CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN CNSH & MT NĂM HỌC 2011 - 2012 

Vien CNSHMT 8/6/2012 4:02:45 PM
Các công trình nghiên cứu của Viện CNSH & MT năm học 2011 - 2012

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN CNSH & MT NĂM HỌC 2011 - 2012

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

1.      Trần Nguyễn Vân Nhi (2011) “Tối ưu hóa quá trình xử lý nước thải phòng thí nghiệm bằng phương pháp keo tụ”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ thủy sản, số 4/2011, tr. 15-20

2.      Phạm Thu Thủy, Võ Thị Hà, Nguyễn Văn Duy (2011), “Ứng dụng kỹ thuật Realtime-PCR để phát hiện Salmonella trong mẫu nước và thực phẩm”, Tạp chí Khoa học và công nghệ Thủy sản, số 4/2011, tr.68-73.

3.      Phạm Thu Thủy, Khúc Thị An (2012) “Phát hiện virus gây hội chứng đốm trắng trên tôm bằng kỹ thuật LAMP”, Tạp chí Khoa học và công nghệ Thủy sản, số 1/2012, tr.19-23.

4.      Nguyễn Thị Ngọc Thanh (2012) “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước thải các ao nuôi tôm”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ thủy sản, số 1/2012, tr. 71-75

5.      Trần Thị Huyền, Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Ngọc Anh, Vũ Lệ Quyên (2012) “Tách chiết collagen từ da cá tra Pangasius hypophthalmus bằng phương pháp hóa học”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ thủy sản, số 2/2012, tr. 31-36

Bộ môn Công nghệ sinh học

6.      Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Thị Hải Thanh (2012). Một số tính chất của dịch Bacteriocin từ 2 chủng vi khuẩn lactic chứng tỏ tiềm năng ứng dụng của cúng trong bảo quản nguyên liệu thủy sản ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản số 1- 2012; 88 – 93.

7.      Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Thị Cẩm Ly (2012). Phân lập và xác định gen độc tố của Vibrio ở Nha Trang Parahaemolyticus trong hải sản tươi sống. Tạp chí  Khoa học – Công nghệ thủy sản số 2- 2012; 42 – 47.

8.      Nguyễn Văn Duy (2011). Marine bacteriocin as a new drug for aquaculture health. Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản số 4- 2011; 182 -187.

9.      Nguyễn Văn Duy, Lưu Thị Thúy (2012). Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic sinh bacteriocin từ nước muối lên men truyền thống nhằm bảo quản nguyên liệu thủy sản Tạp chí Công nghệ sinh học đã nhận đăng

10.   Nguyễn Thị Hải Thanh, Huỳnh Thị Thúy Kiều (2012). Tác dụng hạ đường huyết của các phân đoạn dịch chiết từ nấm Linh chi Ganoderma Lucidum trồng trên rong giấy đối với chuột nhắt gây đái tháo đường bằng Streptozotocin. Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản số 2- 2012; 48-52/

11.  Phạm Ngọc Minh Quỳnh, Khúc Thị An (2012). Vi nhân giống cây hoa cúc (Chrysanthemum sp.) tại Trường Đại học Nha Trang. Tap chí Khoa học – Công nghệ thủy sản số 2- 2012; 53 – 58.

12.  Trang Sỹ Trung, Nguyễn Công Minh, Bùi Thị Minh Phương (2012). Phương pháp mới để hạn chế sử dụng hóa chất trong công nghệ sản xuất Chitin từ phế liệu tôm. Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản số 1- 2012; 82 – 87.

13.  Huỳnh Hoàng Như Khánh, Mikhail Kusaykin, Bùi Minh Lý, Cao Thị Thúy Hằng, Ngô Thị Duy Ngọc, Phan Thị Hoài Trinh, Võ Thị Diệu Trang, Lê Thị Hoa, Lê Quang Huấn, Lê Nhã Uyên (2011). Tinh sạch và khảo sát đặc tính của enzym thủy phân Alginate từ gan tụy ốc bàn tay Lambis sp. Tạp chí Công nghệ sinh học, Tập 9, chuyên san 4A, 2011; 589. – 595.

14.  Nguyễn Quỳnh Uyển, Lê Phương Chung, Đinh Thúy Hằng, Nguyễn Huỳnh  Minh Quyên (2012). Sàng lọc các chất kháng sinh chống ung thư từ xạ khuẩn phân lập ở Vườn Quốc gia Cát Bà. Tạp chí Khoa học ĐH QGHN tập 27, số 4, 2011.

