ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (II) 

Khoa Khoa học Chính trị 3/31/2020 10:28:06 AM

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG VỮNG MẠNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI (1976 – 1986)


  v  Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ VI

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ VI tổ chức vào ngày 20/10/1976 tại An Thụy, Hải Phòng với 56 đại biểu thay mặt cho 183 Đảng viên tham dự.

Đại hội đã đánh giá công tác lãnh đạo trong nhiệm kỳ V và nhấn mạnh: Sự đoàn kết nhất trí cao đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của Nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo trong thời gian tới. Công tác đào tạo, NCKH, củng cố đội ngũ và đời sống có nhiều tiến bộ.

Đại hội xác định "phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao trách nhiệm chính trị của đảng viên và quần chúng, phát huy tinh thần đoàn kết và dân chủ, kỷ luật, đề cao cảnh giác cách mạng, ra sức học tập nâng cao trình độ mọi mặt, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, di chuyển và xây dựng Trường".

Về công tác di chuyển, Đại hội xác định: "Lãnh đạo việc xây dựng cơ sở Nhà trường ở Nha Trang, quy mô đào tạo trong những năm tới khoảng trên 2.000 sinh viên, phải chuẩn bị để quý 1 năm 1977 có thể tập trung học tập, công tác ở cơ sở mới. Thực hiện tốt việc di chuyển về địa điểm mới với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô và xâm phạm tài sản".

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ VI, gồm 11 đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Ngọc Ngoạn - Bí thư

(2) Đồng chí Nguyễn Tấn Trịnh - Phó Bí thư

(3) Đồng chí Đào Trọng Hùng - UV Ban Thường vụ

(4) Đồng chí Nguyễn Thế Ánh - Đảng uỷ viên

(5) Đồng chí Nguyễn Trọng Bình - Đảng uỷ viên

(6) Đồng chí Vũ Cần - Đảng uỷ viên

(7) Đồng chí Phan Ngọc Diệp - Đảng uỷ viên

(8) Đồng chí Nguyễn Hưng Điền - Đảng uỷ viên

 (9) Đồng chí Nguyễn Thị Muội - Đảng uỷ viên

(10) Đồng chí Thái Hữu Thọ- Đảng uỷ viên

(11) Đồng chí Trần Lê Thể - Đảng uỷ viên


   v Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ VII

Ngày 19/5/1978, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ VII được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa với 59 đại biểu thay mặt cho 180 Đảng viên tham dự.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh Nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ: "Hoàn thành kế hoạch đào tạo cán bộ và di chuyển Trường, tạo nên một bước tiến cơ bản làm nền tảng vững chắc cho thế phát triển đi lên của Nhà trường với quy mô ngày càng lớn".

Trước yêu cầu mới, Nghị quyết Đại hội VII xác định: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy quyền làm chủ tập thể XHCN của cán bộ công nhân viên và học sinh, nỗ lực xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu trước mắt và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lâu dài của Nhà trường. Ra sức xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị và có năng lực chuyên môn. Quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện và xây dựng Trường vững mạnh.

Nghị quyết Đại hội đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: phải nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo, phấn đấu hàng năm tuyển khoảng 400 sinh viên; đến năm 1980, lưu lượng sinh viên là 2.000, cán bộ giảng dạy khoảng 200; có thể mở lớp bồi dưỡng sau đại học; mở thêm các ngành Kinh tế nghề cá và Vỏ tàu cá. Đẩy nhanh tốc độ xây dựng cơ bản; trước mắt bảo đảm nhu cầu tối thiểu về ăn, ở, học tập, giảng dạy cho 2.000 cán bộ và sinh viên, sẽ tiếp tục tăng trong các năm sau; giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, nhất trí nội bộ.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ VII, gồm 11 đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Ngọc Ngoạn - Bí thư

