TÌNH HÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ
Minimize
Khoa Ngoại ngữ đã phát triển quan hệ với các tổ chức tình nguyện quốc tế như WUSC của Canada,  AVI của Mỹ, VIA của Úc, tổ chức REI về hợp tác đào tạo tiếng Anh và Du lịch. Hàng năm, các tổ chức gửi giáo viên tiếng Anh và Du lịch để giảng dạy cho sinh viên khoa Ngoại ngữ và trao đổi phương pháp giảng dạy với giảng viên trong Khoa. Năm học 2018-2019, Khoa đang có 01 chuyên gia người Mỹ, 01 giảng viên tình nguyện người Đài Loan và người Nhật tham gia giảng dạy cho sinh viên các khóa 57, 58, 59 và 60.


- Năm 2011, Khoa bắt đầu hợp tác với Đại học Brock của Canada để triển khai hợp tác đào tạo tiếng Anh và Du lịch. Cùng năm đó, Khoa cũng bắt đầu hợp tác với Đại học Quỳnh Châu của Trung Quốc về hợp tác đào tạo Du lịch.


- Hàng năm, Khoa hợp tác với lãnh sự quán Hoa kỳ và tổ chức Fulbright của Mỹ mở các lớp tập huấn chuyên môn và tổ chức hội thảo cho giảng viên, tổ chức các kỳ thi hùng biện cho sinh viên. 


- Từ năm 2015, Khoa phối hợp với tổ chức Cấp cứu St.John (Úc) để mở các lớp tập huấn sơ cấp cứu thường niên cho SV trong Khoa.


- Từ năm 2017, Khoa phối hợp với tổ chức JLAN (Nhật Bản) để triển khai giảng dạy các học phần Tiếng Nhật.