Tổ nghiên cứu và triển khai Công nghệ

15.  Đặng Thúy Bình, Lê Thị Thu Hà, Trương ThỊ Thu Thủy, Nguyễn Thị Như Thường (2011). Population genetics of Conus textile in the South Center of Vietnam. Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản số 4/2011

16.  Đặng Thúy Bình, Khúc Thị An. Nguyễn Thị Thúy Hà (2012). Định danh một số loài ốc cối (Conus spp.) ở vùng biển Nam Trung bộ Việt Nam dựa trên đặc điểm hình thái và di truyền.. Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản số 2- 2012; 37 – 41

17.  Hoàng Kim Quỳnh, Đặng Thúy Bình, Lê Phương Chung (2012). Nghiên cứu đa dạng di truyền của quần thể cá ngựa đen tại vùng bẻn Khánh Hòa và Phú Yên. Tạp chí Khoa học kỹ huật, Nông lâm nghiệp (dang chờ đăng)..

18.  Đặng Thúy Bình, Ngô Đăng Nghĩa, Vũ Đặng Hạ Quyên (2011). Nghiên cứu biến động di truyỀn quần thể cá ngựa ba chấm (Hippocampus trimaculatus) tại khu vực Nam trung bộ Việt Nam. Tạp chí Công nghệ sinh học. Tập 9, số chuyên san 44-2011

19.  Đặng Thúy Bình, Gleen. A. Bristow., Vũ Đặng Hạ Quyên (2012). Mối quan hệ tiến hóa giữa các loài sán lá đơn chủ (Monogenea: Platyhelminthes) tìm thấy trên cá mú (Epinephelus spp. và Plectropomus leopardus) tại Khánh Hòa, Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 5/2012..

20.  Đặng Thúy Bình, Ngô Đăng Nghĩa, Đào Thị Ngà (2012). Phương thứcc dinh dưỡng của ốc cối (Conus spp.) và mối quan hệ tiến hóa. Đã phản biện, dự kiến xuất bản số 3.2012.

Báo cáo hội thảo chuyên ngành

21.  Phm Thu Thuy, Christian Scharf, Elke Hammer, Manuela Gesell, Jürgen Sonnemann, James Beck, Uwe Völker, 2012. Investigation of The Effects of The Histone Deacetylase Inhibitor Saha on The Medulloblastoma Cell Line Daoy Using Gel-Based Proteomics”, BME2012 in Vietnam, IFMBE Proceedings, 2012, p. 341-344

22.  Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Ngô Thị Tường Châu 2011, Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng phân giải chất hữu cơ cao và ứng dụng vào xử lý nước thái các ao nuôi tôm”. Báo cáo (poster) tại Hội nghị quốc tế về các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến và tiềm năng ứng dụng thảm thực vật vào xử lý nước thải ở Việt Nam, Hà Nội, 11/2011.

23.  Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Ngô Thị Tường Châu 2012. “Khả năng phân giải tinh bột của các chủng vi khuẩn phân lập từ nước thải nuôi tôm ở thừa thiên huế”. Báo cáo (poster)  tại Hội nghị Khoa học trẻ ngành Thủy sản toàn quốc lần thứ III, Huế, 3/2012.

24.  Nguyễn Văn Duy, Phạm Ngọc Minh Quỳnh. Đánh gía chất lượng cá giò nguyên liệu tươi bảo quản bằng dịch bacteriocin từ vi khuẩn lactic. Hội nghị CNSH  toàn quốcKhu vực phía nam. 11/2011.

25.  Nguyễn Văn Duy. 2011. Phổ ức chế vi sinh vật gây bệnh và gây thối thực phẩm của các chủng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin. Hội nghị Khoa học lần thứ 8, Trường Đại học Nông lâm 12/2011.

26.  Đặng Thúy Bình, Ngô Đăng Nghĩa, 2011. Phương thức dinh dưỡng của ốc cối (Conus spp.) và mối quan hệ tiến hóa. . Hội thảo Động vật thân mềm toàn quốc. Viện NC NTTS 3, Nha Trang.

27.  Đặng Thúy Bình, Vũ Đặng Hạ Quyên. 2011. Molecular phylogenetic relationship of Vietnamese grouper (Epinephelus and Plectropomus) based on sequences of 16S mtDNA. Hội thảo quốc tế về “Nguồn lợi, đa dạng sinh học vùng duyên hải Việt Nam và các vùng ven Biển Đông Nam Á” tại - Nha Trang - Khánh Hòa (24- 25/11/ 2011).

28.  Đặng Thúy Bình,  Ngô Đăng Nghĩa, Vũ Đặng Hạ Quyên. 2011. Nghiên cứu biến động di truyền quần thể cá ngựa ba chấm (Hippocampus trimaculatus) tại khu vực Nam Trung Bộ, Việt Nam. Hội thảo Công nghệ sinh học phía nam. TPHCM. 11/2011.

