Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Khoa nhiệm kỳ 2011 - 2016 

Trần Thị Hà Trang 6/10/2013 10:17:47 AM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa Khoa học Chính trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 20 tháng 4 năm 2013

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG KHOA

NHIỆM KỲ 2011 - 2016

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Trần Trọng Đạo

Chủ tịch

-      Theo dõi chung.

-     Xây dựng các quy định về tiêu chí thi đua.

-      Xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ và phân loại lao động, danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học của CBVC toàn Khoa.

-      Chủ trì các cuộc họp của Hội đồng.

2

Ngô Văn An

Phó Chủ tịch

-      Tuyên truyền động viên, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, chất lượng, hiệu quả công việc của công đoàn viên toàn Khoa trong từng tháng, học kỳ và năm học.

-      Đề xuất nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua của Khoa.

-      Tổng hợp và đề xuất các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học.

3

Lê Việt Phương

Ủy viên - Thư ký

-      Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, chất lượng, hiệu quả công việc của CBVC BM KHXH&NV trong từng tháng, học kỳ và năm học.

-      Tổng hợp số liệu kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của CBVC do Khoa, Công đoàn, các BM cung cấp và đề xuất các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học của CBVC toàn Khoa.

4

Trương Thị Xuân

Ủy viên

-      Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, chất lượng, hiệu quả công việc của CBVC là đảng viên Chi bộ trong từng tháng, học kỳ và năm học.

-      Đề xuất các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học đối với CBVC là đảng viên trong Chi bộ.

5

Tô Thị Hiền Vinh

Ủy viên

-      Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, chất lượng, hiệu quả công việc của CBVC BM LLCT trong từng tháng, học kỳ và năm học.

-      Đề xuất các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học đối với CBVC BM LLCT.

6

Vũ Thị Bích Hạnh

Ủy viên

-      Đề xuất nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua của Khoa.

-      Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, chất lượng, hiệu quả công việc của CBVC là đoàn viên ĐTN trong từng tháng, học kỳ và năm học.

7

Lê Thị Thanh Ngà

Ủy viên

-      Đề xuất nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua của Khoa.

-      Theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện, chất lượng, hiệu quả công việc của CBVC nữ trong Khoa.

 

 

 

Q. TRƯỞNG KHOA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

Trần Trọng Đạo


Các tin cùng thể loại
+ HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ
+ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (II)
+ KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
+ NHỮNG MỐC SON CHÓI LỌI TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM VINH QUANG CỦA ĐẢNG
+ Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 năm 2019
+ V.I LÊNIN - LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG
+ Cơ chế phối hợp hoạt động giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong Khoa
+ Nghị quyết công tác tháng 11.2013
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý IV - 2013
+ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015
+ Chương trình hành động Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2013
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
+ Ý nghĩa lịch sử vĩ đại của đại thắng mùa xuân năm 1975
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý III/2013
+ Nghị quyết công tác tháng 9/2013 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
+ Chương trình hành động phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2014
+ Khai mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2014
+ Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI
+ Hội nghị triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
+ Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
+ Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2020
+ Chặng đường 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại
+ Kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2017)
+ Thông báo tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống “55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”
+ Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thời kỳ đầu lành lập
+ Đảng bộ trường Đại học Nha Trang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
+ PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh - một tấm gương tiêu biểu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học
+ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - truyền thống văn hóa dân tộc
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc phát triển Đảng trong sinh viên
+ Người ra đi tìm đường giải phóng dân tộc
+ Chiến thắng biên giới phía Bắc bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc
+ Tỉnh Khánh Hòa phát huy truyền thống vẻ vang trong chiến đấu vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (III)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (I)
+ Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới