Enter Title
Minimize

DANH MỤC SÁCH XUẤT BẢN VIỆN CNSH&MT

STT

Tên tài liệu

Loại (Sách, TLTK, Giáo trình)

Tác giả

Năm xuất bản, ISBN

Năm  xuất bản

1

Công nghệ probiotic

Giáo trình

Nguyễn Văn Duy (chủ biên), Lê Đình Đức, Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Thu Thuỷ, Lê Phương Chung

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

2015

2

Advances in Food and Nutrition Research, Vol. 80

Sách chuyên khảo

Nhiều tác giả (Se-Kwon Kim và Fidel Toldrá chủ biên). Nguyễn Thế Hân, Nguyễn Văn Duy biên soạn chương 3.

Burlington: Academic Press. ISBN: 978-0-12-809587-4. ISSN: 1043-4526

2017

3

Marine Glycobiology: Principles and Applications, 1st Edition

Sách chuyên khảo

Nhiều tác giả (Se-Kwon Kim chủ biên). Nguyễn Văn Duy biên soạn chương 6.

CRC Press. ISBN-13: 978-1498709613; ISBN-10: 1498709613

2016

4

Marine Microbiology: Bioactive Compounds and Biotechnological Applications

Sách chuyên khảo

Nhiều tác giả (Se-Kwon Kim chủ biên). Nguyễn Văn Duy, Lê Minh Hoàng, Trang Sĩ Trung biên soạn chương 19.

 Wiley WCH. ISBN-13: 978-3527333271; ISBN-10: 3527333274

 

2013

5

Các hợp chất tự nhiên trong sinh vật biển Việt Nam

Sách chuyên khảo

Lâm Ngọc Trâm (chủ biên), Ngô Đăng Nghĩa và các cs.

NXB Khoa học kỹ thuật

1999

6

 Chế biến rong biển

Sách chuyên khảo

Trần Thị Luyến chủ biên, Ngô Đăng Nghĩa, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Anh Tuấn

NXB Nông nghiệp

2004

7

Polymer sinh học biển

Sách chuyên khảo

Ngô Đăng Nghĩa (chủ biên), Trang Sĩ Trung

NXB Giáo dục HCM

2012

8

Năng lượng Xanh

Sách chuyên khảo

Ngô Đăng Nghĩa

NXB Giáo dục HCM

2012

9

Marine Biopolymers in Asian Nutraceuticals.  in  Marine Nutraceuticals: Prospets and Perspectives

Sách chuyên khảo

Ngo Dang Nghia,
Editor:  Kim Se-won

CRC press,  USA

2013

10

Conotoxins: A source of Biomaterial for Pharmacology and Neuroscience in Marine Biomaterials: Characterization, Isolation and Applications

Sách chuyên khảo

Ngo Dang Nghia,
Editor:  Kim Se-won

CRC press,  USA

2013

11

Seafood By-Products in Applications of Biomedicine and Cosmeticuals.  in Food Processing By-Products and their Utilization

Sách chuyên khảo

Ngo Dang  Nghia, Editor: Anil Kumar Anal

Wiley, USA

2018

12

Thực hành Hoá sinh học thực phẩm (cập nhật 2020)

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Phạm Thị Mai, Phạm Thu Thuỷ, Nguyễn Công Minh

Trường Đại học Nha Trang, Tài liệu lưu hành nội bộ

2020