Tham luận HT Khoa năm học 2018-2019
Minimize

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA LẦN I (năm học 2018-2019)

1. Chủ đề hội thảo: Tính tự học của SV

2. Mục đích hội thảo: Với chủ đề “Nâng cao tính tự học SV”, hội thảo nhằm hướng đến sự thay đổi và cải tiến trong phương hướng giảng dạy với mục đích giúp sinh viên khối chuyên ngữ và không chuyên ngữ xây dựng được tính tự học ngoại ngữ.

3. Thời gian tổ chức: 7g30 ngày 20/04/2019

4. Địa điểm: Phòng LAB 3

5. Thành phần tham dự: Toàn thể GV khoa Ngoại ngữ và một số GV mời giảng

6. Thành phần Ban tổ chức:

- Chủ tọa: TS. Võ Nguyễn Hồng Lam

- Thư kí: Th.S Nguyễn Thị Diệu Phương

7. Nội dung hội thảo:

*** Chủ đề 1: Các nghiên cứu về phương pháp tự học

Tham luận 1: Nâng cao hiệu quả tự học môn đọc hiểu của sinh viên chuyên ngữ Đại học Nha Trang - TS. Trần Thị Minh Khánh

Tham luận 2: Thực trạng và giải pháp cải thiện việc tự học cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất - ThS. GVC Trần Thị Thu Trang & ThS. Trần Thị Cúc

Tham luận 3: Một số quan điểm về nâng cao tính tự học ngoại ngữ - ThS. Lê Cao Hoàng Hà

Tham luận 4: Giúp sinh viên tự nâng cao kĩ năng dịch thuật TA thương mại - ThS. GVC Nguyễn Hoàng Hồ


*** Chủ đề 2: Sử dụng CNTT (E- learning, smartphone,…) trong việc nâng cao tính tự học của sinh viên

Tham luận 5: Dạy và học E-learning tại ĐH Nha Trang – Một số khó khăn và thuận lợi - ThS. Phạm Thị Hải Trang & ThS. Lê Thị Thu Nga

Tham luận 6: Sinh viên không chuyên ngữ tự học từ vựng bằng nhật ký Online - ThS. Phạm Thị Kim Uyên

Tham luận 7: Sinh viên chuyên ngữ ĐHNT sử dụng Facebook để học Tiếng Anh như thế nào - ThS. Bùi Thị Ngọc Oanh

Tham luận 8: Điện thoại thông minh trong việc nâng cao tính chủ động luyện kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất - ThS. Nguyễn Trọng Lý


>>>>> Kỷ yếu Hội thảo:
tải tại đây.