CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TIẾNG ANH DU LỊCH (Hệ Cao đẳng K60)
Minimize
Ngày 14/08/2019, Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang đã ký quyết định ban hành chương trình đào tạo cho ngành Ngôn ngữ Anh ( bao gồm: Cao đẳng Tiếng Anh du lịch, Ngôn ngữ Anh cho khóa 59-60 và Ngôn ngữ Anh cho khóa 61)

Chương trình đào tạo Cao đẳng tiếng Anh du lịch (xem tại đây)