HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Minimize

1. Hoạt động NCKH của GV:

1.1 .Đề tài NC cấp Bộ:

Nguyễn Anh Tuấn (Chủ nhiệm nhánh), Nguyễn Xuân Duy (thành viên), Nguyễn Thị Mỹ Hương (thành viên) đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ số 04/HĐ-TCTS-KHCN&HTQT-ĐT của Nhiệm vụ "Nghiên cứu cơ sở khoa học để làm căn cứ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mắm" (2019-2010). Bộ NN&PTNT chủ quản, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 chủ trì. Đang triển khai đúng tiến độ.

Nguyễn Anh Tuấn: Cộng tác viên dự án cấp bộ: Đánh giá chất lượng sản phẩm cá ngừ đại dương nghề câu tay kết hợp ánh sáng (2012-2013), Bộ NN&PTNT chủ quản, Viện KH&CN Khai thác Thủy sản - trường ĐH Nha Trang chủ trì

Nguyễn Anh Tuấn: Chủ nhiệm, Đề tài cấp Bộ CB2007-13-27-TĐ:
Chuyển giao công nghệ chế biến các sản phẩm khô chín, tẩm gia vị và sản phẩm lên men chua cho ngư dân các xã Ngư Thủy Trung, Nhân Trạch, Cảnh Dương và Bảo Ninh, tỉnh Quảng Bình (2007-2009), Bộ GD&ĐT chủ quản.

Nguyễn Anh Tuấn: Chủ nhiệm đề tài cấp bộ:
Nghiên cứu sử dụng chất phụ gia thực phẩm STPP, và acid Sorbic để khắc phục hiện tượng giảm trọng lượng và chất lượng của sản phẩm tôm sú thịt đông lạnh (2002), Bộ GD&ĐT chủ quản.

Nguyễn Anh Tuấn:  C
hủ nhiệm nhánh rong mơ, đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu nâng cao chất lượng và sử dụng các sản phẩm từ rong nâu (1997), Bộ GD&ĐT chủ quản, Trường Đại học Nha Trang chủ trì.

Vũ Lệ Quyên: 
Cộng tác viên đề tài cấp nhà nước: Khảo sát nguồn lợi hải miên trong hệ sinh thái ven đảo và đánh giá khả năng cung cấp nguồn nguyên liệu cho y dược. Nguyễn Khắc Bát, ĐTĐL.2012-G/10, đề tài cấp nhà nước, 2012-2015. 2017.

Trần Thị Huyền: Công tác viên đề tài cấp bộ: “Ứng dụng công nghệ enzyme trong sản xuất carragennan và microgel từ rong sụn (
Kappaphycus alvarezii)”, 2012

1.2.Đề tài NC KHCN hợp tác quốc tế:

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo: Thành viên chính tham gia đề tài KHCN cấp Nhà nước Hợp tác Quốc tế về Khoa học Công Nghệ theo Nghị định thư, NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM GIÁ TRỊ GIA TĂNG TỪ PHẾ LIỆU TÔM ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP, Mã số: 04/2014/HĐ-NĐT. PGS.TS. Trang Sĩ Trung chủ nhiệm, đã nghiệm thu.

1.3.Đề tài NC Nafosted:

Nguyễn Bảo (CN đề tài). Nghiên cứu các peptides hoạt tính sinh học thần kinh của ốc nón săn nhuyễn thể ở vùng biển Khánh Hòa (Mã số: 106-NN.02-2015.14), từ năm 2016 đến 2010.

Nguyễn Trọng Bách (CN đề tài). Nghiên cứu đặc tính hóa lý và sinh học của các phân đoạn protein thủy phân từ cơ thịt sẫm cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) (Mã số 106.99-2018.42), từ năm 2019 đến 2021.

1.4.Đề tài cấp tỉnh:

Nguyễn Anh Tuấn: Cố vấn chuyên môn, thành viên thực hiện chính đề tài KHCN cấp tỉnh: “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng nước mắm mang chỉ dẫn địa lý Phú Quốc” (2017-2018), Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang chủ quản, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Kiên giang chủ trì. Nghiệm thu ngày 01/4/2019 đạt loại khá.

Nguyễn Anh Tuấn: Cố vấn khoa học đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng nước mắm mang chỉ dẫn địa lý Phú Quốc (2017-2018), Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang chủ quản, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Kiên giang chủ trì.

Nguyễn Anh Tuấn:Thành viên thực hiện dự án cấp tỉnh: Đánh giá hiệu quả sử dụng hầm bảo quản sản phẩm trên tàu cá bằng vật liệu Polyurethane (PU) ở tỉnh Sóc Trăng, (2016-20017), Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng chủ quản, Viện KH&CN Khai thác thủy sản - trường Đại học Nha Trang chủ trì

Nguyễn Anh Tuấn: Cộng tác viên đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương trong nghề câu tay kết hợp ánh sáng tại Bình Định (2014-2015), Sở Nông nghiệp tỉnh Bình Định chủ quản, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định chủ trì.

Đặng Trung Thành: Cộng tác viên đề tài cấp Tỉnh mã số TR 2010 - 33 – 16 (2010-2012). Nghiên cứu điều kiện thích hợp tách chiết lutein từ hoa Cúc Vạn Thọ.

1.5.Đề tài cấp trường
    Nguyễn Trọng Bách: Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở mã số TR 2003 - 33 – 16 (2003-2004). Nghiên cứu phụ liệu thích hợp để tạo màng mỏng chitosan ứng dụng trong bảo quản thực phẩm (thịt và cá).

 
 
" Nghiên cứu tăng khả năng tạo gel của cơ thịt cá mối xay trong thời gian bảo quản" do cô Phạm Thị Hiền chủ nhiệm

   “Nghiên cứu tách chiết collagen từ da cá tra (
Pangasius hypophthalmus) bằng phương pháp hóa học”, 2012 do cô Trần Thị Huyền làm chủ nhiệm

2. Hoạt động NCKH của SV

- SV Nguyễn Tấn Việt thực hiện đề tài SV2018-13-11 “Nghiên cứu chiết tách gelatin từ vảy cá chẽm (Lates calcarifer) theo phương pháp gia nhiệt bằng vi sóng” dưới dự hướng dẫn khoa học của thầy Huỳnh Nguyễn Duy Bảo và thầy Nguyễn Trọng Bách

- SV Nguyễn Thị Huỳnh Như thực hiện đề tài SV2018-13-10 “Nghiên cứu tách chiết và khảo sát một số tính chất hóa lý của protein isolate từ hạt đậu tương” dưới dự hướng dẫn khoa học của thầy Nguyễn Trọng Bách và thầy Huỳnh Nguyễn Duy Bảo