29.   Đặng Thúy Bình, Lê Thị Mai Anh. 2011. Mối quan hệ phát sinh loài của trai tai tượng (Tridacna spp.) ở vùng biẻn Nam và Trung bộ Việt Nam, Hội thảo Khoa học Trường Đại học Nông Lâm làn thứ 8. 12/2011

30.  Hoàng Kim Quỳnh, Đặng Thúy Bình, Lê Phương Chung. 2011. Nghiên cứu đa dạng di truyền cỦa cá ngựa đen (Hippocampus kuda bleeker, 1852) tẠi khu vực Khánh Hòa và Phú Yên. Hội thảo Khoa học Trường Đại học Nông Lâm lần thứ 8. 12/2011.


Các tin cùng thể loại
+ ĐỀ TÀI TIẾN SĨ: SỰ THÍCH ỨNG CỦA CÁ KHOANG CỔ VỚI VẬT CHỦ HẢI QUỲ: TỪ GÓC NHÌN DI TRUYỀN TỚI SINH LÝ HỌC.
+ GIẢNG VIÊN VIỆN CNSH & MT THAM GIA WORKSHOP: KHẢO SÁT XÃ HỘI HỌC VỀ THU GOM VÀ TÁI CHẾ RÁC TẠI NHA TRANG 1-6.11.2019
+ VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI NGHỊ THỰC PHẨM CHÂU Á LẦN THỨ 15 (THE 15TH ASEAN FOOD CONFERENCE, AFC)
+ GIẢNG VIỆN VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI THẢO "NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC HÓA HỌC, SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG – KẾT QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG”
+ HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG 2019
+ NHÓM GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THAM GIA HỘI THẢO & WORKSHOP QUỐC TẾ TẠI HÀ NỘI
+ CÁN BỘ VIỆN CNSH&MT THAM GIA TẬP HUẤN CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT CÂY GIỐNG HƯỚNG TỚI THƯƠNG MẠI HÓA
+ VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
+ ĐÈ TÀI TIẾN SÍ: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ENZYME ĐƯỢC TÁCH CHIẾT TỪ XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG CẮT MẠCH POLYSACCHARIDE CỦA RONG BIỂN VÀ NHỮNG SẢN PHẨM SINH HỌC CỦA CHÚNG
+ GIẢNG VIÊN VIỆN CNSH & MT THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO VỀ HẢI DƯƠNG HỌC VÀ AXIT HÓA ĐẠI DƯƠNG
+ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHITOSAN TRONG VI NHÂN GIỐNG LAN MOKARA
+ NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THU MẪU TẠI LUANG PRABANG, LÀO
+ NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THAM GIA Hội THẢO KHOA HỌC TRẺ LẦN THỨ 10
+ GIẢNG VIỆN VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI THẢO RỪNG NGẬP MẶN
+ NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THAM GIA HỘI THẢO NGƯ LOẠI HỌC CHÂU Á 2017
+ Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – khu vực phía Nam lần II năm 2011
+ VIỆN NC CNSH & MT THÀNH LẬP CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
+ THU MẪU YẾN NHÀ TẠI NHA TRANG
+ LỚP TẬP HUẤN VỀ KÝ SINH TRÙNG VÀ THU SWAB Ở LỚP LÔNG VŨ
+ THU MẪU SINH VẬT BIỂN Ở ĐẢO PHÚ QUỐC VÀ VỊNH NHA TRANG
+ THU MẪU YẾN ĐẢO VÀ YẾN NHÀ ĐỢT 2
+ CÁC ĐỀ TÀI NCKH CỦA VIỆN CNSH & MT NĂM HỌC 2011 – 2012
+ Hai đề tài khoa học cấp Trường và hai đề tài khoa học cấp Bộ được nghiệm thu cơ sở tại Viện CHSH & MT- Trường Đại học Nha Trang
+ HỘI THẢO “SỬ DỤNG NẤM MEN TRONG THỰC PHẨM” (14/8/2012)
+ VIỆN CNSH & MT THAM GIA DỰ ÁN CT – PIRE
+ LỚP TẬP HUẤN VỀ KÝ SINH TRÙNG TRÊN ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN
+ ĐỀ TÀI NGHIỆM THU CẤP BỘ TẠI VIỆN CNSH & MT
+ THU MẪU SINH VẬT BIỂN TẠI CÙ LAO CÂU – BÌNH THUẬN
+ SINH VIÊN ĐOÀN VĂN TIẾN LỚP 50CNSH, MỘT TẤM GƯƠNG HAI TỐT “HỌC TẬP TỐT, RÈN LUYỆN TỐT”
+ SEMINAR KHOA HỌC THÁNG 10/2012
+ VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC KHU VỰC PHÍA NAM LẦN III
+ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ TÀI BẢO TỒN GEN
+ PHÁT HIỆN 3 LOÀI SÁN LÁ ĐƠN CHỦ MỚI THUỘC GIỐNG Pseudorhabdosynochus TRÊN CÁ MÚ
+ NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN QUẦN THỂ VÙNG BIỂN TRUNG VÀ NAM BỘ, VIỆT NAM
+ CHUYẾN ĐI THỰC TẾ THĂM KHU RỪNG ĐƯỚC VĨNH THÁI – NHA TRANG
+ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN TẠI VIỆN CNSH & MT
+ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC TRẺ THỦY SẢN TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV
