Các tổ chức hợp tác
Minimize  
Định hướng Nghiên cứu khoa học
Minimize

Chiến lược trọng tâm về nghiên cứu khoa học của Khoa Ngoại ngữ trong những năm gần đây là tập trung vào nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung), vì vậy Khoa đã tổ chức nhiều hoạt động hội thảo khoa học và tập huấn quốc tế để nâng cao kiến thức chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy và tư duy khoa học cho đội ngũ giảng viên. Trong nhiều năm học từ niên khóa 2011-2012 đến nay, Hội đồng Khoa học và đào tạo của Khoa đã được thành lập và duy trì liên tục với nhiệm vụ là cố vấn về khoa học, đào tạo, xây dựng chương trình và phát triển đội ngũ cán bộ cho Khoa. Ngoài ra, Khoa đã thành lập các nhóm nghiên cứu để chuẩn bị cho công tác NCKH các năm tiếp theo. 

 

Đến thời điểm hiện tại, tình hình NCKH của Khoa Ngoại ngữ xét riêng trong năm học 2017- 2018 như sau:

- Khoa tổ chức:
  + 02 đợt tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành (ngày 07/10/2017 và 09/01/2018);
  + 01 đợt tập huấn Giảng dạy giáo trình LIFE (ngày 14/09/2017);
  + 01 Hội thảo khoa học cấp Khoa (ngày 01/02/2018).

- 100% giảng viên trong Khoa có các bài tham luận chuyên môn ở các cấp, trong đó:
  + 04 bài tham luận cấp quốc tế (ThS. Võ Nguyễn Hồng Lam, ThS. Trần Thị Cúc, ThS. Lê Thị Thu Nga, ThS. Nguyễn Phan Quỳnh Thư);
  + 01 bài tham luận cấp quốc gia (ThS. Nguyễn Thị Thiên Lý).

- Một số giảng viên trong Khoa có các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.

- Khoa có 02 nhóm nghiên cứu chủ trì 02 đề tài NCKH cấp Trường.