Tin tức chi tiết
Minimize
Ban hành CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019 Khoa ngoai ngu 8/30/2019 10:00:07 AM
 Thông tin và chương trình đào tạo cho ngành Ngôn ngữ Anh (Đại học và Cao đẳng) của Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Nha Trang năm 2019
Quy định học ngoại ngữ thứ 2 đối với SV ngành Ngôn ngữ Anh Khoa ngoai ngu 5/18/2019 12:13:27 AM
 Quyết định số 507/QĐ-ĐHNT V/v Quy định học ngoại ngữ thứ 2 đối với SV ngành Ngôn ngữ Anh
Công bố chuyên ngành đào tạo mới - Tiếng Anh Du lịch (hệ Cao đẳng) Khoa ngoai ngu 6/5/2018 10:05:07 AM
 Sáng ngày 26/05/2018, cùng với đại diện các Khoa, Viện khác thuộc trường ĐH Nha Trang, khoa Ngoại ngữ đã công bố chuyên ngành đào tạo mới thuộc quản lý của Khoa: chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch (hệ Cao đẳng).
Đề cương học phần Tiếng Trung A1 (năm học 2017-2018) Khoa ngoai ngu 10/11/2017 11:11:54 AM
 Khoa Ngoại Ngữ xin cung cấp Đề cương học phần Tiếng Trung A1 để giảng viên và sinh viên toàn trường được rõ.
Đề cương học phần các học phần Tiếng Pháp (năm học 2017-2018) Khoa ngoai ngu 10/11/2017 11:10:02 AM
 Khoa Ngoại Ngữ xin cung cấp Đề cương học phần của các học phần Tiếng Pháp A1, A2.1 và A2.2 để giảng viên và sinh viên toàn trường được rõ.
Đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh không chuyên (năm học 2017-2018) Khoa ngoai ngu 10/2/2017 1:22:11 PM
 Khoa Ngoại Ngữ xin cung cấp Đề cương chi tiết học phần dành cho các học phần Tiếng Anh A1, A2.1, A2.2, B1.1 và B1.2 để giảng viên và sinh viên toàn trường được rõ.
Đề cương học phần Tiếng Anh không chuyên năm học 2017-2018 Khoa ngoai ngu 9/30/2017 11:18:17 PM
 Khoa Ngoại Ngữ xin đưa ra Chương trình học phần không chuyên tiếng Anh A1, A2.1, A2.2, B1.1 và B1.2 để giảng viên và sinh viên toàn trường được rõ.
Dạng thức bài KT và bài thi tiếng Anh A1, A2, B1 (cập nhật 21/4/2017) Khoa ngoai ngu 4/7/2017 4:13:31 PM
 Khoa Ngoại Ngữ xin đưa ra dạng thức bài KT và bài thi tiếng Anh A1, A2, B1
Chương trình đào tạo K58 Ngành Ngôn Ngữ Anh Khoa ngoai ngu 4/3/2017 4:18:25 PM
 Ngày 10/12/2016 thầy Hiệu Trưởng đã ký ban hành chương trình đào đạo K58.
TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC; TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2017 Khoa ngoai ngu 4/3/2017 10:27:52 AM
 Thông tin về việc tuyển sinh của Trường Đại học Nha Trang.

Trang:1 - 2 - 3 - 4« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 32 tin)