Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn  

Khoa Khoa học Chính trị 2/3/2017 3:36:20 PM
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

1. Thực trạng sinh hoạt chi đoàn hiện nay tại trường đại học

Chi đoàn là tế bào cơ bản trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức đoàn thanh niên, là nền tảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên, là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Chi đoàn cũng là nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương công tác của đoàn, là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức đoàn. Và việc sinh hoạt chi đoàn là cầu nối gắn kết giữa cán bộ lớp với các thành viên trong lớp.

Nhưng thực trạng hiện nay việc sinh hoạt ở một số chi đoàn đang có sự giảm sút. Nguyên nhân dẫn đến vấn đề này là:

- Việc sinh hoạt ở mỗi chi đoàn không diễn ra thường xuyên đều đặn.

- Các cán bộ Đoàn còn hạn chế về những kỹ năng như: thuyết phục các thành viên tham gia hoạt động phong trào; Cách tổ chức, nội dung ít hấp dẫn để thu hút các thành viên trong chi đoàn tham gia.

Bên cạnh đó, ý thức tự giác tham gia các hoạt động và đóng góp ý kiến xây dựng phong trào của một số thành viên trong các chi đoàn chưa cao.

Chính vì vậy việc phát triển vai trò của đảng viên sinh viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn phải được chú trọng và quan tâm hơn nữa. Bởi vì các đảng viên sinh viên được kết nạp đều được chọn lựa từ những đoàn viên ưu tú, có phẩm chất tốt, có lý tưởng cống hiến cho hoạt động chung của tập thể, của chi đoàn. Là những đảng viên trẻ, họ sẽ là những hạt nhân của phong trào Đoàn, tiếp tục quá trình tu dưỡng, rèn luyện để có thể gánh vác những trọng trách lớn hơn. Họ là tấm gương, là người dẫn đầu, cỗ vũ những đoàn viên khác trong chi đoàn phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng để được bước vào hàng ngũ của Đảng.

2. Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn:

Đảng viên cùng với cán bộ chi đoàn hợp tác với nhau xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng buổi sinh hoạt về nội dung, địa điểm, chủ đề và cách thức tổ chức để tránh gây nhàn chán. Ví dụ như: thay vì sinh hoạt trong lớp đổi địa điểm sang sân trường hoặc tổ chức dã ngoại cắm trại,.. để tăng tính đoàn kết trong chi đoàn.

- Đảng viên thường xuyên lắng nghe nguyện vọng của các thành viên trong chi đoàn để báo cáo lên chi bộ thông qua các báo cáo hằng tháng. Ví dụ như: thông tin về các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ hoặc là tình hình sinh viên vắng học,…

- Cùng hợp tác với cán bộ trong chi đoàn để thực hiện những công tác, nhiệm vụ từ cấp trên giao xuống.

Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn cần phải:

Thứ nhất, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên mà trọng tâm là nâng cao giác ngộ lý tưởng, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của người đoàn viên; Xây dựng đội ngũ đoàn viên là nòng cốt trong các phong trào thanh niên, có sức ảnh hưởng đối với thanh niên, cụ thể:

- Phát triển đoàn viên với phương châm tăng về số lượng, mạnh về chất lượng, phát triển đi đôi với củng cố tổ chức cơ sở đoàn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng củng cố, phát triển Đoàn và tổ chức phong trào thanh niên. Người chỉ rõ: “Phải củng cố tổ chức của Đoàn. Phải đoàn kết nội bộ chặt chẽ, và phải đoàn kết rộng rãi với các tầng lớp thanh niên; Cần phát triển Đoàn hơn nữa, nhưng phải chọn lọc cẩn thận, trọng chất lượng hơn số lượng”.

- Chúng ta biết rằng, Đoàn mạnh không chỉ ở số lượng mà trước hết do chất lượng đoàn viên quyết định. Coi trọng chất lượng công tác phát triển Đoàn, nghĩa là kết nạp đoàn viên mới đúng theo tiêu chuẩn, nguyên tắc và thủ tục Điều lệ Đoàn quy định. Chất lượng đoàn viên không chỉ quyết định ở khâu lựa chọn, kết nạp mà còn ở quá trình giáo dục, rèn luyện, sau khi được kết nạp.

Thứ hai, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn, gắn sinh hoạt, hoạt động với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Nội dung sinh hoạt phải thiết thực, phù hợp, cần lồng ghép các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình làm chủ đề chính để đoàn viên thảo luận, bàn bạc và cùng thực hiện. Phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ thể của người đoàn viên trong mọi sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong xây dựng và thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn.

