GIẢNG DẠY
Minimize
Năm học: 2019 - 2020

ĐỀ CƯƠNG HỌC
PHẦN


1/ Hoá đại cương (chung, 3TC)

2/ Hoá hữu cơ (chung, 2TC)

3/ Hoá vô cơ (chung)

4/ Hoá vô cơ (CNKTHH)

5/ Hoá phân tích (chung, 2TC)13/ Gia công polymer (CNKTHH)

14/ Hoá học xanh (CNKTHH)


21/ Hoá dược (CNKTHH)

22/ Thực tập chuyên ngành (CNKTHH)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


Học kỳ 1:

1/ GV.TS. TRẦN QUANG NGỌC: Hoá đại cương, Hoá lý - Hoá keo, Kỹ thuật phản ứng.

2/ GVC.ThS. NGUYỄN ĐẠI HÙNG: Hoá đại cương.

3/ GV.TS. PHAN VĨNH THỊNH: Hoá phân tích, Chất chống oxy hoá tự nhiên.

4/ GV.TS. NGUYỄN VĂN HÒA: Công nghệ vật liệu composite.

5/ GV. TS. TRẦN THỊ HOÀNG QUYÊN: Hoá đại cương.

6/ GV. TS. HÀ THỊ HẢI YẾN: Hoá hữu cơ.

7/ GV.TS. TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH: Hoá phân tích.

8/ GV.ThS. HOÀNG THỊ THU THẢO: Tách chiết và tinh chế hợp chất thiên nhiên.

9/ GV.ThS. HOÀNG THỊ TRANG NGUYÊN: Hoá đại cương (Đại học, 3TC), Kỹ thuật sản xuất chất dẻo.

10/ GV.ThS. TRẦN THỊ THẢO VY: Hương liệu mỹ phẩm.


Học kỳ 2:


1/ GV.TS. TRẦN QUANG NGỌC: Gia công PolymeHoá keoNhập môn CNKT Hoá học.

2/ GVC.ThS. NGUYỄN ĐẠI HÙNG: Hoá đại cương.

3/ GV.TS. PHAN VĨNH THỊNH: Hoá đại cươngHoá phân tích.

4/ GV. TS. TRẦN THỊ HOÀNG QUYÊN: Hoá hữu cơHợp chất tự nhiên.

5/ GV. TS. HÀ THỊ HẢI YẾN: Hoá hữu cơHoá vô cơHoá học xanh.

6/ GV.ThS Hoàng Thị Thu Thảo: Công nghệ chất màu và chất mùi tự nhiên.