Khoa nhiệm kỳ 2011 - 2016
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý III/2013
+ Nghị quyết công tác tháng 9/2013 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
+ Chương trình hành động phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2014
+ Khai mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2014
+ Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI
+ Hội nghị triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
+ Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
+ Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2020
+ Chặng đường 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại
+ Kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2017)
+ Thông báo tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống “55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”
+ Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thời kỳ đầu lành lập
+ Đảng bộ trường Đại học Nha Trang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
+ PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh - một tấm gương tiêu biểu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học
+ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - truyền thống văn hóa dân tộc
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc phát triển Đảng trong sinh viên
+ Người ra đi tìm đường giải phóng dân tộc
+ Chiến thắng biên giới phía Bắc bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc
+ Tỉnh Khánh Hòa phát huy truyền thống vẻ vang trong chiến đấu vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (III)
+ Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới