Tin tức chi tiết
Minimize
Kế hoạch năm học 2015-2016 của Khoa Ngoại Ngữ 

Khoa ngoai ngu 9/8/2015 7:47:01 AM
Khoa Ngoại Ngữ đưa ra kế hoạch làm việc năm học 2015-2016

 

                               

                                      
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016 

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN 

BIỆN PHÁP  THỰC HIỆN

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

BỘ PHẬN

THỰC HIỆN

I.NHÂN SỰ

 Tổng số CBVC khoa NN: 27

+ Giảng viên Khoa hiện có 22  giảng viên trong đó : 19 Tiếng Anh; 1 Tiếng Nga, 1 Tiếng Pháp, 1 Tiếng Trung.

+ CBVC : 5

+ Giáo viên kiêm nhiệm : Tiếng Anh : 2, Tiếng Trung : 1

+ GV đi học NCS

II. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ,

 TƯ TƯỞNG ( 5 )

 Chi bộ, BCN Khoa, TBM, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM cùng phối hợp động viên  toàn thể CBVC và sinh viên :

1. Học tập và nắm bắt thông tin, chủ trương chính sách của nhà nước, trường .

2. Tham gia đúng giờ, đầy đủ, nghiêm túc  các buổi học tập chính trị, các buổi sinh hoạt tập thể do nhà trường, khoa, BM, CĐ tổ chức.

3. Làm theo tấm gương đạo đức HCM thông qua thực hiện  “chuẩn mực hoạt động  giảng dạy “ và “ quy tắc ứng xử của người học”

4. Tiếp tục giữ vững nguyên tắc “Ổn định để phát triển ”.

Tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở để CBVC và sinh viên phát huy vai trò làm chủ, đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp vì sự phát triển của BM, Khoa và của Nhà trường.

5. Tăng cường ý thức tổ chức, kỷ luật lao động.

1. Tổ chức họp khoa, BM,  qua email, đưa  lên trang WEB khoa. Bí thư chi bộ, BCN khoa, TBM, chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn Khoa là những người chịu trách nhiệm theo mảng công việc. Rà soát công việc tại buổi giao ban khoa.

2. Chi ủy, BCN Khoa, các Trưởng BM, Ban chấp hành Công đoàn Khoa, Tổ trưởng Công đoàn BM,  Đảng viên gương mẫu thực hiện và nhắc nhở.

3. Biểu dương kịp thời những tấm gương tốt và nhắc nhở kịp thời khi có CBVC vi phạm tại các buổi giao ban..

4. Thực hiện làm việc theo nguyên tắc công bằng , phối hợp với các bộ phận đoàn thể trong Khoa, các đơn vị liên quan giải đáp và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của CBVC và sinh viên theo nguyên tắc có lý, có tình, công khai, minh bạch.  

5. Chi ủy, BCN Khoa, các Trưởng BM, Ban chấp hành Công đoàn khoa, Tổ trưởng Công đoàn BM, Đảng viên gương mẫu thực hiện và đôn đốc nhắc nhở.  Thường xuyên kiểm điểm tại các buổi giao ban khoa.

CẢ NĂM

1.Chi ủy, BCN Khoa, TBM, BCHCĐ, BCH Đoàn khoa

Toàn thể CBVC khoa

II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO (7)

Toàn thể Khoa Ngoại ngữ nhận thức công tác đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm số một của Khoa ,vì vậy chiến lược của Khoa là tiếp tục duy trì những hoạt động có hiệu quả của các năm trước, đồng thời năm nay tập trung vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy  và  kiểm tra đánh giá theo hướng chuyên nghiệp hơn, khoa học hơn, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Giảng dạy : 79 lớp

+  Chuyên ngữ : 16 lớp

        + Không chuyên ngữ : 60 lớp

        + Bằng 2 : 3 lớp

1.Sinh hoạt chuyên môn theo nhóm , theo chuyên đề . 

2. Hoàn thiện chương trình học Ngôn ngữ Anh. .

3. Cập nhật tài tiệu mới và đăng tải CTHP  lên trang Web. Tiếp tục cập nhật bài giảng điện tử lên thư viện Trường.

4.  Hoàn thiện phương pháp kiểm tra đánh giá

5. Lấy ý kiến đánh giá của sinh viên về học phần giảng viên phụ trách.

7.  Đổi mới Phương pháp  GD và dự giờ học hỏi kinh nghiệm

1. Các trưởng BM lên kế hoạch và triển khai thực hiện. Khoa đôn đốc nhắc nhở. 

2.  Họp thảo luận cấp BM, kết luận cấp Khoa

3 Các Trưởng BM triền khai vào cuộc họp đầu học kỳ và nhắc nhở giảng viên phụ trách  tài liệu cập nhật tài liệu.,nhắc nhở toàn thể GV cập nhật bài giảng. Tổng kết đánh giá theo học kỳ.

