Tin tức
Minimize
GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CNMT THAM GIA LÀM GIÁM KHẢO CUỘC THI KHOA HỌC, KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH THPT TẠI TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG, NHA TRANG
GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CNMT THAM GIA LÀM GIÁM KHẢO CUỘC THI KHOA HỌC, KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH THPT TẠI TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG, NHA TRANG

Ngày 13/10/2018, tại Trường THPT Lý Tự Trọng, Nha Trang đã diễn ra cuộc thi Khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh THPT.