KHOA NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG: TẦNG 4 - NHÀ ĐA NĂNG


111_2_3_4_




  
Hình ảnh về Khoa
Minimize
















Tin tức/ sự kiện  
Lễ thành lập câu lạc bộ tiếng Trung - Khoa Ngoại ngữ 8/11/2020 11:26:36 PM
Tin Đào tạo  
Ban hành CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019Thông tin và chương trình đào tạo cho ngành Ngôn ngữ Anh (Đại học và Cao đẳng) của Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Nha Trang năm 2019 8/30/2019 10:00:07 AM
Tin Đoàn - Hội  
Hội thi văn nghệ Khoa Ngoại ngữ năm học 2019- 2020 6/29/2020 9:22:22 PM
Tin Nghiên cứu khoa học  
Hội thảo Khoa học cấp Khoa - Khoa Ngoại ngữ 27/06/2020 6/29/2020 9:02:10 PM
Tin Hợp tác đối ngoại  
HÙNG BIỆN TIẾNG NHẬT TOÀN QUỐC CUP JLAN-TEST LẦN 4 2/12/2020 4:11:05 PM
Tin Công đoàn  
Công đoàn Khoa Ngoại ngữ tổ chức quốc tế thiếu nhi cho CBVC 6/1/2020 8:31:05 PM
Tin CLB Tiếng Anh  
CLB Tiếng Anh tổ chức buổi offline mừng sinh nhật CLB 11/20/2019 10:34:43 PM
Góc Tuyển sinh  
Bản tin tuyển sinh 2020 1/21/2020 12:24:23 AM