Tin tức chi tiết
Minimize
Chuẩn đầu ra ngành ngôn ngữ Anh  

BMTHT 11/14/2012 8:56:54 PM
Chương trình giáo dục đại học ngành Ngôn ngữ Anh cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực có sử dụng Ngôn ngữ Anh, đáp ứng nhu cầu xã hội.

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

I. Giới thiệu

I. 1. Tên ngành đào tạo

-               Tiếng Việt: Ngôn ngữ Anh

-               Tiếng Anh: English Language

I. 2. Trình độ đào tạo: đại học

I. 3. Mục tiêu chung

Chương trình giáo dục đại học ngành Ngôn ngữ Anh cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực có sử dụng Ngôn ngữ Anh, đáp ứng nhu cầu xã hội.

II. Nội dung của chuẩn đầu ra

A.          Phẩm chất đạo đức, nhân văn và  sức khỏe

A1. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân.

A2. Có  hiểu biết về văn hóa-xã hội, kinh tế và pháp luật.

A3. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

A4. Có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ.

A5. Có đủ sức khỏe để làm việc.

A6. Có tinh thần yêu nước, tự hào đối với nền văn hóa và ngôn ngữ dân tộc, đồng thời có thái độ tôn trọng văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc khác trên thế giới.

B.           Kiến thức

B1. Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

B2. Hiểu và vận dụng kiến thức Khoa học xã hội-nhân văn, công nghệ thông tin, phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

B3.  Hiểu kiến thức về ngôn ngữ của một trong 3 ngoại ngữ sau :

v           Ngôn ngữ Pháp

v           Ngôn ngữ  Nga

v           Ngôn ngữ Trung

B4. Hiểu và vận dụng kiến thức chuyên môn sau:

B.4.1. Hệ thống âm và kỹ thuật luyện phát âm Ngôn ngữ Anh.

B.4.2. Từ vựng và ngữ pháp Ngôn ngữ Anh.

B.4.3. Lý thuyết Ngôn ngữ Anh, lý thuyết biên, phiên dịch.

B4.4. Văn hóa, văn minh của một số nước dùng Ngôn ngữ  Anh.

B.4.5. Văn học Anh, Mỹ.

B.4.6. Phương pháp giảng dạy Ngôn ngữ Anh.

B.4.7. Kiến thức cốt lõi về một trong các lĩnh vực: dịch vụ du lịch và lữ hành, kinh doanh thương mại, công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, Nuôi trồng thủy sản, công nghệ kỹ thuật cơ khí.

C. Kỹ năng

C1. Kỹ năng nghề nghiệp

C1.1.Sử dụng Ngôn ngữ Anh đạt chuẩn tương đương C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu CEFR.  

C1.2. Biên phiên dịch Anh - Việt, Việt – Anh của một trong những lĩnh vực sau: dịch vụ du lịch và lữ hành, kinh doanh thương mại, công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, nuôi trồng thủy sản, công nghệ kỹ thuật cơ khí.

C1.3. Giảng dạy Ngôn ngữ Anh.   

C1.3. Sử dụng 1 trong 3 ngoại ngữ (Trung, Pháp, Nga) trong các tình huống giao tiếp xã hội thông thường đạt trình độ sau:

v           Ngôn ngữ Pháp: đạt chuẩn tương đương DELF A1.

v           Ngôn ngữ Nga: đạt chuẩn tương đương  TBU.

v           Ngôn ngữ Trung: đạt chuẩn tương đương HSK2.

C2. Kỹ năng mềm

C2.1. Làm việc độc lập.

C2.2. Làm việc theo nhóm và với cộng đồng.

C2.3. Giao tiếp và truyền đạt thông tin trong lĩnh vực chuyên môn.

C2.4. Thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn.

C2.5. Sử dụng tin học phục vụ công việc chuyên môn và quản lý.

C2.6. Phân tích, tổng hợp, đánh giá và giải quyết vấn đề.

C2.7. Triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học.

III. Nơi làm việc

1- Các tổ chức trong và ngoài nước có sử dụng Ngôn ngữ Anh;

2- Các cơ cơ sở giáo dục và đào tạo Ngôn ngữ Anh;

3- Các công ty, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực dịch thuật;

4- Các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ, văn hoá trong và ngoài nước;

5- Các lĩnh vực chuyên môn phù hợp với định hướng chuyên ngành đào tạo như: dịch vụ du lịch, kinh doanh thương mại, công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, Nuôi trồng thủy sản, công nghệ kỹ thuật cơ khí.