(2) Đồng chí Nguyễn Tấn Trịnh - Phó Bí thư

(3) Đồng chí Đào Trọng Hùng - UV Ban Thường vụ

(4) Đồng chí Phan Ngọc Diệp - Đảng uỷ viên

(5) Đồng chí Nguyễn Hưng Điền - Đảng uỷ viên

(6) Đồng chí  Lê Văn Tiệu - Đảng uỷ viên

(7) Đồng chí Nguyễn Thị Muội - Đảng uỷ viên

(8) Đồng chí Đoàn Trọng Loan - Đảng uỷ viên

 (9) Đồng chí Phan Lương Tâm - Đảng uỷ viên

(10) Đồng chí Hoàng Đình Xích - Đảng uỷ viên

(11) Đồng chí Nguyễn Vĩnh Xương - Đảng uỷ viên

   v Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ VIII

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ VIII tổ chức vào ngày 17/6/1980 tại Nha Trang, Khánh Hòa với 65 đại biểu thay mặt cho 192 Đảng viên tham dự.


Đại hội nhận định, toàn Trường đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, có nhiều giải pháp để ổn định đời sống và từng bước tăng cường cơ sở vật chất. Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tâm: Phấn đấu xây dựng có chất lượng toàn bộ chương trình môn học, viết 50 - 60 giáo trình chuyên ngành; xúc tiến chuẩn bị thành lập Khoa Kinh tế thủy sản; mở lớp bồi dưỡng sau đại học và tiến tới mở lớp đào tạo trên đại học; xây dựng địa bàn thực tập trên cả nước, đặc biệt ưu tiên địa bàn thực tập ở các tỉnh phía Nam; đảm bảo thi tốt nghiệp cho khóa 17 và khóa 18 đạt chất lượng cao, tuyển sinh khóa 22 và 23 đúng quy chế; tổ chức NCKH, gắn đào tạo với yêu cầu phục vụ sản xuất.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ VIII, gồm 13 đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Vĩnh Xương - Bí thư

(2) Đồng chí Đào Trọng Hùng - Phó Bí thư

(3) Đồng chí Hoàng Đình Xích - UV Ban Thường vụ

(4) Đồng chí Phan Ngọc Diệp - Đảng uỷ viên

(5) Đồng chí Nguyễn Hưng Điền

(6) Đồng chí Nguyễn Thiết Hùng

(7) Đồng chí Nguyễn Mậu Khai  

(8) Đồng chí Đoàn Trọng Loan

 (9) Đồng chí Nguyễn Thị Muội

(10) Đồng chí Trần Văn Quý

(11) Đồng chí Phan Lương Tâm

(12) Đồng chí Nguyễn Thanh

(13) Đồng chí Lê Văn Tiệu[1]

   v Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ IX

Ngày 02/11/1982, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ IX được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Đại hội xác định: Phấn đấu giữ vững Đảng bộ vững mạnh, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, vai trò của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khai thác tiềm năng và vận dụng sức mạnh tổng hợp của Trường, đặc biệt chú trọng các mặt công tác đời sống, chính trị tư tưởng và tổ chức cán bộ – học sinh ra sức khắc phục khó khăn, bảo vệ Trường an toàn và từng bước đưa Trường vào thế phát triển ổn định, thực hiện nghiêm chỉnh nguyên lý và phương thức đào tạo của Đảng nhằm giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.

Để tiếp tục đưa Nhà trường phát triển toàn diện, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ IX nhấn mạnh: "Phải phát huy hết các tiềm lực, đặc biệt là khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh hơn nữa lao động sản xuất ngành nghề, phải gắn chặt và theo kịp với thực tiễn, đồng thời phải nghiên cứu đón đầu để đáp ứng một số mũi nhọn của ngành Thủy sản và các ngành kinh tế khác; chú ý đặc biệt tới tỉnh Phú Khánh, nơi Trường đứng chân", "Phải phát huy tiềm lực trí tuệ của cán bộ, giáo viên trong nghiên cứu khoa học, phấn đấu sống được bằng chính nghề nghiệp của mình".

