CÁC NHÓM CHUYÊN TRÁCH
Minimize
ManageKhoa Ngoại ngữ hiện tại có 02 bộ môn:

Bộ môn Biên - Phiên Dịch là một trong hai bộ môn của Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Nha Trang, được thành lập cùng ngày với Khoa Ngoại Ngữ theo quyết định của Hiệu Trưởng Trường ĐHNT ngày 09/09/2009. Hiện nay bộ môn là địa chỉ đáng tin cậy nhất của khu vực Nam-Trung bộ trong công tác đào tạo cử nhân tiếng Anh chuyên ngành Biên-Phiên Dịch. 

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân Biên Phiên dịch có phẩm chất chính trị, có kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp để làm việc có hiệu quả về lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước và hội nhập quốc tế.


Bộ môn Biên Phiên dịch

Bộ môn Thực hành tiếng được thành lập vào ngày 09/09/2009 trên cơ sở tách ra từ bộ môn Ngoại Ngữ của Khoa Khoa học cơ bản. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các môn học cơ sở và rèn luyện những kỹ năng ngoại ngữ thiết yếu làm nền tảng cho sinh viên bước vào chuyên ngành chính là Tiếng Anh Du lịch và Biên phiên dịch. Ngoài các học phần Tiếng Anh, cán bộ giảng dạy của Bộ môn còn phụ trách các học phần Tiếng Pháp, Nga và Trung và Nhật. Với một đội ngũ cán bộ giảng viên có năng lực, nhiệt tình và tâm huyết với nghề, chúng tôi mong muốn cung cấp và rèn luyện cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cũng như thái độ học tập và làm việc chuyên nghiệp. 


Bộ môn Thực hành tiếng