4.Các Trưởng BM triển khai tạicác cuộc họp đầu học kỳ và phân công cụ thể. BCN Khoa đôn đốc nhắc nhở, đánh giá tổng kết vào cuối năm học. 

5. Các Trưởng BM triển khai vào cuộc họp đầu học kỳ. BCN Khoa đôn  đốc nhắc nhở., đánh giá tổng kết vào cuối năm học.

7.Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ : thực hành giao tiếp + tăng tính thực tiễn bằng các hoạt động ngoại Khóa ( các thầy cô dạy kỹ năng Nói+ Viết + Du lịch + biên phiên dịch…… )

+  Giảng viên dạy các môn du lịch dạy Team Teach với cô Bronie.

+  Giảng viên dạy các môn phiên dịch dạy team teach với thầy John và cô Bronie (  Cô  Quỳnh, Cô Diệp, Thầy Bình)

     + Các thầy cô dạy môn Biên phiên dịch và sinh viên các lớp đang học biên phiên dịch tham dự các hội thảo do trường đăng cai tổ chức để tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận thực tiễn.

    + Tham gia tập huấn với chuyên gia  nước ngoài. ( Mỹ, Anh, Úc)

9/2015 & 2/2016

9/2015

9/2015& 2/2016

9/2015 & 2/2016

6/2016

Cả  năm học

1.Trưởng BM điều hành và toàn thể GV

2.  BCN  khoa + Trưởng BM điều hành và toàn thể GV

3. Nhóm phụ trách tài liệu và toàn thể giảng viên.

5. Toàn thể giảng viên. 

6. Toàn thể giảng viên. 

7. BCN Khoa, TBM, toàn thể GV

III. NCKH VÀ HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI, QUẢNG BÁ  (5) 

Phấn đầu năm học 2015-2016  có ít nhất một đề tài NCKH cấp Trường, tiếp tục mở tập huấn, hội thảo chuyên môn môn về PPGD, kiểm tra đánh giá cho đội ngũ giảng viên. Duy trì hợp tác với Scope Golbal  trong đào tạo tiếng Anh Du lịch. Củng cố và nâng cao mối quan hệ  với các doanh nghiệp  đã có để tạo môi trường thực hành cho sinh viên. 

1.  Tập huấn & hội thảo chuyên môn.

2. Quảng bá ngành nghề

3.Duy trì hợp tác với các doanh nghiệp, với tổ chức Scope global của Úc về trao đổi sinh viên và GV tình nguyện ;  tìm kiếm thêm đối tác mới để hợp tác trong đào tạo như Úc, Malaisia.

                           

4. Triển khai 01 đề tài NCKH.

1. BCN Khoa lên kế hoạch làm việc với các tổ chức Fulbright, Lãnh sự quán Hoa kỳ để xin chuyên gia tập huấn.  Các bộ môn lên kế hoạch sinh hoạt chuyên môn và thông báo qua email và trang Web. 

2. Toạ đàm chuyên môn nhằm nâng cao ý thức của toàn thể GV : ‘ Nâng cao chất lượng giảng dạy chính là quảng bá tốt nhất cho ngành ’ Hình thành văn hóa: ‘ giảng dạy chất lượng’.

 - Nhóm trang Web Khoa lên kế hoạch và BCN khoa đôn đốc nhắc nhở .

- Tổ chức sinh viên đi thăm quan, thực tế

- Tổ chức tốt CLB TA và công tác chủ nhiệm và cố vấn.

3.  BCN  Khoa lên kế hoạch.

4. Các Trưởng BM  phối hợp lên kế hoạch và họp thông qua vào giao ban tháng 10.  

1.Dự kiến :

Tập huấn T9 & 10/2015

Hội thảo : 12/2015& 6/2016

2.Thường xuyên cập nhật trang Web,& T3/2016

3. Thường xuyên

4.Tháng 10/2015

1.BCN khoa; TBM

2.Nhóm trang Web

3.  Nhóm phát triển QH trong nước.và QHQT.

IV. CÔNG TÁC SINH VIÊN (4)

Năm 2015-2016 Khoa NN tiếp tục triển khai  các hoạt động ngoại khóa phục vụ cho học tập, rèn luyện nhân cách cho sinh viên khoa NN.

1. Duy trì Câu lạc bộ Tiếng Anh và các hoạt động phòng trào.

2. Duy trì các buổi tham quan đến các điểm du lịch, cơ sở Du lịch. 

3. Tổ chức các buổi nói chuyện với doanh nghiệp.

1. Đoàn Khoa phối hợp với GVCN , cố vấn lên kế hoạch công tác của toàn năm học và thông qua tại buổi họp Giao ban Khoa Tháng 9. BCN khoa đôn đốc nhắc nhở.

