Tỉnh Khánh Hòa phát huy truyền thống vẻ vang trong chiến đấu vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

Khoa Khoa học Chính trị 3/30/2017 8:54:39 PM
Chào mừng 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2017.

1. Cùng chiến trường cả nước, quân và dân Khánh Hòa phối hợp với lực lượng chủ lực tiến lên giải phóng toàn tỉnh

Trước sự thất bại nặng nề của Mỹ và trên cơ sở so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch, cuối năm 1974, Bộ Chính trị Trung ương Đảng hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam. Thực hiện chủ trương này, vào tháng 02/1975, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã họp bàn biện pháp thực hiện chỉ thị của Khu ủy và chuẩn bị tốt mọi mặt để phối hợp giải phóng các huyện.

Tháng 3/1975, quân ta mở chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng, sau khi lực lượng chủ lực của ta đánh chiếm Buôn Ma Thuột, cắt đứt đường 21; Địch bất lực, ta chiếm luôn quận lỵ Khánh Dương vào ngày 22/3. Sáng ngày 31/3, Sư đoàn 10 chủ lực của ta từ phía Tây thừa thắng tiến quân về phía Đông với sức mạnh như vũ bão. Tại huyện Ninh Hòa, đội vũ trang công tác và du kích cùng Nhân dân nổi dậy ở nhiều xã, ngày 01/4 Ninh Hòa giải phóng. Từ ngày 01 đến ngày 02/4, vùng nông thôn và thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh được giải phóng. Địch ở Nha Trang nhốn nháo tháo chạy. Các đội võ trang và cơ sở của ta trong thị xã đã chủ động bảo vệ các cơ sở kinh tế, quân sự quan trọng. 15 giờ ngày 02/4, Sư đoàn 10 có sự phối hợp với quân dân địa phương tiến vào giải phóng thị xã Nha Trang, tiếp theo là Vĩnh Xương, Diên Khánh. Ngày 03/4, giải phóng thị xã Cam Ranh và khu liên hợp quân sự Cam Ranh; 58.000 quân địch ở Khánh Hòa hoàn toàn tan rã.

Sau khi được giải phóng, Khánh Hòa trở thành bàn đạp quan trọng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đồng thời quân và dân Khánh Hòa đã góp phần cùng các lực lượng thuộc Quân khu 5 và bộ đội hải quân, lần lượt giải phóng các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn... Ngày 28/4/1975, toàn bộ quần đảo Trường Sa được giải phóng. Ngày 30/4/1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân tỉnh Khánh Hòa cùng với cả nước trải suốt 21 năm, với bao gian khổ hy sinh, đầy thử thách, song vô cùng oanh liệt và vẻ vang. Quân và dân Khánh Hòa đã đánh hàng nghìn trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 30 ngàn tên địch; Trong đó có hơn 3 ngàn tên Mỹ, gần 6 ngàn tên Nam Triều Tiên; Bắn rơi, phá hủy, đốt cháy 318 máy bay các loại; Phá hủy 130 ngàn tấn bom đạn, 350 tấn hàng quân sự; Đốt cháy và phá hủy hơn 100 triệu lít xăng dầu, 34 xe quân sự; Đánh chìm 9 tàu chiến, 62.119 tên tề nguỵ bị bắt và ra trình diện. Những chiến công này đã góp phần quan trọng làm nên toàn thắng vẻ vang của cả nước, xứng đáng với danh hiệu được Đảng và Nhà nước khen tặng: anh hùng lực lượng vũ trang cho Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

2. Tỉnh Khánh Hòa phát huy truyền thống vẻ vang trong chiến đấu vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Ngày 02/4/1975, toàn tỉnh Khánh Hòa hoàn toàn được giải phóng. Từ sau ngày giải phóng đến nay, Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, xây dựng và phát triển quê hương và đã gặt hái được những thành tựu quan trọng rất đáng phấn khởi tự hào. Những thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội của tỉnh trong thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã tạo cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta có thế và lực mới. Từ một tỉnh kinh tế kém phát triển nay đã có nhiều mô hình kinh tế phát triển tương đối tốt, mang lại hiệu quả. Nhiều năm liền nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh, cao hơn mức trung bình của cả nước; Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; Công tác quốc phòng an ninh được tăng cường, bảo đảm ổn định chính trị và giữ vững trật tự an toàn xã hội; Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được triển khai tích cực; Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả; Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, công tác cải cách hành chính được chú trọng; Cùng với các phong trào cách mạng sôi nổi của quần chúng, đã thúc đẩy tỉnh nhà phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống tinh thần và vật chất của Nhân dân.

