Enter Title
Minimize

Ngoài hợp tác quốc tế, Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Nha Trang cũng đẩy mạnh hợp tác trong nước, tìm kiếm những cơ hội làm việc, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngữ của Khoa.
Khoa Ngoại ngữ đã hợp tác với rất nhiều doanh nghiệp trong nước thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó các khu nghỉ dưỡng, khách sạn lớn luôn là những đối tác quan trọng trong công tác hợp tác quốc tế của Khoa. 

Buổi làm việc giữa Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ và Cam Ranh RiveriaBan chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ và đại diện Champa Island