Các Website liên kết
Minimize


  
Websites bổ trợ học tiếng Anh
Minimize

 
Minimize

BÁO CÁO SINH HOẠT HỌC THUẬT 2018-2019

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

TÊN BÁO CÁO

TÁC GIẢ

15/3/2018

8.00 am
VP BM Báo cáo kinh nghiệm đạt được qua hội thảo Viettesol 4

 ThS. Ngô Quỳnh Hoa
Giới thiệu sách học đọc hiểu Môn Thực hành Đọc 2

 ThS. Nguyễn Trọng Lý
Nâng cao ý thức đổi mới GD của GV và bồi dưỡng năng lực tự học của SV

 ThS. Nguyễn Thị Diệu Phương

22/11/2018

9.00 am

VP BM

Phương pháp và dạy học hiệu quả ngữ âm tiếng Trung thông qua trò chơi

ThS. Phạm Thị Minh Châu

Giới thiệu một số phần mềm hỗ trợ dạy học trong mô hình lớp học đảo ngược

ThS. Trần Thị Thu Trang

18/10/2018

3.40 pm

VP BM

Giới thiệu sách Graded Readers để tăng cường kỹ năng đọc, nghe và mở rộng từ vựng cho sinh viên chuyên ngữ.

ThS. Trần Thị Cúc

Làm thế nào để tăng hiệu quả học từ vựng môn Nghe 

ThS. Nguyễn Thị Diệu Phương

BÁO CÁO SINH HOẠT HỌC THUẬT 2017 - 2018

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

TÊN BÁO CÁO

TÁC GIẢ

24/3/2018

7.00 am

VP BM

Báo cáo tham luận tại hội thảo quốc tế CAMTESOL

TS.Trần Thị Minh Khánh

ThS. Ngô Quỳnh Hoa

Giới thiệu sách dạy Từ Vựng 

ThS. Nguyễn Trọng Lý  
Hình ảnh
Minimize

Tập huấn T.A chuyên ngành lần 2
Tháng 01/2018

Tập huấn T.A chuyên ngành lần 1


Hội thảo NCKH Khoa NN
02/ 2018

  
Links liên quan
Minimize