Các hoạt động liên quan đến Hợp tác của Viện CNSH&MT
Minimize

Hợp tác quốc tế trong nghiên  cứu khoa học: 


Triển khai có hiệu quả hợp tác với Đại học Khoa học Công Nghệ Na Uy trong khuôn khổ dự án NORAD. Tồng kết dự án NORAD, đã có 1 NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Tổ chức Hội thảo quốc tế về Công nghệ sinh học biển kết hợp với trường ĐH Old Dominion, Hoa kỳ ngày 6/4/2013. Hội nghị có sự tham gia của hơn 30 nhà lhoa học trong nước và thế giới về lĩnh vực công nghệ sinh học thủy sản và Đa dạng sinh học.

Hợp tác với Trường Đại học Old Dominion trong nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học thông quan 2 dự án PEER được tài trợ bởi USAID and NFS.

Phát triển quan hệ hợp tác về công nghệ vi nang với Pháp, nhien liệu sinh học với ĐH Busan Hàn Quốc và công nghệ vi sinh với ĐH Hoàng tử Songla, Thái Lan


Dự án quốc tế

Trong quá trình phát triển, Viện CNSH&MT đã tham gia các dự án quốc tế

Các dự án đã thực hiện
•NORAD (Norway): Improving training and research capacity of Nha Trang  University,  Vietnam; Institutions in Vietnam (Phase 1)
•NORAD (Norway): Improving training and research capacity of Nha  Trang University, Vietnam (phase 2)
•CARD (Australia): Building aquafeeds research and development capacity for  intensive  aquaculture in Vietnam
Các dự án đang thực hiện

Dự án AUF: Liên kết hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực vi nang sinh học” do Tổ chức Pháp ngữ (AUF) tài trợ

Dự án EU: Parasite Risk Assessment with Integrated Tools in EU fish  production value chains” ("Đánh giá mức độ nhiễm ký sinh trùng bằng các phương pháp kết hợp trong các sản phẩm cá nhập vào EU")
Dự án PEER: Conservation genetics for improved biodiversity and resource management in a changing Mekong Delta" (tạm dịch Di truyền học bảo tồn phục vụ cải thiện đa dạng sinh học và tăng cường quản lý tài nguyên đối với sự thay đổi tại đồng bằng sông Mê Kông

Dự án NORHED: Incorporating Climate Change into Ecosystem Approaches toFisheries and Aquaculture Management in Bangladesh, Sri Lanka and Vietnam" đã được phê duyệt

Dự án PEER: Building a Mekong River Genetic Biodiversity Research Network

 


Hợp tác quốc tế trong đào tạo và trao đổi kiến thức

Triển khai chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Jan Evangelista Purkyně (Ústíl nad Labem). CH Séc. Từ năm 2010, đã cô hơn 20 sinh viên cao học ngành Môi trường, Hội họa, Kinh tế đã kết thúc học kỳ trao đổi sinh viên và được cấp chứng chỉ.

Tổ chức các seminar khoa học có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế

Hội thảo phát hiện ký sinh trùng – Trường Đại học Bergen, Na Uy


Thảo luận với các giáo sư ĐH Pháp về lớp tập huấn kỹ thuật vi nang


Bài thuyết trình của GS. Arne Levsen và GS. Svein,Na Uy