NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Minimize


Các đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ môn Biên Phiên dịch trong thời gian từ năm 2012 đến 2016. Xem thêm 
  
Kỷ yếu bộ môn chuyên ngành Tiếng Anh du lịch. Xem thêm 


Hàng năm giảng viên thuộc bộ môn Biên-Phiên dịch có những báo cáo khoa học được đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học của khoa Ngoại ngữ. Dưới đây là bài viết của các giảng viên trong bộ môn:


Năm 2012
1. Tính hiệu quả và giải pháp nâng cao sử dụng phim trên mạng trong giảng dạy Tiếp thị Du lịch - Ths. Nguyễn Trọng Lý

2. Lợi ích tiếp thị của thư điện tử - Ths. Nguyễn Trọng Lý

Năm 2011:

1. Một số kỹ thuật nhằm nâng cao kỹ năng ghi tốc ký trong quá trình học môn Phiên dịch- Ths. Hoàng Công Bình
2. Nâng cao tính chủ động sáng tạo của sinh viên thông qua các hoạt động do sinh viên chủ trì - Ths. Đặng Kiều Diệp
3. Một số hoạt động nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy trong học phần Ngữ pháp 1 - Ths. Nguyễn Thị Kiệp
4. Những cơ hội và thách thức trong giảng dạy tiếng Anh theo hệ thống đào tạo tín chỉ - Ths. Cao Thị Minh Hậu
5. Đa dạng hóa các hoạt động trong giảng dạy Biên dịch - Ths. Phạm Thị Kim Uyên
6. Một số giải pháp rèn luyện kỹ năng đọc cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh - CN. Trần Thị Thúy Quỳnh


Năm 2010:

1. Một số ý kiến về dạy và học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC tại trường ĐH Nha Trang theo góc nhìn sinh viên - Ths. Đặng Kiều Diệp
2. Một số giải pháp giúp sinh viên nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh theo chuẩn TOEIC
 - Ths. Lê Cao Hoàng Hà