Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2020  

Khoa Khoa học Chính trị 10/19/2017 10:55:58 AM
Đồng chí Trần Trọng Đạo được bầu làm Bí thư Chi bộ.

Đại hội Chi bộ Khoa nhiệm kỳ 2017 - 2020 diễn ra trong điều kiện Nhà trường tiếp tục ổn định và phát triển. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ của Khoa cơ bản ổn định; Các mặt hoạt động chính của Khoa có sự phát triển mạnh, toàn diện, đặc biệt là công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ CBVC, nghiên cứu khoa học, công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng.

Đ/C Lê Việt Phương - Bí thư Chi bộ báo cáo kiểm điểm tại đại hội

Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội đã làm rõ các kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ qua trên các mặt công tác: Đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác đối ngoại và công tác xây dựng Đảng. Trên sơ sở đó, báo cáo chính trị đã đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đ/C Trần Trọng Đạo - Phó Bí thư Chi bộ báo cáo chính trị tại đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo chính trị của Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 - 2017, kiểm điểm Chi uỷ, báo cáo tài chính. Đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác, quan điểm chỉ đạo, các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2020 với các nội dung cơ bản sau: (1) Chi bộ lãnh đạo Khoa triển khai cho từng đảng viên, CBGD bổ sung, cập nhật Đề cương học phần, Đề cương chi tiết học phần, triển khai giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch của Trường; (2) Chi bộ tăng cường lãnh đạo công tác KHCN; (3) Tăng cường hợp tác đối ngoại về đào tạo, NCKH… (4) Giữ vững sự ổn định về mọi mặt trong Khoa để phát triển bền vững; (5) Chi bộ, trực tiếp và thường xuyên là Chi ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện Quy hoạch cán bộ của Khoa đến năm 2020. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu có 2 giảng viên hoàn thành chương trình đào tạo và nhận bằng tiến sĩ, có 1 - 2 giảng viên đi thi và học tiến sĩ; Tuyển mới 3 - 6 CBGD; (6) Chi bộ lãnh đạo Khoa tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC; Lãnh đạo Công đoàn Khoa tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động; (7) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ. Tăng cường công tác xây dựng, củng cố Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; (8) Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đưa việc học tập và làm theo trở thành công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên trong Khoa.

Đại hội Chi bộ Khoa KHXH&NV nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã giao nhiệm vụ cho Chi ủy mới tiếp thu các ý kiến góp ý của các tổ chức đoàn thể, của quần chúng và đảng viên; Hoàn chỉnh Báo cáo chính trị của Đại hội; Căn cứ Nghị quyết, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống. Thành công của Đại hội chính là kết quả của tinh thần hợp tác, nhất trí, khắc phục mọi khó khăn của toàn thể đảng viên, cán bộ và viên chức trong Khoa.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn những đảng viên ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn để bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020, gồm 03 đồng chí:

1. Đ/c Trần Trọng Đạo - Bí thư;

2. Đ/c Ngô Văn An - Phó Bí thư;

3. Đ/c Lê Thị Thanh Ngà - Chi ủy viên.

 

Các đại biểu tham dự đại hội

        Cũng tại Đại hội, Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức lễ kết nạp 02 quần chúng ưu tú là Trần Thị Mỹ Duyên và Nguyễn Thị Lệ vào Đảng Cộng sản Việt Nam.


Một số hình ảnh kết nạp 02 đảng viên tại đại hội

Đ/C Trần Thị Mỹ Duyên tuyên thệ tại lễ kết nạp Đảng

Đ/C Nguyễn Thị Lệ tuyên thệ tại lễ kết nạp Đảng

Các tin cùng thể loại
+ HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ
+ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (II)
+ KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
+ NHỮNG MỐC SON CHÓI LỌI TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM VINH QUANG CỦA ĐẢNG
+ Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 năm 2019
+ V.I LÊNIN - LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG
+ Cơ chế phối hợp hoạt động giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong Khoa
+ Nghị quyết công tác tháng 11.2013
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý IV - 2013
+ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015
+ Chương trình hành động Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2013
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
+ Ý nghĩa lịch sử vĩ đại của đại thắng mùa xuân năm 1975
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Khoa nhiệm kỳ 2011 - 2016
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý III/2013
+ Nghị quyết công tác tháng 9/2013 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
+ Chương trình hành động phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2014
+ Khai mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2014
+ Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI
+ Hội nghị triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
+ Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
+ Chặng đường 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại
+ Kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2017)
+ Thông báo tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống “55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”
+ Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thời kỳ đầu lành lập
+ Đảng bộ trường Đại học Nha Trang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
+ PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh - một tấm gương tiêu biểu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học
+ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - truyền thống văn hóa dân tộc
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc phát triển Đảng trong sinh viên
+ Người ra đi tìm đường giải phóng dân tộc
+ Chiến thắng biên giới phía Bắc bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc
+ Tỉnh Khánh Hòa phát huy truyền thống vẻ vang trong chiến đấu vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (III)
+ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (I)
+ Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới