Tin tức chi tiết
Minimize
Giảng viên Khoa Ngoại ngữ tham gia khóa tập huấn ESP 

Khoa ngoai ngu 10/10/2013 10:28:56 PM
Được sự tài trợ của chương trình Fulbringht, toàn thể Giảng viên môn Tiếng Anh thuộc Khoa Ngoại ngữ sẽ tham gia Khóa tập huấn ESP

            Với mục đích ngày càng nâng cao chất lượng giảng dạy, Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ luôn tìm mọi biện pháp để nâng cao kiến thức chuyên môn cho giảng viên trong Khoa. Được sự tài trợ của chương trình Fulbringht, toàn thể Giảng viên môn Tiếng Anh thuộc Khoa Ngoại ngữ sẽ tham gia Khóa tập huấn ESP. Kế hoạch dự kiến như sau:
                      Chuyên gia hướng dẫn: Tiến sĩ Kellie - chuyên gia về ESP
                      Thời gian tập huấn: Ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2013
                      Nội dung tập huấn xoay quanh các chủ đề sau: 
                                - Thiết kế chương trình
                                - Tài liệu giảng dạy ESP
                                - Phương pháp kiểm tra đánh giá ESPCác tin cùng thể loại
+ Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần II (năm học 2017-2018)
+ Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Giảng dạy Văn học Mỹ"
+ Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2017-2018)
+ Tập huấn giáo trình LIFE (năm học 2018-2019)
+ Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần II (năm học 2017-2018)
+ Hội thảo Tập huấn giảng dạy Tiếng Anh (ELT) lần III (năm học 2017-2018)
+ Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2018-2019)
+ Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Sử dụng RUBRICS trong đánh giá"
+ Hội thảo Khoa học cấp Khoa - Khoa Ngoại ngữ 27/06/2020
+ Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần I (năm học 2017-2018)
+ Các Giải Pháp Tạo Động Cơ Học Tiếng Anh Tích Cực Theo Chuẩn Quốc Tế TOEIC
+ Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Khoa ngoại ngữ giai đoạn 2011 - 2016
+ Thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Ngoại ngữ
+ Tham khảo: Renewable Energy in Tourism Initiative
+ We Teach English Webinar Course 12
+ Webinar 13
+ Giảng viên Khoa Ngoại ngữ tham dự tập huấn chuyên môn
+ Giảng viên khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn chuyên môn về ngôn ngữ học
+ Giảng viên và sinh viên khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn về sơ cấp cứu
+ Webinar 15
+ Giảng viên khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn theo "Đề án Ngoại Ngữ Quốc gia 2020"
+ Khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn sử dụng giáo trình Life
+ Giảng viên Khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn về phương pháp giảng dạy
+ Kết quả đêm Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên ngữ 2018
+ Tập huấn giáo trình LIFE
+ CONFERENCE: MANAGING GROWTH FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT
+ Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành
+ Tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh
+ 14th Annual CamTESOL Conference - Call for Papers: Main Conference
+ Khai mạc lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành cho giảng viên Trường Đại học Nha Trang năm 2017 (Đề án Ngoại ngữ 2020)