2.  Trưởng BM lên  lên kế hoạch.

BCN khoa đôn đốc nhắc nhở. 

3. BCN khoa , Trưởng BM lên kế hoạch.

1.T9,10, 11/2015 và T3, 4, 5/2016.

10/ 2015& T3/ 2016

Dự kiến 12/2015

1. Đoàn khoa

2. Các Bộ môn

3. BCN khoa

IV. CÔNG TÁC  ĐOÀN THỂ VÀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT TINH THẦN CỦA CBVC. ( 2)

1. Phấn đầu toàn khoa tham gia đầy đủ và nhiệt tình các phong trào do nhà trường tổ chức.

 2.Duy trì hoạt động hàng năm  như : Tọa đàm 20/ tháng 11; Tặng quà Tết Nguyên đán; Tổ chức  1 ngày tham quan sinh hoạt tập thể.

1.Ban chấp hành Công đoàn lên kế hoạch

2.  Ban chấp hành Công đoàn, BCN Khoa phối hợp thực hiện.

1.Theo kế hoạch của Nhà trường 

2. T11/2015

  T2 & T7/2016

Toàn khoaCác tin cùng thể loại
+ Fieldtrip K60C.TADL
+ Thông báo V/v tuyển giảng viên Khoa Ngoại ngữ
+ Trao bằng tốt nghiệp cho SV ngành Ngôn ngữ Anh K56 (niên khóa 2014-2018)
+ Khung thời gian và kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020
+ GV Khoa Ngoại ngữ tổ chức chương trình Thiện nguyện Xuân 2019
+ Thông báo lịch gặp mặt sinh viên K61 của các khoa/viện như sau:
+
+ Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
+ SV khoa Ngoại ngữ tham gia tập huấn "SV làm tình nguyện hỗ trợ khách du lịch"
+ Buổi chào đón tân SV ngành Ngôn ngữ Anh K60
+ Thông báo Khóa học tiếng Nhật và trải nghiệm 2 tuần tại Nhật Bản
+ Thank you letter
+ Đại hội Chi bộ Khoa Ngoại ngữ
+ Cán bộ viên chức & sinh viên Khoa Ngoại ngữ tham gia hoạt động cộng đồng
+ Khoa Ngoại ngữ tổng kết năm học 2018-2019 và hội nghị CBVC
+ Huế - Quảng Bình chuyến đi khép lại chặng đường 4 năm gắn bó của sinh viên K58 chuyên ngành tiếng Anh du lịch khoa Ngoại ngữ
+ Lễ thành lập câu lạc bộ tiếng Trung - Khoa Ngoại ngữ
+ SV Khoa Ngoại ngữ được khen thưởng vì đạt thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2017-2018
+ Lễ tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng năm 2019
+ Khoa Ngoại ngữ tổ chức buổi định hướng thực tập cho sinh viên K58
+ Khoa Ngoại ngữ tham gia Tết Trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019
+ Thăm trường đại học nữ sinh nhật bản tai fukuoka và trường nhật ngữ tại Osaka Nhật bản
+ Lễ chào đón tân sinh viên K59
+ Tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 50 ngành ngôn ngữ Anh
+ Tư duy phản biện đem lại thành công trong học thuật theo phân loại của Bloom và Trí thông minh đa dạng
+ Hội thảo khoa học Khoa Ngoại Ngữ (2011)
+ Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2012-2013
+ Khoa Ngoại ngữ thành lập các nhóm chuyên trách
+ Thi kiểm tra trình độ tiếng Anh do ĐH Brock (Canada) tổ chức
+ Khoa Ngoại ngữ phát triển hợp tác với Đại học Queensland (Úc)
+ Khoa Ngoại ngữ tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm của Hiệu trưởng
+ Đại hội Công đoàn Khoa Ngoại ngữ
+ Chuyến đi thực tế của SV tiếng Anh ngành Du lịch
+ Nhà trường tổ chức ngày hội tuyển dụng cho sinh viên toàn trường
+ KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: ĐỔI MỚI PPGD VÀ ĐÁNH GIÁ, NĂM HỌC 2012-2013
+ Thư cảm ơn
+ Lễ Khai giảng Trường Đại học Nha Trang
+ Kế hoạch tháng 10/2013
+ Thông báo v/v tổ chức Lễ khai giảng và Lễ tốt nghiệp đào tạo Sau Đại học năm 2013
+ Thông báo v/v tổ chức Câu Lạc Bộ Tiếng Anh số đầu tiên của năm học 2013-2014
+ Thông báo v/v cử đoàn viên tham gia giao lưu với Đại sứ quán Singapore
+ Câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 10/2013
