Tin tức chi tiết
Minimize
Bộ quy tắc ứng xử của trường Đại học Nha Trang 

Khoa ngoai ngu 12/25/2014 8:28:17 AM
Phòng ĐBCL&TT đưa ra "Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động" và "Quy tắc ứng xử của SV" đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 22/12/2014.

    Xin mời xem file đính kèm:
          
   Quy tac ung xu (dua web).pdf

QUY TẮC ỨNG XỬ

 

I.       Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động

1.    Thực thi nhiệm vụ với lòng yêu nghề, quý người.

2.    Không ngừng học hỏi và sáng tạo.

3.    Làm việc chuyên nghiệp, trung thực, tận tâm, với ý thức trách nhiệm cao.

4.    Chân thành, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc và cuộc sống.

5.    Tự giác thực hiện và tích cực xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong làm việc và sinh hoạt.

6.    Gương mẫu thực hiện và góp phần tuyên truyền pháp luật, các quy định của Nhà trường.

7.    Hành động với ý thức là thành viên của ngôi nhà chung Đại học Nha Trang.

II.    Quy tắc ứng xử của người học

1.    Kính trọng và lễ phép với thầy cô giáo, cán bộ viên chức và người lao động.

2.    Học tập chuyên cần, tự giác, sáng tạo; tích cực tham gia các hoạt động tập thể và phục vụ cộng đồng.

3.    Trung thực trong học tập, thi – kiểm tra và nghiên cứu khoa học.

4.    Chân thành, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ bạn trong học tập và cuộc sống.

5.    Tự giác thực hiện nếp sống văn minh, có ý thức bảo vệ của công, sống giản dị và tiết kiệm.

6.    Gương mẫu thực hiện và góp phần tuyên truyền pháp luật, các quy định của Nhà trường và địa phương.

7.    Luôn ý thức giữ gìn uy tín của bản thân và Nhà trường trong mỗi lời nói và hành động.

 Các tin cùng thể loại
+ Đề cương học phần Tiếng Anh không chuyên năm học 2017-2018
+ Đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh không chuyên (năm học 2017-2018)
+ Ban hành CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019
+ Công bố chuyên ngành đào tạo mới - Tiếng Anh Du lịch (hệ Cao đẳng)
+ Quy định học ngoại ngữ thứ 2 đối với SV ngành Ngôn ngữ Anh
+ Đề cương học phần Tiếng Trung A1 (năm học 2017-2018)
+ Đề cương học phần các học phần Tiếng Pháp (năm học 2017-2018)
+ Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung châu Âu CEFR
+ Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa Ngoại ngữ đến năm 2020
+ Chương trình đào tạo và nội dung chi tiết Chuẩn đầu ra của ngành ngôn ngữ Anh
+ Chuẩn đầu ra ngành ngôn ngữ Anh
+ Chương trình học phần môn Viết khoa học K54
+ Lịch kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào cho sinh viên Khóa 55
+ Thông báo về kiểm tra năng lực sử dụng và tổ chức đào tạo Tiếng Anh cho HSSV khóa 55
+ College Writing 2.1x: Principles of Written English
+ Chương trình đào tạo của K54 - ngành Ngôn ngữ Anh
+ Chương trình giảng dạy học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2
+ Khung năng lực 6 bậc của Việt nam và là chuẩn đầu ra về năng lực Ngoại ngữ cho tất cả sinh viên Việt Nam
+ Nội quy lớp học của khoa Ngoại Ngữ
+ Chương trình học phần môn Viết 3 K55
+ Hướng dẫn làm bài thi môn Tiếng Anh 1
+ Chương trình GDHP môn Tiếng Anh 1
+ Nội dung thực tập tốt nghiệp cho SV Tiếng Anh K53
+ Chương trình GDHP môn Tiếng Anh 2
+ HƯỚNG DẪN ÔN THI CAO HỌC ĐẦU VÀO MÔN TIẾNG ANH
+ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO A1,A2,B1 CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ
+ Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh
+ Tiêu chuẩn tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh
+ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC; TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2017
+ Chương trình đào tạo K58 Ngành Ngôn Ngữ Anh
+ Dạng thức bài KT và bài thi tiếng Anh A1, A2, B1 (cập nhật 21/4/2017)