IV Các chuẩn và chương trình tham khảo

IV. 1. Các chuẩn được tham khảo

Chuẩn AUN; Khung tham chiếu trình độ Ngoại ngữ theo chuẩn Châu Âu.

Địa chỉ/ tài liệu tham khảo: Council of Europe (2011). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Council of Europe. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp.

IV. 2. Các chương trình giáo dục được tham khảo

·              Chương trình ngành Tiếng anh Biên-Phiên dịch và Tiếng anh-Quản trị Du lịch.

-  Tên tổ chức xây dựng: Đại học Hà Nội

-  Địa chỉ/ tài liệu tham khảo: www.uls.vnu.vn

·              Chương trình ngành ngôn ngữ Anh.

-  Tên tổ chức xây dựng: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

- Địa chỉ/ tài liệu tham khảo: www.hut.edu.vn

·              Chương trình ngành ngôn ngữ Anh.

- Tên tổ chức xây dựng: Học viện ngoại giao

- Địa chỉ/ tài liệu tham khảo: www.hut.edu.vn

 

 

·              Chương trình ngôn ngữ Anh.

-  Tên tổ chức xây dựng:

1. Clark University

2. Seattle University

3. 2012 Marquette University

4. Texas State University

5. University of Toronto

6. University of Cambrige

Địa chỉ/ tài liệu tham khảo :

1. http://www.clarku.edu/departments/english/undergraduate/outcomes.cfm.

2.  http://www.seattleu.edu/artsci/english/Default.aspx?id=41984

3. http://www.marquette.edu/english/undergraduate/outcomes.shtml

4. http://www.english.txstate.edu/resources/learning.html

5.http://www.teaching.utoronto.ca/topics/coursedesign/learning-outcomes/examples.htm

6.http://cambridge.org/chapter.jsf?bid=CBO9780511667220&cid=CBO9780511667220A056

 

 

 


Các tin cùng thể loại
+ Đề cương học phần Tiếng Anh không chuyên năm học 2017-2018
+ Đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh không chuyên (năm học 2017-2018)
+ Ban hành CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019
+ Công bố chuyên ngành đào tạo mới - Tiếng Anh Du lịch (hệ Cao đẳng)
+ Quy định học ngoại ngữ thứ 2 đối với SV ngành Ngôn ngữ Anh
+ Đề cương học phần Tiếng Trung A1 (năm học 2017-2018)
+ Đề cương học phần các học phần Tiếng Pháp (năm học 2017-2018)
+ Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung châu Âu CEFR
+ Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa Ngoại ngữ đến năm 2020
+ Chương trình đào tạo và nội dung chi tiết Chuẩn đầu ra của ngành ngôn ngữ Anh
+ Chương trình học phần môn Viết khoa học K54
+ Lịch kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào cho sinh viên Khóa 55
+ Thông báo về kiểm tra năng lực sử dụng và tổ chức đào tạo Tiếng Anh cho HSSV khóa 55
+ College Writing 2.1x: Principles of Written English
+ Chương trình đào tạo của K54 - ngành Ngôn ngữ Anh
+ Chương trình giảng dạy học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2
+ Khung năng lực 6 bậc của Việt nam và là chuẩn đầu ra về năng lực Ngoại ngữ cho tất cả sinh viên Việt Nam
+ Nội quy lớp học của khoa Ngoại Ngữ
+ Chương trình học phần môn Viết 3 K55
+ Hướng dẫn làm bài thi môn Tiếng Anh 1
+ Bộ quy tắc ứng xử của trường Đại học Nha Trang
+ Chương trình GDHP môn Tiếng Anh 1
+ Nội dung thực tập tốt nghiệp cho SV Tiếng Anh K53
+ Chương trình GDHP môn Tiếng Anh 2
+ HƯỚNG DẪN ÔN THI CAO HỌC ĐẦU VÀO MÔN TIẾNG ANH
+ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO A1,A2,B1 CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ
+ Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh
+ Tiêu chuẩn tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh
+ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC; TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2017
+ Chương trình đào tạo K58 Ngành Ngôn Ngữ Anh
+ Dạng thức bài KT và bài thi tiếng Anh A1, A2, B1 (cập nhật 21/4/2017)