Text/HTML
Minimize
DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN SINH HỌC

TS. Ngô Thị Hoài Dương
- SĐT:  0914070670
- Lý lịch khoa học
- Viện trưởng
- Giảng viên
- Kỹ sư Chế biến thủy sản, ĐH Nha Trang, 1994
- Thạc sĩ Chế biến thủy sản, ĐH Nha Trang, 2000
- Tiến sĩ Chế biến thủy sản, ĐH Nha Trang, 2015
- Hướng nghiên cứu: Ứng dụng CNSH trong chế biến và bảo quản thực phẩm, thủy sản,
Polymer và các hợp chất có hoạt tính sinh học từ biển.
- Email: hoaiduong@ntu.edu.vn

   TS. Phạm Thu Thủy

- SĐT:  01678124166
- Lý lịch khoa học
- Trưởng Bộ môn
- Giảng viên
- Cử nhân Công nghệ Sinh học, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 2002
- Tiến sĩ Sinh học phân tử, ĐH Greifswald (Đức), 2009
- Hướng nghiên cứu: Hoạt tính sinh học từ sinh vật biển, Sinh học phân tử
- Email: thuypt@ntu.edu.vn

   TS. Đặng Thúy Bình

- SĐT:  0904135750
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Cử nhân Sinh học, ĐH Đà Lạt, 1992
- Thạc sĩ Sinh học biển, Viện ĐH Aarhus (Đan Mạch), 2001
- Tiến sĩ Đa dạng sinh học biển, Viện ĐH Bergen (Na Uy), 2010
- Sau tiến sĩ (PD) Đa dạng sinh học biển, Viện ĐH Bergen (Na Uy), 2017
- Hướng nghiên cứu: Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu, Bệnh thủy sản, Di truyền sinh thá và tiến hóai
- Email: binhdt@ntu.edu.vn
- Website: http://www.biodiversity.edu.vn/

   ThS. Văn Hồng Cầm

- SĐT:  0974171456
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Cử nhân Công Nghệ Sinh học, ĐH Khoa học Tự nhiên, 2006
- Thạc sĩ Khoa học Nuôi trồng thủy sản, ĐH Ghent (Bỉ), 2011
- Hướng nghiên cứu: Vi sinh, Sinh học biển, CNSH ứng dụng nông nghiệp
- Email: camvh@ntu.edu.vn

   ThS. Nguyễn Thị Chính

- SĐT:  0973490768
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Cử nhân Công nghệ Sinh học, ĐH Nha Trang, 2012
- Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, ĐH Nha Trang, 2015
- Hướng nghiên cứu: Vi sinh và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản và y học
- Email: chinhnt@ntu.edu.vn

   ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải

- SĐT:  0907085856
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Kỹ sư Chế biến thủy sản, ĐH Nha Trang, 1997
- Thạc sĩ Sau thu hoạc, ĐH Nha Trang, 2004
- Hướng nghiên cứu: Vi sinh thực phẩm
- Email: haintt@ntu.edu.vn


 ThS. Phạm Thị Mai

- SĐT:  0945379349         
- Lý lịch khoa học       
- Giảng viên thực hành
- Cử nhân Sinh học, ĐH QG Hà Nội, 2005
- Thạc sĩ Sinh học, ĐH QG Hà Nội, 2008
- Hướng nghiên cứu:
- Email: maipt@ntu.edu.vn

   ThS. Nguyễn Công Minh

- SĐT:  0974099771     
- Lý lịch khoa học       
- Giảng viên
- Cử nhân Sinh học, ĐH Khoa học Huế, 2005
- Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm, ĐH Khoa học Huế, 2009
- Hướng nghiên cứu: Sản xuất các giá trị gia tăng từ phế liệu thủy sản
- Email: minhnc@ntu.edu.vn

   ThS. Nguyễn Thị Hải Thanh

- SĐT:  0916022994     
- Lý lịch khoa học       
- Giảng viên
- Cử nhân Sinh học, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 2006
- Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 2008
- Hướng nghiên cứu: Sinh học biển, Biến đổi khí hậu
- Email: thanhnth@ntu.edu.vn

   ThS. Vũ Đặng Hạ Quyên

- SĐT:  0914161416     
- Lý lịch khoa học       
- Giảng viên
- Cử nhân Sinh học, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 2006
- Thạc sĩ Vi sinh vật học, ĐH Bergen (Na Uy), 2011
- Hướng nghiên cứu: Di truyển học, Miễn dịch học, Vi sinh vật ứng dụng NTTS
- Email: quyenvdh@ntu.edu.vn

   ThS. Lê Nhã Uyên

- SĐT:   0914148289         
- Lý lịch khoa học       
- Giảng viên
- Cử nhân Sinh học, ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, 2000
- Thạc sĩ Sinh học thực nhiệm, ĐH Đà Lạt, 2008
- Hướng nghiên cứu: Vi sinh, tảo, nấm
- Email: uyenln@ntu.edu.vn