Đặc biệt trong 5 năm 2010 - 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Kinh tế tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; Cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng với tốc độ phát triển nhanh ngành dịch vụ - du lịch và công nghiệp; Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đáng kể, tốc độ đô thị hóa diễn ra tương đối nhanh; Các chương trình kinh tế - xã hội ngày càng phát huy hiệu quả. Hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; Đời sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định; Công tác quân sự - quốc phòng địa phương được quan tâm, củng cố. Bộ máy nhà nước được củng cố, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác vận động quần chúng có nhiều tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, dân chủ xã hội được phát huy. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở có nhiều tiến bộ, ngày càng sâu sát cơ sở. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, nhiều nội dung, cách làm mới đã được triển khai và có chuyển biến rõ nét. Trong nhiệm kỳ, những chủ trương, nhiệm vụ do Trung ương Đảng triển khai đã được quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, bước đầu đạt hiệu quả, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ mới (2015 - 2020), Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định cần phải tập trung phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế; Tăng cường huy động các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư, phát huy hiệu quả 4 chương trình kinh tế - xã hội và 3 vùng kinh tế trọng điểm gắn với thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về “phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; Khai thác đồng bộ, hiệu quả tiềm lực kinh tế biển. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ; Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực, nhất là đối với ngành y tế, giáo dục; Bảo đảm hệ thống an sinh, phúc lợi xã hội đa dạng, bao quát; Tập trung giảm nghèo bền vững; Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; Xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Tăng cường và củng cố quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hòa chung nhịp phát triển của đất nước, năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong niềm vui thắng lợi với những kết quả khá tốt, tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo. Năm 2016, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, GRDP tăng 9,31%; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15%; Doanh thu du lịch tăng 16,4%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 32.000 tỷ đồng, tăng 13,9%; Thu ngân sách nhà nước tăng 25,2% so với dự toán, đạt 17.366 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 13,8% so với dự toán... Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư và phát huy hiệu quả. Nhiệm vụ an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được quan tâm thực hiện tốt; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và thực hành tiết kiệm ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh được chú trọng; Quốc phòng, an ninh được giữ vững; Tai nạn giao thông đường bộ có giảm; nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh được tổ chức thành công, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều công việc, nhiệm vụ, đặc biệt là triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời chú trọng công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm chất lượng các bước triển khai, đúng quy định, tiến độ yêu cầu của Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương. Sau bầu cử, đã sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND các cấp nhằm ổn định tổ chức, bộ máy để kịp thời điều hành triển khai các nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới nội dung và phương pháp, chú trọng bám sát thực tiễn, đúng định hướng của Trung ương. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm cán bộ được quan tâm thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác dân vận có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác quốc phòng, an ninh và công tác nội chính... đã tác động tích cực đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa, hướng tới kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu, đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc quê hương, đất nước.

----------------------------------

Trích lược: Tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa


Các tin cùng thể loại
+ HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ
+ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (II)
+ KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
+ NHỮNG MỐC SON CHÓI LỌI TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM VINH QUANG CỦA ĐẢNG
+ Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 năm 2019
+ V.I LÊNIN - LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG
+ Cơ chế phối hợp hoạt động giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong Khoa
+ Nghị quyết công tác tháng 11.2013
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý IV - 2013
+ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015
+ Chương trình hành động Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2013
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
+ Ý nghĩa lịch sử vĩ đại của đại thắng mùa xuân năm 1975
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Khoa nhiệm kỳ 2011 - 2016
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý III/2013
+ Nghị quyết công tác tháng 9/2013 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
+ Chương trình hành động phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2014
+ Khai mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2014
+ Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI
+ Hội nghị triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
+ Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
+ Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2020
+ Chặng đường 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại
+ Kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2017)
+ Thông báo tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống “55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”
+ Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thời kỳ đầu lành lập
+ Đảng bộ trường Đại học Nha Trang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
+ PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh - một tấm gương tiêu biểu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học
+ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - truyền thống văn hóa dân tộc
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc phát triển Đảng trong sinh viên
+ Người ra đi tìm đường giải phóng dân tộc
+ Chiến thắng biên giới phía Bắc bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (III)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (I)
+ Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới