Tin tức chi tiết
Minimize
Giảng viên khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn theo "Đề án Ngoại Ngữ Quốc gia 2020" 

Khoa ngoai ngu 4/8/2015 10:50:39 AM
Vừa qua, vào ngày 30/3, giảng viên khoa Ngoại Ngữ đã tham dự tập huấn theo Đề án Ngoại Ngữ Quốc gia 2020 về cải thiện năng lực ngôn ngữ cho sinh viên khối không chuyên ngữ.

   
  Tại Đà Lạt, giảng viên đã được làm việc với Mr. Paul Grainger - ETL Product Manager của National Graphic Learning - đơn vị đảm nhận nội dung giáo trình chính thức sẽ được sử dụng đối với sinh viên khối không chuyên.
  Nội dung của buổi tập huấn:
                                               https://www.dropbox.com/s/ejh4v23uaouk696/Life%20Implementation%20training.pdf?dl=0Ngoài ra, vào ngày 4/4, các giảng viên sau khi đi tập huấn ở Đà Lạt đã có buổi trao đổi với Khoa về nội dung chương trình, giáo trình và những thay đổi cần thiết đối với chương trình giảng dạy mới theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR).Các tin cùng thể loại
+ Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần II (năm học 2017-2018)
+ Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Giảng dạy Văn học Mỹ"
+ Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2017-2018)
+ Tập huấn giáo trình LIFE (năm học 2018-2019)
+ Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần II (năm học 2017-2018)
+ Hội thảo Tập huấn giảng dạy Tiếng Anh (ELT) lần III (năm học 2017-2018)
+ Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2018-2019)
+ Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Sử dụng RUBRICS trong đánh giá"
+ Hội thảo Khoa học cấp Khoa - Khoa Ngoại ngữ 27/06/2020
+ Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần I (năm học 2017-2018)
+ Các Giải Pháp Tạo Động Cơ Học Tiếng Anh Tích Cực Theo Chuẩn Quốc Tế TOEIC
+ Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Khoa ngoại ngữ giai đoạn 2011 - 2016
+ Thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Ngoại ngữ
+ Tham khảo: Renewable Energy in Tourism Initiative
+ Giảng viên Khoa Ngoại ngữ tham gia khóa tập huấn ESP
+ We Teach English Webinar Course 12
+ Webinar 13
+ Giảng viên Khoa Ngoại ngữ tham dự tập huấn chuyên môn
+ Giảng viên khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn chuyên môn về ngôn ngữ học
+ Giảng viên và sinh viên khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn về sơ cấp cứu
+ Webinar 15
+ Khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn sử dụng giáo trình Life
+ Giảng viên Khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn về phương pháp giảng dạy
+ Kết quả đêm Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên ngữ 2018
+ Tập huấn giáo trình LIFE
+ CONFERENCE: MANAGING GROWTH FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT
+ Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành
+ Tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh
+ 14th Annual CamTESOL Conference - Call for Papers: Main Conference
+ Khai mạc lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành cho giảng viên Trường Đại học Nha Trang năm 2017 (Đề án Ngoại ngữ 2020)