Tin tức chi tiết
Minimize
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Khoa ngoại ngữ giai đoạn 2011 - 2016 

Khoa ngoai ngu 9/10/2012 3:41:47 AM
Bên cạnh việc nâng cao chất đào tạo đổi mới phương pháp giảng dạy, Khoa Ngoại ngữ ý thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.


Trong chiến lược phát triển của mình, Khoa ngoại ngữ đã xây dựng bảng Danh mục các nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2011 - 2016. Nhiệm vụ trong tâm là phát triển ngành tiếng Anh du lịch làm sao để cho đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn của địa phương tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trong Bộ, vì thế xây dựng một chương trình đào tạo phù hợp và mang dấu ấn riêng có thể xem là nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này. Ngoài ra, nâng cao chất lượng chuyên môn như cải thiện việc phát âm, phương pháp giảng dạy hiệu quả, khai thác và ứng dụng công nghệ trong đó có mạng Internet ... là những nhiệm vụ mà Khoa quán triệt trong giai đoạn này.

Các tin cùng thể loại
+ Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần II (năm học 2017-2018)
+ Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Giảng dạy Văn học Mỹ"
+ Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2017-2018)
+ Tập huấn giáo trình LIFE (năm học 2018-2019)
+ Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần II (năm học 2017-2018)
+ Hội thảo Tập huấn giảng dạy Tiếng Anh (ELT) lần III (năm học 2017-2018)
+ Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2018-2019)
+ Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Sử dụng RUBRICS trong đánh giá"
+ Hội thảo Khoa học cấp Khoa - Khoa Ngoại ngữ 27/06/2020
+ Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần I (năm học 2017-2018)
+ Các Giải Pháp Tạo Động Cơ Học Tiếng Anh Tích Cực Theo Chuẩn Quốc Tế TOEIC
+ Thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Ngoại ngữ
+ Tham khảo: Renewable Energy in Tourism Initiative
+ Giảng viên Khoa Ngoại ngữ tham gia khóa tập huấn ESP
+ We Teach English Webinar Course 12
+ Webinar 13
+ Giảng viên Khoa Ngoại ngữ tham dự tập huấn chuyên môn
+ Giảng viên khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn chuyên môn về ngôn ngữ học
+ Giảng viên và sinh viên khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn về sơ cấp cứu
+ Webinar 15
+ Giảng viên khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn theo "Đề án Ngoại Ngữ Quốc gia 2020"
+ Khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn sử dụng giáo trình Life
+ Giảng viên Khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn về phương pháp giảng dạy
+ Kết quả đêm Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên ngữ 2018
+ Tập huấn giáo trình LIFE
+ CONFERENCE: MANAGING GROWTH FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT
+ Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành
+ Tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh
+ 14th Annual CamTESOL Conference - Call for Papers: Main Conference
+ Khai mạc lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành cho giảng viên Trường Đại học Nha Trang năm 2017 (Đề án Ngoại ngữ 2020)