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ IX, gồm 9 đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Vĩnh Xương - Bí thư

(2) Đồng chí Phan Lương Tâm - Phó Bí thư

(3) Đồng chí Đoàn Trọng Loan - UV Ban Thường vụ

(4) Đồng chí Phan Ngọc Diệp - Đảng uỷ viên

(5) Đồng chí Nguyễn Hưng Điền - Đảng uỷ viên

(6) Đồng chí Nguyễn Thiết Hùng - Đảng uỷ viên

(7) Đồng chí Nguyễn Thị Muội - Đảng uỷ viên

(8) Đồng chí Thái Văn Ngạn - Đảng uỷ viên

 (9) Đồng chí Trần Văn Quý - Đảng uỷ viên.

  v  Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ X

Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ X tổ chức vào ngày 28/3/1985 tại Nha Trang, Khánh Hòa với 108 Đảng viên tham dự.

Đại hội đã thảo luận và ra Nghị quyết về mục tiêu phát triển Nhà trường giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh:

Một là, phát triển danh mục ngành nghề, mở rộng quy mô đào tạo, quy hoạch xây dựng cơ bản, đầu tư trang bị kỹ thuật... để trở thành trường trọng điểm, có vị thế đầu ngành.

Hai là, đưa công tác đào tạo vào kế hoạch hóa. Mở rộng liên kết NCKH, ứng dụng kỹ thuật để tạo nhiều sản phẩm, hàng hóa.

Ba là, xây dựng, phát triển Trung tâm nghiên cứu Thủy sản tại miền Trung.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ X, gồm 7 đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Vĩnh Xương - Bí thư

(2) Đồng chí Đào Trọng Hùng - Phó Bí thư

(3) Đồng chí Nguyễn Thị Muội - UV Ban Thường vụ

(4) Đồng chí Trần Khắc Chất

(5) Đồng chí Nguyễn Thanh Hóa

(6) Đồng chí Nguyễn Thiết Hùng

(7) Đồng chí Thái Văn Ngạn.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng bộ Nhà trường, sau 10 năm ổn định và phát triển tại Nha Trang, Nhà trường đã đào tạo cho đất nước gần 4.000 kỹ sư thủy sản và hàng nghìn công nhân kỹ thuật lành nghề. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học xuất phát từ yêu cầu thực tế được Nhà trường triển khai, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao như: Chế biến tôm đông lạnh nguyên con trên tàu; cho tôm sú đẻ nhân tạo; Nghiên cứu rút ngắn thời gian làm nước mắm, tăng hiệu suất thu hồi đạm để nâng cao chất lượng nước mắm, sản xuất cô đặc nước mắm tạo thành viên, thuận tiện cho việc bảo quản và vận chuyển…Với những thành tựu quan trọng đạt được, Nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1981)Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1986.

Ngô Văn An – Khoa KH Xã hội và Nhân văn (Trích lược tài liệu Lịch sử Trường đại học Nha Trang 1959-2019)[1] Khi đồng chí Lê Văn Tiệu chuyển công tác về Bộ Thủy sản, bổ sung đồng chí Đặng Văn Độ.


Các tin cùng thể loại
+ HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ
+ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019)
+ KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
+ NHỮNG MỐC SON CHÓI LỌI TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM VINH QUANG CỦA ĐẢNG
+ Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 năm 2019
+ V.I LÊNIN - LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG
+ Cơ chế phối hợp hoạt động giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong Khoa
+ Nghị quyết công tác tháng 11.2013
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý IV - 2013
+ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015
+ Chương trình hành động Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2013
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
+ Ý nghĩa lịch sử vĩ đại của đại thắng mùa xuân năm 1975
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Khoa nhiệm kỳ 2011 - 2016
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý III/2013
+ Nghị quyết công tác tháng 9/2013 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
+ Chương trình hành động phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2014
+ Khai mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2014
+ Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI
+ Hội nghị triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
+ Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
+ Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2020
+ Chặng đường 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại
+ Kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2017)
+ Thông báo tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống “55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”
+ Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thời kỳ đầu lành lập
+ Đảng bộ trường Đại học Nha Trang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
+ PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh - một tấm gương tiêu biểu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học
+ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - truyền thống văn hóa dân tộc
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc phát triển Đảng trong sinh viên
+ Người ra đi tìm đường giải phóng dân tộc
+ Chiến thắng biên giới phía Bắc bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc
+ Tỉnh Khánh Hòa phát huy truyền thống vẻ vang trong chiến đấu vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (III)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (I)
+ Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới