Thông tin liên hệ
Minimize
Giảng viên tư vấn: ThS. Nguyễn Thị Lan
Số điện thoại: 0886.371.287
Email: lannt@ntu.edu.vn


Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Nha Trang
Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa nhà Đa năng, Đại Học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa