GIỚI THIỆU BỘ MÔN BIÊN PHIÊN DỊCH
Minimize
Slide1Slide
Bộ môn Biên - Phiên Dịch là một trong hai bộ môn của Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Nha Trang, được thành lập cùng ngày với Khoa Ngoại Ngữ theo quyết định của Hiệu Trưởng Trường ĐHNT ngày 09/09/2009. Hiện nay bộ môn là địa chỉ đáng tin cậy nhất của khu vực Nam-Trung bộ trong công tác đào tạo cử nhân tiếng Anh chuyên ngành Biên-Phiên Dịch. 

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân Biên Phiên dịch có phẩm chất chính trị, có kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp để làm việc có hiệu quả về lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

Giai đoạn đại cương:

- Cung cấp cho người học kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh qua 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết (Bộ môn Thực hành tiếng), văn hóa, xã hội và văn học Anh-Mỹ.

- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.

- Trang bị cho người học kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hóa-văn minh các nước cộng đồng Anh ngữ.

Giai đoạn chuyên ngành:

- Sinh viên được đào tạo chuyên sâu về Biên Phiên dịch, Du lịch và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, bảo đảm cho người học đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực biên phiên dịch, du lịch, và giảng dạy tiếng Anh.

Cho đến nay, bộ môn đã và đang đào tạo 13 khóa cử nhân Biên - Phiên dịch. Cho đến năm 2017, bộ môn đã đào tạo được 9 khóa (từ khóa 47 đến 55) đã tốt nghiệp và hiện đang làm việc tại các cơ sở, công ty du lịch trong nước và trong tỉnh. Thế mạnh của bộ môn là các học phần thuộc lĩnh vực ngôn ngữ mang tính hàn lâm (Ngữ êm - Âm vị học, Hình thái học, Cú pháp học, Ngữ nghĩa - Ngữ dụng Học) và các học phần thuộc chuyên ngành Biên-phiên Dịch (Dịch đuổi và dịch cabin) mang tính kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực phiên dịch hội nghị và du lịch. Sinh viên được học chuyên ngành 100% bằng tiếng Anh. Ngoài việc phụ trách các môn chuyên ngành, giáo viên bộ môn đồng thời cũng đảm nhiệm thêm việc giảng dạy Tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh theo định hướng CEFR cho sinh viên toàn trường, và một số học phần tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ giai đoạn đại cương.

Ngoài ra, bộ môn còn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật, hội thảo chuyên môn trong và ngoài nhà trường nhằm chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và nâng cao trình độ chuyên môn giữa các đồng nghiệp.

Hiện tại bộ môn gồm có 12 giảng viên cơ hữu và 01 giảng viên kiêm nhiệm, hầu hết đều được tu nghiệp sau đại học ở nước ngoài tại như Australia, Canada và Hoa Kỳ: 
- 03 Tiến sĩ
- 08 Thạc sỹ
- 02 Giảng viên chính
- 01 Chuyên gia người Mỹ 
- 05 Đảng viên ĐCSVN
- 01 Thư ký giáo vụ khoa