Minimize
Viện CNSH&MT là Viện nghiên cứu hàng đầu ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên về lĩnh vực Công nghệ sinh học và Công nghệ Kỹ thuật môi trường.

Trong quá trình phát triển, Viện đã thực hiện nhiều dự án quốc tế về Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu, Nhiên liệu sinh học. Đội ngũ cán bộ và Giảng viên của Viện thực hiện nhiều đề tài, dự án các cấp và chuyển giao công nghệ liên quan đến công nghệ sinh học thực vật và xử lý môi trường