Thông tin việc làm
Minimize

 VỊ TRÍ VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM

     Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật của Đại học Nha Trang có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau:
 
a) Nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo về pháp luật, hành chính – chính trị.

b) Chuyên viên pháp lý tại các cơ quan nhà nước (các bộ, ban, ngành), các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế,…

c) Công chức pháp lý tại các cơ quan tư pháp (thẩm phán, thư ký tòa, chấp hành viên, kiểm sát viên, điều tra viên,…)

d) Tư vấn và hỗ trợ pháp lý (luật sư, công chững viên, thừa phát lại, hòa giải viên, trọng tài viên, đấu giá viên).

Với hệ thống kiến thức, kỹ năng được trang bị, sinh viên tốt nghiệp ngành Luật có năng lực làm việc tại các đơn vị như:

+ Các cơ quan nhà nước: các bộ, ban, ngành, tòa án, viện kiểm sát… từ trung ương đến địa phương.

+ Các cơ sở nghiên cứu và đào tạo: Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng…

+ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh (tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, ngân hàng,…)