HỢP TÁC TRONG NƯỚC
Minimize
slideslide
HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - QUẢNG BÁ

-  Khoa Ngoại ngữ đã ký kết hợp tác dài hạn với các doanh nghiệp như Sheraton, Amiana và Fusion để sinh viên thực tập làm việc. Ngoài ra, khoa đã hợp tác với công ty du lịch TICTOUR để sinh viên thực tập hướng dẫn TOUR khách quốc tế.

-  Khoa đã tổ chức quảng bá phát triển ngành nghề với các hoạt động như: quay phóng sự tin tức phản ánh chân thực và kịp thời các hoạt động của Khoa và sinh viên qua đài truyền hình, đài phát thanh; tổ chức các chuyến tham quan cho sinh viên; sinh viên và giảng viên tham gia các hoạt động tình nguyện...
HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Năm 2012, Khoa cùng với trường Đại học Ngoại ngữ ĐH Quốc gia Hà Nội liên kết với trường đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Mỹ) đào tạo chương trình sau đại học ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh. (Xem chi tiết Chương trình Liên kết )