+ VIỆN CNSH&MT HỖ TRỢ HỌC SINH PHỔ THÔNG THAM GIA CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐẠT GIẢ NHẤT TOÀN QUỐC
+ VIỆN CHSH&MT TỔ CHỨC LỄ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP CHO HAI NGÀNH CNSH VÀ KTMT
+ VIỆN CNSH&MT NHẬN NGUỒN TAI TRỢ CỦA USAID VÀ NFS
+ NHÓM NGHIÊN CƯU ĐA DẠNG SINH HỌC VA BẢO TỒN THỰC HIÊN CHUYẾN THU MẪU TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN PEER
+ VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI THẢO CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC
+ VIỆN CNSH&MT THAM DỰ HỘI NGHỊ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (APA) 2013
+ HỢP TÁC THỰC HIỆN KỸ THUẬT ezRAD GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC OLD DOMINION VÀ VIỆN CNSH&MT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
+ VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC HỘI THẢO “CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÁC ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU BIỂN”
+ SINH VIÊN LỚP 53CNSH VIỆN CNSH&M TỔ CHỨC SEMNA VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC
+ CÁN BỘ VIỆN CNSH&MT THAM DỰ HỘI THẢO BỆNH THỦY SẢN CHÂU Á LẦN THỨ 9 (DAA9)
+ TRƯỞNG NHÓM NGHIÊN CỨU VI SINH THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ TẠI VƯƠNG QUỐC ANH VÀ THÁI LAN
+ CAN BỘ, SINH VIÊN VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỌI THẢO KHOA HỌC KHỐI CÁC TRƯỜNG VIỆN TỈNH KHÁNH HÒA
+ CÁN BỘ VIỆN CNSH&MT THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC THỦY SẢN TẠI ĐẠI HỌC CẦN THƠ
+ HỘI THẢO UK – VIỆT NAM VỀ PHÁT TRIỂN CÁC GIỐNG LÚA CHỐNG CHỊU VỚI STRESS PHI SINH HỌC
+ VIỆN CNSH&MT LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐAI HỌC AUBURN, HOA KỲ
+ VIỆN CNSH&MT LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐAI HỌC BANG MISSISSIPPI, HOA KỲ
+ VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2014-2015
+ NGHIỆM THU 2 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
+ CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN “TRUNG THU YÊU THƯƠNG 2015”
+ CÁN BỘ SINH VIÊN VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC THỦY SẢN TOÀN QUỐC
+ CÁN BỘ VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI THẢO LẦN THỨ 17 VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI AUSTRALIA
+ NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI BIỂN BỀN VỮNG
+ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TỐT DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 57
+ CÁN BỘ VIỆN CNSH&MT THAM DỰ HỘI THẢO NGƯ LOẠI HỌC CHÂU Á TẠI ĐÀI LOAN
+ VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC TRẺ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
+ Khởi nghiệp từ đam mê
+ NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THAM GIA DIỄN ĐÀN KHOA HỌC BIỂN ĐÔNG 2017
+ LÃNH ĐẠO VIỆN CNSH&MT THAM DỰ HỘI NGHỊ CHITIN/CHITOSAN CHÂU Á –THÁI BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ 11
+ NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN HỢP TÁC THU MẪU TẠI LÀO TRONG DỰ ÁN SÔNG XE KONG
+ NHÓM ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THAM DỰ HỘI THẢO BEFE-2015 Ở SINGAPORE
+ NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THAM GIA HỘI THẢO TẠI VIENTIANE, LAOS
+ THÀNH VIÊN NHÓM NC ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI THÁI LAN
+ NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG THU MẪU Ở SÔNG MEKONG TẠI VIỆT NAM VÀ CAM PU CHIA
+ VIỆN CNSH&MT THAM DỰ HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV
+ INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONSERVATION GENETICS FOR MEKONG RIVER BASIN
+ VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC SINH HOẠT HỌC THUẬT VỚI CHUYÊN GIA ĐẾN TỪ MỸ VÀ NA UY
+ CÁN BỘ VIỆN CNSH&MT THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG BỐ KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN”
+ GIẢNG VIÊN VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI THẢO TẠI ĐẠI HỌC SOUTHERN CROSS, AUSTRALIA