+ Kế hoạch năm học 2013 - 2014
+ Khoa Ngoại ngữ tổ chức Tọa đàm kỷ niệm ngày 20/11
+ Khoa Ngoại ngữ tổ chức định hướng thực tập cho sinh viên
+ Đoàn khoa Ngoại ngữ tổ chức cuộc thi "Thiết kế logo cho đội tình nguyện khoa Ngoại ngữ"
+ SHERATON cần tuyển sinh viên Khoa Ngoại ngữ
+ Câu lạc bộ tiếng Anh tháng 03/2014
+ Câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/2014
+ Sinh viên khoa Ngoại ngữ tham dự "Ngày sự nghiệp với Starwood"
+ Cuộc gặp gỡ hướng nghiệp giữa đại diện tập đoàn khách sạn InterContinental và Sinh viên khoa Ngoại ngữ
+ Câu lạc bộ Tiếng Anh tháng tư với chủ đề “Movie”
+ Sinh viên Khoa Ngoại ngữ tham dự buổi nói chuyện về Du lịch bền vững.
+ Giảng viên và sinh viên Khoa Ngoại ngữ tham gia mitting phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép ở vùng biển Việt Nam
+ Câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 5
+ Khoa Ngoại ngữ tham gia tổ chức sự kiện Open Day
+ Kế hoạch Câu lạc bộ Tiếng Anh năm học 2014 - 2015
+ Lễ trao bằng Tốt nghiệp cho sinh viên khóa 52 ngành Ngôn ngữ Anh
+ One more month until the 2014-15 school year at Brock University!
+ Câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 10/2014
+ Khoa Ngoại ngữ gặp mặt tân sinh viên K56 và kí kết hợp tác với InterContinental Nha Trang
+ VTSN Monthly Newsletter - November 2014
+ Sinh viên khoa Ngoại Ngữ tổ chức lễ tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
+ Call for CamTESOL Regional ELT Research Grant Proposals
+ KS Sheraton Nha Trang tuyển thực tập sinh
+ News About Brock Awards and Scholarships + Register for Brock Open House!
+ Chương trình Học bổng Chính phủ Australia bắt đầu nhận hồ sơ
+ Amanơi Resort Ninh Thuận tuyển thực tập sinh
+ Khu nghỉ mát Mia Nha Trang tuyển dụng
+ Frost Week and Important Upcoming BrockU Deadlines!
+ Đại hội chi bộ Khoa Ngoại Ngữ
+ Chương trình học bổng Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)
+ Thông báo chương trình học bổng từ Lãnh sự quán Mỹ
+ Hội nghị viên chức khoa Ngoại Ngữ 2014-2015
+ Khoa Ngoại Ngữ tổ chức hội nghị CBVC
+ Khoa Ngoại Ngữ gặp mặt sinh viên K57
+ Cuộc thi 20 năm Quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam
+ Chào cờ SV tháng 5
+ KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC HỘI THẢO TẬP HUẤN THEO ĐỀ ÁN 2020
+ Bản tin Hội đồng Anh - Số Tháng Chín 2016 | British Council Vietnam e-newsletter
+ Bản tin Hội đồng Anh - Số Tháng Chín 2016 | British Council Vietnam e-newsletter
+ Khoa Ngoại Ngữ gặp mặt tân sinh viên K58
+ Chương trình giao lưu Đoàn Khoa Ngoại ngữ -Xây dựng
+ Câu lạc bộ tiếng Anh tháng 10.
+ Đoàn Khoa Ngoại Ngữ tham gia hoạt động sự kiện "Thanh niên với văn hóa giao thông"
+ Hướng nghiệp cùng Sheraton Nha Trang
+ Sinh viên khoa Ngoại ngữ - ĐH Nha Trang giao lưu với trường Học viện Hải Quân
+ Kế hoạch Câu lạc bộ Tiếng Anh năm học 2016 -2017
+ Lễ tốt nghiệp sinh viên khóa K54
+ Hoạt động từ thiện của Khoa Ngoại ngữ
+ Khóa học sơ cấp cứu
+ Lễ tốt nghiệp K55
+ Đại hội Đoàn khoa Ngoại Ngữ nhiệm kỳ 2017 - 2019
+ Giao lưu với Trường Sỹ quan thông tin
+ Giao lưu với Học viện Hải quân
+ PROM cuối năm
+ Ngoại ngữ Phúc Trường tuyển dụng giáo viên (tin đăng ngày 21/10/2017)
+ Hội nghị học tốt SV ngành Ngôn ngữ Anh (năm học 2017-2018)
+ Giao lưu văn hóa với đoàn sinh viên Đại học Hải dương (Đài Loan)
+ Đoàn khoa Ngoại ngữ tham gia dọn vệ sinh sau cơn bão số 12