Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh
Minimize
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH LUẬT
 Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Chi tiết: https://tuyensinh.ntu.edu.vn/


Năm 2020, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục tuyển sinh ngành Luật, hệ Đại học và Cao đẳng chính quy. Chỉ tiêu và các tổ hợp tuyển sinh như bảng 1.
                                          Bảng 1: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020, ngành Luật

STT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Tổ hợp tuyển sinh

Ghi chú

1

Luật (Luật, Luật kinh tế - Đại học)

70

A01; D01; D07; D96

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học Xã hội, Tiếng  Anh