Tham luận HT Khoa năm học 2017-2018
Minimize

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA LẦN II (năm học 2017-2018)

1. Chủ đề hội thảo: Nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ không chuyên

2. Mục đích hội thảo: Với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ không chuyên”, hội thảo nhằm hướng đến sự thay đổi và cải tiến trong phương hướng giảng dạy với mục đích giúp sinh viên đạt được kết quả cũng như tiêu chí cụ thể mà bản thân mỗi người học đặt ra. Hơn thế nữa, thực tế xã hội cho thấy những phương pháp giảng dạy cũ gần như đã trở nên bất hợp lí và xu hướng hội nhập – toàn cầu hóa rõ ràng cần sự thích nghi và thay đổi của khá nhiều phương diện liên quan. Những tham luận và các bài nghiên cứu trong hội thảo sẽ xoay quanh vấn đề này nhằm tạo ra được hướng thay đổi phù hợp nhất.

3. Thời gian tổ chức: 14g00 ngày 22/06/2018

4. Địa điểm: Phòng họp số 4

5. Thành phần tham dự: Đại diện BGH, các phòng ban, Khoa/Viện và toàn thể GV khoa Ngoại ngữ

6. Thành phần Ban tổ chức:

- Chủ tọa: TS. Võ Nguyễn Hồng Lam

- Thư kí: Th.S Trần Thị Thu Trang

7. Nội dung hội thảo:

Tham luận 1: Khảo sát nguyên nhân ảnh hưởng việc học Tiếng Anh của SV không chuyên ngữ - TS. Võ Nguyễn Hồng Lam & Th.S Lê Hoàng Duy Thuần (xem Toàn văn)

Tham luận 2: Teaching General English in the Development of Artificial Intelligence - TS. Hoàng Công Bình (xem Toàn văn)

Tham luận 3: Tình hình dạy và học Tiếng Anh không chuyên ngữ của các trường đại học Việt Nam & Giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh cho SV không chuyên ngữ trường ĐH Nha Trang - TS. Trần Thị Minh Khánh (xem Toàn văn)

Tham luận 4: Đặc điểm ngôn ngữ thường gặp trong phần thi Nghe tả tranh của bài thi trình độ B1 Cambridge - Th.S Nguyễn Thị Thúy Hồng (xem Toàn văn)

Tham luận 5: Thực trạng việc học từ vựng của SV không chuyên ngữ và giải pháp - Th.S Phạm Thị Hải Trang (xem Toàn văn)

Tham luận 6: Yếu tố ảnh hưởng Tiếng Anh không chuyên A1-A2 và phương hướng giải quyết - Th.S Nguyễn Trọng Lý (xem Toàn văn)

Tham luận 7: Một số biện pháp giúp SV hứng thú học Tiếng Trung tại trường ĐH Nha Trang - Th.S Phạm Thị Minh Châu (xem Toàn văn)

Tham luận 8: Đánh giá giáo trình LIFE dưới góc nhìn của GV - Th.S Trần Thị Thúy Quỳnh (xem Toàn văn)

Tham luận 9: Khảo sát về làm BT online của SV không chuyên trình độ A2.2 tại trường ĐH Nha Trang - Th.S Lê Thị Thu Nga & Th.S Trần Thị Cúc (xem Toàn văn)
___________________________________________________________________________________________________________

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA LẦN I (năm học 2017-2018)

1. Chủ đề hội thảo: Dạy học ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa

2. Mục đích hội thảo: Với chủ đề “Dạy học ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa”, hội thảo nhằm hướng đến sự thay đổi và cải tiến trong phương hướng giảng dạy với mục đích giúp sinh viên đạt được kết quả cũng như tiêu chí cụ thể mà bản thân mỗi người học đặt ra. Hơn thế nữa, thực tế xã hội cho thấy những phương pháp giảng dạy cũ gần như đã trở nên bất hợp lí và xu hướng hội nhập – toàn cầu hóa rõ ràng cần sự thích nghi và thay đổi của khá nhiều phương diện liên quan. Những tham luận và các bài nghiên cứu trong hội thảo sẽ xoay quanh vấn đề này nhằm tạo ra được hướng thay đổi phù hợp nhất.

3. Thời gian tổ chức: 08g30 ngày 01/02/2018

4. Địa điểm: Phòng họp số 4

5. Thành phần, số lượng người tham dự:

- Chuyên gia nước ngoài: TS. Paul Argodale (chuyên gia người Mỹ)

- GV khoa Ngoại ngữ: 25 giảng viên dạy ngoại ngữ (tiếng Anh, Trung, Nga, Pháp)

6. Thành phần Ban tổ chức:

- Chủ tọa: Th.S Võ Nguyễn Hồng Lam

- Thư kí: Th.S Trần Thị Cúc

7. Nội dung hội thảo:

STT

Nội dung hội thảo

Tên báo cáo KH triển khai nội dung

Tên tác giả

1

Nội dung 1: Xu hướng dạy và học trong thời kỳ hội nhập

Báo cáo 1: Sử dụng video từ internet trong giảng dạy từ vựng cho sinh viên không chuyên ngữ trình độ A1 (Xem Tóm tắt)

Báo cáo 2: Vai trò Cố vấn học tập và việc học ngoại ngữ của sinh viên khối không chuyên ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế (Xem Tóm tắt)

ThS. Ngô Quỳnh Hoa

ThS. Lê Cao Hoàng Hà

2

Nội dung 2: Tự học của người học

Báo cáo 1: Nâng cao năng lực tự học cho sv chuyên ngữ: Một số thay đổi về mặt tư duy và hành động (Xem Tóm tắt)

Báo cáo 2: Những ý kiến của sinh viên chuyên ngữ năm nhất về phiên âm tiếng anh giúp cải thiện kỹ năng phát âm (Xem Tóm tắt)

ThS. Nguyễn Phan Quỳnh Thư

ThS. Bùi Thị Ngọc Oanh

3

Nội dung 3: Ngôn ngữ học ứng dụng trong thời kỳ toàn cầu hóa

Báo cáo 1: Tính gián tiếp trong giao tiếp tiếng Anh của sinh viên (Xem Tóm tắt)

Báo cáo 2: Vai trò của tính hữu chứng – một phạm trù tình thái nhận thức – trong các bài viết luận học thuật IELTS (Xem Tóm tắt)

Báo cáo 3: Tầm quan trọng của việc dạy tích hợp văn hóa và ngoại ngữ (Xem Tóm tắt)

Báo cáo 4: Phương hướng truyền thụ cấu trúc câu trong Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ dựa trên ứng dụng từ học thuyết “ngữ pháp đại đồng” của Chomsky (xem Tóm tắt)

TS. Hoàng Công Bình

ThS. Nguyễn Thị Thiên Lý

ThS. Trần Thị Thu Trang

ThS. Hồ Yến Nhi

4

Nội dung 4: Kiểm tra đánh giá và nhu cầu học ngoại ngữ 2

Báo cáo 1: Kiểm tra và đánh giá trong hoạt động giảng dạy tiếng Anh (Xem Tóm tắt)

Báo cáo 2: Kiểm tra đánh giá kỹ năng nói Tiếng Anh thông qua thuyết trình đối với sinh viên cấp độ A2.2 (Xem Tóm tắt)

Báo cáo 3: Khảo sát nhu cầu thời lượng học tiếng Trung của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh -  ĐH Nha Trang (Xem Tóm tắt)

ThS. Nguyễn Hoàng Hồ

ThS. Nguyễn Phương Lan


ThS. Phạm Thị Minh Châu