- Tổ chức các hoạt động của chi đoàn một cách linh hoạt cả về địa điểm, thời gian, về hình thức và về loại hình hoạt động. Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn 4 chủ động: chủ động nắm bắt tình hình; Chủ động xây dựng kế hoạch công tác; Chủ động thực hiện nhiệm vụ; Chủ động tham mưu với Cấp ủy Đảng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể liên quan trong triển khai thực hiện công tác...

Thứ ba, tăng cường công tác tham mưu để các cấp ủy Đảng, đơn vị cần nhận thức rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên, coi đây là cơ sở để phát huy sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ trong việc xây dựng đơn vị. Để từ đó có các chính sách hỗ trợ và khuyến khích, tạo điều kiện cả về thời gian, kinh phí cho tổ chức Đoàn và cán bộ Đoàn hoạt động. 

Trong giai đoạn hiện nay, xã hội ngày một phát triển, nhu cầu của đoàn viên, thanh niên theo đó cũng ngày càng cao hơn. Chính vì vậy, việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của chi đoàn đáp ứng với tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên là điều cần thiết, góp phần xây dựng chi đoàn trở thành mái nhà chung đoàn kết tập hợp, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, thanh niên.

3. Liên hệ thực tiễn về những đảng viên tham gia tích cực trong công tác Đoàn:

3.1. Hồ Viết Toàn - đảng viên sinh viên, Chi hội trưởng lớp 54 kế toán 3:

Đồng chí Hồ Viết Toàn luôn tiên phong trong các phong trào của lớp, vận động các bạn đoàn viên trong chi đoàn tham gia các phong trào do Ban Chấp Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường tổ chức như: thi nấu ăn (nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ), hội chợ thanh niên, văn nghệ (kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam) và hội thao truyền thống của Khoa Kế toán - Tài chính.

Không những tham gia phong trào công tác của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường, đồng chí còn có thành tích học tập tốt, là tấm gương tốt cho đoàn viên trong chi đoàn.

Đồng chí luôn luôn theo dõi, đồng hành cùng đoàn viên trong chi đoàn trong các hoạt động của lớp, động viên các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống (vận động đoàn viên trong chi đoàn quyên góp ủng hộ sinh viên Nguyễn Thị Thủy mắc bệnh suy thận nặng), tích cực tham gia mọi hoạt động phong trào của chi đoàn, Đoàn Khoa, Đoàn Trường tổ chức.

Gắn kết các thành viên trong chi đoàn, tạo không khí vui tươi của tuổi trẻ, hăng say trong học tập và Đồng chí còn kịp thời phát hiện và khuyên bảo đối với những đoàn viên có biểu hiện về phong cách chưa tốt, chưa chuẩn mực trong lớp, Khoa.

3.2. Trần Ngọc Thắng - đảng viên sinh viên, Bí thư Chi đoàn lớp 54 Kinh doanh 2:

Đồng chí Trần Ngọc Thắng là một Đảng viên sinh viên ưu tú, năng nổ tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, luôn nỗ lực vận động các đoàn viên trong chi đoàn tham gia đầy đủ các hoạt động do Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường tổ chứ như các hoạt động về văn nghệ, thể thao, hội thi nấu ăn,... và những hoạt động mang tính học thuật do Đoàn Khoa Kinh tế và Đoàn Trường tổ chức, chi đoàn đều đạt được nhiều thứ hạng cao…

Một số hình ảnh về hoạt động phong trào của Đoàn Trường

Tổ đảng viên sinh viên


Các tin cùng thể loại
+ HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ
+ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (II)
+ KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
+ NHỮNG MỐC SON CHÓI LỌI TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM VINH QUANG CỦA ĐẢNG
+ Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 năm 2019
+ V.I LÊNIN - LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG
+ Cơ chế phối hợp hoạt động giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong Khoa
+ Nghị quyết công tác tháng 11.2013
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý IV - 2013
+ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015
+ Chương trình hành động Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2013
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
+ Ý nghĩa lịch sử vĩ đại của đại thắng mùa xuân năm 1975
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Khoa nhiệm kỳ 2011 - 2016
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý III/2013
+ Nghị quyết công tác tháng 9/2013 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
+ Chương trình hành động phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2014
+ Khai mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2014
+ Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI
+ Hội nghị triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
+ Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
+ Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2020
+ Chặng đường 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại
+ Kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2017)
+ Thông báo tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống “55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”
+ Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thời kỳ đầu lành lập
+ Đảng bộ trường Đại học Nha Trang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
+ PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh - một tấm gương tiêu biểu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học
+ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - truyền thống văn hóa dân tộc
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc phát triển Đảng trong sinh viên
+ Người ra đi tìm đường giải phóng dân tộc
+ Chiến thắng biên giới phía Bắc bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc
+ Tỉnh Khánh Hòa phát huy truyền thống vẻ vang trong chiến đấu vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (III)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (I)
+ Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới