GIỚI THIỆU BỘ MÔN BIÊN PHIÊN DỊCH
Minimize
Bộ môn Biên - Phiên Dịch là một trong những bộ môn của Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Nha Trang, được thành lập cùng ngày với Khoa Ngoại Ngữ theo quyết định của Hiệu Trưởng Trường ĐHNT ngày 09/09/2009. Hiện nay bộ môn là địa chỉ đáng tin cậy nhất của khu vực Nam-Trung bộ trong công tác đào tạo cử nhân tiếng Anh chuyên ngành Biên-Phiên Dịch. Thế mạnh của bộ môn là các học phần thuộc lĩnh vực ngôn ngữ mang tính hàn lâm (Ngữ Âm - Âm Vị Học, Hình Thái Học, Cú Pháp Học, Ngữ Nghĩa - Ngữ Dụng Học) và các học phần thuộc chuyên ngành Biên-phiên Dịch (Dịch đuổi và dịch cabin) mang tính kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực phiên dịch hội nghị. Điều này được thể hiện rõ trong chương trình đào tạo bậc đại học của Khoa.Hiện tại, Bộ môn gồm có 8 giảng viên và hầu hết được tu nghiệp sau đại học ở nước ngoài tại như Australia, Canada và Hoa Kỳ: 
- 02 Tiến sĩ
        - 01 Nghiên cứu sinh
- 10 Thạc sỹ
- 03 Giảng viên chính